Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.

Varför ska jag gå med i en a-kassa?

Det är en vanlig fråga som många ställer sig, speciellt yngre personer som kanske nyligen har fått sitt första jobb. Ställ dig istället följande fråga: Vad gör du om du blir av med ditt jobb? Kommer du att kunna fortsätta betala av dina räkningar, lån och kostsamma utgifter? Genom att gå med i en a-kassa så kan du göra det. Du får helt enkelt ett skyddsnät om något skulle hända med din inkomst. Att gå med i en a-kassa är som att ge sig själv en försäkring. Du kan känna dig trygg över framtiden eftersom du fortfarande kommer att få in en viss inkomst även om du skulle förlora jobbet.
Den främsta anledningen till att gå med i en a-kassa direkt är för att kunna uppfylla medlemskravet så fort som möjligt. Det är nämligen endast betalande medlemmar som har varit anslutna till a-kassan i minst 12 månader och som jobbar eller har jobbat ett visst antal timmar per månad som kan få ersättning.

Måste man vara med i a-kassa?

Nej, du måste inte vara med i någon a-kassa om du inte vill. Men precis som att det känns skönt att veta att du är försäkrad om något skulle hända med dig så är det skönt att veta att din inkomst är försäkrad om något skulle hända med ditt jobb. Det är dock helt upp till dig själv om du ska gå med i en a-kassa eller inte.

Hur fungerar a-kassan?

Det är a-kassans uppgift att betala och administrera ersättning till dig som är medlem, har arbetat och sedan blivit arbetslös av någon anledning. Det finns i skrivande stund 32 arbetslöshetskassor i Sverige. Alla medlemmar betalar en månadsavgift till sin respektive a-kassa. Denna avgift kan se olika ut beroende på vilken a-kassa det gäller. När en medlem blir av med sin inkomst så får personen en ersättning från a-kassan. Ersättningen varierar baserat på din inkomst.
Du kan få upp till 80 % av din lön och maximalt 910 kronor per arbetsdag. Det innebär att en månadslön på 25 025 kronor eller högre ger dig den maximala lagliga ersättningen från a-kassan, under förutsättningen att du uppfyller a-kassan krav för att få ersättning. För att få denna ersättning måste du bland annat ha varit en betalande medlem i minst ett år samt ha jobbat en viss period innan du kan få ersättning från a-kassan vid arbetslöshet. Även om du inte uppfyller medlemskravet kan du få ersättning, dock av en lägre grad än den vanliga. Själva a-kassorna i sig regleras av lagen om arbetslöshetsförsäkring samt lagen om arbetslöshetskassor.

Vad kostar det att vara med i a-kassan?

Kostnaden ser olika ut beroende på vilken a-kassa du går med i. Det finns branschspecifika a-kassor som exempelvis Journalisternas a-kassa och Livsmedelsarbetarnas a-kassa. Dessa två a-kassor har månadsavgifter på 130 kronor och 112 kronor. Det finns även generella a-kassor som exempelvis Alfa-kassan. Här kan vem som helst som har ett arbete i Sverige gå med, månadsavgiften ligger på 120 kronor.

Så blir du medlem i a-kassan

Först och främst måste du bestämma dig för vilken a-kassa du ska ansluta dig till. Du går antingen med i en generell a-kassa eller i en branschspecifik a-kassa. Därefter fyller du i ett anslutningsformulär, något du numera kan göra elektroniskt via a-kassans hemsida. På hemsidan kan du även se vilka medlemskrav den specifika a-kassan har. Branschspecifika a-kassor kan exempelvis kräva att du arbetar med ett yrke inom just deras bransch.

Fackförbundens A-kassor - månadsavgift

Fackförbund A-kassa Månadsavgift
Akademikerförbundet SSR Akademikernas A-kassa 110 kr
Akavia Akademikernas A-kassa 110 kr
Bussarbetarnas riksorganisation BARO Alfa-kassan 130 kr
Byggnads Byggnads a-kassa 110 kr
Civilingenjörsförbundet Akademikernas A-kassa 110 kr
DIK Akademikernas A-kassa 110 kr
DIK Akademikernas A-kassa 110 kr
Elektrikerförbundet Elektrikernas akassa 120 kr
Fastighetsanställdas förbund Fastighets a-kassa 130 kr
Finansförbundet Finans- och försäkringsbranschens a-kassa 115 kr
Folkhögskollärarna Lärarnas a-kassa 110 kr
Forena Finans- och försäkringsbranschens a-kassa 115 kr
Försvarsförbundet Akademikernas A-kassa 110 kr
Fysioterapeuterna Akademikernas A-kassa 110 kr
GS - Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch GS a-kassa 155 kr
Handelsanställdas förbund Handels a-kassa 132 kr
Hotell- och restaurangfacket A-kassan HRAK 142 kr
IF Metall IF Metalls a-kassa 122 kr
Journalistförbundet Journalisternas a-kassa 135 kr
Kommunal Kommunals a-kassa 116 kr
Kyrkans akademikerförbund Akademikernas A-kassa 110 kr
Lärarförbundet Lärarnas a-kassa 110 kr
Lärarnas riksförbund Akademikernas A-kassa 110 kr
Ledarna Ledarnas a-kassa 115 kr
Livsmedelsarbetareförbundet Livs a-kassa 130 kr
Musikerförbundet Handels a-kassa 132 kr
Naturvetarna Akademikernas A-kassa 110 kr
Officersförbundet Akademikernas A-kassa 110 kr
Pappersindustriarbetareförbundet Pappers A-kassa 149 kr
Reservofficerarna Akademikernas A-kassa 110 kr
Seko Sekos A-kassa 134 kr
Sjöbefälsföreningen (SBF) Akademikernas A-kassa 110 kr
SRAT Akademikernas A-kassa 110 kr
SRAT Akademikernas A-kassa 110 kr
ST STs a-kassa 110 kr
SULF  Akademikernas A-kassa 110 kr
Sveriges arbetsterapeuter  Akademikernas A-kassa 110 kr
Sveriges arkitekter Akademikernas A-kassa 110 kr
Sveriges farmaceuter Akademikernas A-kassa 110 kr
Sveriges ingenjörer Akademikernas A-kassa 110 kr
Sveriges läkarförbund Akademikernas A-kassa 110 kr
Sveriges psykologförbund Akademikernas A-kassa 110 kr
Sveriges skolledarförbunds Akademikernas A-kassa 110 kr
Sveriges tandläkarförbund STF Akademikernas A-kassa 110 kr
Sveriges universitetslärare och forskare Akademikernas A-kassa 110 kr
Sveriges veterinärförbund Akademikernas A-kassa 110 kr
SYMF Unionens a-kassa 112 kr
Teaterförbundet Unionens a-kassa 112 kr
Transportarbetareförbundet Transportarbetareförbundets a-kassa 120 kr
TULL-kust Akademikernas A-kassa 110 kr
Unionen Unionens a-kassa 112 kr
Vårdförbundet Vårdförbundets a-kassa 110 kr
Vision Visions a-kassa 118 kr

Kan jag få ersättning direkt?

På sätt och vis. Om du har varit medlem i mindre än ett år kan du få en grundersättning på 365 kronor per dag. För att få ut hela grundersättningen måste du ha arbetat heltid. Har du endast arbetat halvtid får du bara ut halva grundersättningen, det vill säga 182,50 kronor per dag.

Hur får jag ut hela ersättningen och hur mycket får jag ut som mest?

För att få den ersättning som är bunden till din inkomst måste du vara betalande medlem i minst ett år och dessutom även uppfylla arbetskravet. Det innebär att du måste ha arbetat minst halvtid under minst sex månader av tolv. Du får maximalt 910 kronor per arbetsdag. I slutet av månaden kan din ersättning ligga på runt 19 784 kronor före skatt. Kom ihåg att du måste fortsätta betala in månadsavgiften till a-kassan även när du är arbetslös.
Du får den maximala ersättningen under de första 100 dagarna. Därefter kan du som mest få 760 kronor per dag i ytterligare 100 dagar. Efter 200 dagar sänks ersättningen till 70 % av din lön. Den totala ersättningsperioden sträcker sig normalt till 300 dagar. Medlemmar med barn som är under 18 år får ytterligare 150 dagar. När din ersättningsperiod är över måste du uppfylla arbetskravet för att kunna få ersättning igen. Vid det laget blir personen oftast inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program genom Arbetsförmedlingen.

A-kassan och fackförbunden

En del a-kassor är förknippade med fackförbund för de olika branscherna. Det finns inga krav på att du måste vara med i ett fackförbund för att kunna gå med i en a-kassa, även om det oftast finns fördelar med att vara med i bägge. Fackförbundens syfte är hjälpa sina medlemmar med löner, anställningsvillkor, utbildningar och mycket mer. A-kassans syfte är att hjälpa sina medlemmar vid arbetslöshet. Med andra ord kan fackförbundet hjälpa dig att få en rättvis lön med skäliga arbetsvillkor. Om du tjänar mer än 25 025 kronor i månaden så kan en inkomstförsäkring hjälpa dig att få ut en större ersättning. Den fungerar som ett komplement till a-kassan och går oftast att teckna via fackförbundet men även genom privata försäkringsbolag.