SACO

SACO är akademikernas organisation

SACO står för Sveriges akademikers centralorganisation och består av 22 medlemsförbund och totalt cirka 650 000 individuella medlemmar. Saco är partipolitiskt oberoende och arbetar för frågor som rör medlemmarnas intressen, så som deras löner och övriga anställningsvillkor, frågor om jämställdhet, försäkringar, pensioner, kompetensutveckling och så vidare.

Kunskap och utbildning är två centrala ord i arbetet, och man erbjuder även service och rådgivning till sina medlemmar. SACO driver frågor på så väl nationell som nordisk, europeisk och internationell nivå, och en central funktion med sammanslutningen mellan de olika medlemsförbunden är att kunna tala med en stark enad stämma som representerar en stor mängd människor.

Medlemsförbunden i SACO är: Akademikerförbundet SSR, Jusek, DIK, Lärarnas Riksförbund, Läkarförbundet, Naturvetarna, Saco-förbundet Trafik och Järnväg, Civilekonomerna, Psykologförbundet, Tankläkarförbundet, Universitetslärarförbundet, Skolledarförbundet, Veterinärförbunden, Officersförbundet, Reservofficersförbundet, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Farmacevtförbundet, Kyrkans Akademikerförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, SRAT och Leg Sjukgymnasters Riksförbund.

saco 2015
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.