bg akassa

A-kassa - jämför a-kassor och hitta rätt för dig

Genom att vara med i a-kassan kan du känna dig trygg att fortfarande ha en viss inkomst även om du förlorar jobbet. Ersättningen du kan få från a-kassan varierar och beror på din tidigare lön, 80% av din lön upp till 33 000kr är den nuvarande nivån. 

Varför ska jag gå med i en a-kassa?

Det är en vanlig fråga som många ställer sig, speciellt yngre personer som kanske nyligen har fått sitt första jobb.

Ställ dig istället följande frågor:

  • Vad gör du om du blir av med ditt jobb?
  • Kommer du att kunna fortsätta betala av dina räkningar, lån och kostsamma utgifter även utan din lön?

Genom att gå med i en a-kassa så kan du göra det. Du får helt enkelt ett skyddsnät om något skulle hända med din inkomst. Att gå med i en a-kassa är som att ge sig själv en försäkring. Du kan känna dig trygg över framtiden eftersom du fortfarande kommer att få in en viss inkomst även om du skulle förlora jobbet.


Den främsta anledningen till att gå med i en a-kassa direkt är för att kunna uppfylla medlemskravet så fort som möjligt. Det är nämligen endast betalande medlemmar som har varit anslutna till a-kassan i minst 12 månader och som jobbar eller har jobbat ett visst antal timmar per månad som kan få ersättning.

Måste man vara med i a-kassa?

Nej, du måste inte vara med i någon a-kassa om du inte vill. Men precis som att det känns skönt att veta att du är försäkrad om något skulle hända med dig så är det skönt att veta att din inkomst är försäkrad om något skulle hända med ditt jobb. Det är dock helt upp till dig själv om du ska gå med i en a-kassa eller inte.

Hur fungerar a-kassan?

Det är a-kassans uppgift att betala och administrera ersättning till dig som är medlem, har arbetat och sedan blivit arbetslös av någon anledning. Det finns i skrivande stund 24 arbetslöshetskassor i Sverige. Alla medlemmar betalar en månadsavgift till sin respektive a-kassa. Denna avgift kan se olika ut beroende på vilken a-kassa det gäller.

När en medlem blir av med sin inkomst så får personen en ersättning från a-kassan. Ersättningen varierar baserat på din inkomst och ett maximalt tak. Gränsen för taket justeras varje år.


Från den 1 januari 2024 får du upp till 80 % av din lön och maximalt 1200 kronor per arbetsdag. Det innebär att du maximalt kan få 26 400 kronor från a-kassan, under förutsättningen att du uppfyller a-kassan krav för att få ersättning.

För att få denna ersättning måste du bland annat ha varit en betalande medlem i minst ett år samt ha jobbat en viss period innan du kan få ersättning från a-kassan vid arbetslöshet. Även om du inte uppfyller medlemskravet kan du få ersättning, dock av en lägre grad än den vanliga. Själva a-kassorna i sig regleras av lagen om arbetslöshetsförsäkring samt lagen om arbetslöshetskassor.

Vad kostar det att vara med i a-kassan?

Kostnaden ser olika ut beroende på vilken a-kassa du går med i. Det finns branschspecifika a-kassor som exempelvis Journalisternas a-kassa och Livsmedelsarbetarnas a-kassa. Dessa två a-kassor har månadsavgifter på 155 kronor och 145 kronor. Det finns även generella a-kassor som exempelvis Alfa-kassan. Här kan vem som helst som har ett arbete i Sverige gå med, månadsavgiften ligger på 170 kronor.

Så blir du medlem i a-kassan

Först och främst måste du bestämma dig för vilken a-kassa du ska ansluta dig till. Du går antingen med i en generell a-kassa eller i en branschspecifik a-kassa. Därefter fyller du i ett anslutningsformulär, något du numera kan göra elektroniskt via a-kassans hemsida. På hemsidan kan du även se vilka medlemskrav den specifika a-kassan har. Branschspecifika a-kassor kan exempelvis kräva att du arbetar med ett yrke inom just deras bransch.

Ett medlemskap i ett fackförbund innebär inte per automatik att du blir med i en a-kassa, utan du måste även bli medlem i en a-kassa!

Fackförbundens A-kassor - månadsavgift

Fackförbund A-kassa Månadsavgift
Akademikerförbundet SSR Akademikernas A-kassa 130 kr
Akavia Akademikernas A-kassa 130 kr
Bussarbetarnas riksorganisation BARO Alfa-kassan 170 kr
Brandmännens Riksförbund ST:s a-kassa 145 kr
Byggnads Byggnads a-kassa 137 kr
DIK Akademikernas A-kassa 130 kr
Elektrikerförbundet Elektrikernas akassa 140 kr
Fastighetsanställdas förbund Fastighets a-kassa 130 kr
Finansförbundet Finans- och försäkringsbranschens a-kassa 140 kr
Forena Finans- och försäkringsbranschens a-kassa 140 kr
Försvarsförbundet Akademikernas A-kassa 130 kr
Fysioterapeuterna Akademikernas A-kassa 130 kr
GS - Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch GS a-kassa 170 kr
Handelsanställdas förbund Handels a-kassa 165 kr
Hotell- och restaurangfacket A-kassan HRAK 175 kr
IF Metall IF Metalls a-kassa 135 kr
Journalistförbundet Journalisternas a-kassa 155 kr
Kommunal Kommunals a-kassa 132 kr
Kyrkans akademikerförbund Akademikernas A-kassa 130 kr
Ledarna Ledarnas a-kassa 150 kr
Livsmedelsarbetareförbundet Livs a-kassa 145 kr
Musikerförbundet Handels a-kassa 165 kr
Målarna - Målareförbundet Byggnads a-kassa 137 kr
Naturvetarna Akademikernas A-kassa 130 kr
Officersförbundet Akademikernas A-kassa 130 kr
Pappersindustriarbetareförbundet Pappers A-kassa 170 kr
Polisförbundet Alfa-kassan 170 kr
Psykologförbundet akademikernas a-kassa 130 kr
Reservofficerarna Akademikernas A-kassa 130 kr
Scen & Film Unionens a-kassa 140 kr
Seko Sekos A-kassa 168 kr
Sjöbefälsföreningen (SBF) Akademikernas A-kassa 130 kr
Småföretagarnas Riksförbund SMÅA 159 kr
SRAT Akademikernas A-kassa 130 kr
ST STs a-kassa 145 kr
SULF  Akademikernas A-kassa 130 kr
Sveriges arbetsterapeuter  Akademikernas A-kassa 130 kr
Sveriges arkitekter Akademikernas A-kassa 130 kr
Sveriges farmaceuter Akademikernas A-kassa 130 kr
Sveriges ingenjörer Akademikernas A-kassa 130 kr
Sveriges läkarförbund Akademikernas A-kassa 130 kr
Sveriges Lärare Akademikernas A-kassa 130 kr
Sveriges psykologförbund Akademikernas A-kassa 130 kr
Sveriges skolledarförbunds Akademikernas A-kassa 130 kr
Sveriges tandläkarförbund STF Akademikernas A-kassa 130 kr
Sveriges universitetslärare och forskare Akademikernas A-kassa 130 kr
Sveriges veterinärförbund Akademikernas A-kassa 130 kr
SYMF Unionens a-kassa 140 kr
Säljarnas Säljarnas a-kassa 155 kr
Transportarbetareförbundet Transportarbetareförbundets a-kassa 140 kr
TULL-kust Akademikernas A-kassa 130 kr
Unionen Unionens a-kassa 140 kr
Vårdförbundet Akademikernas A-kassa 130 kr
Vision Visions a-kassa 135 kr

 

Kan jag få ersättning direkt?

På sätt och vis. Om du har varit medlem i mindre än ett år kan du få en grundersättning på 11 220 kronor per månad. För att få ut hela grundersättningen måste du ha arbetat heltid. Har du endast arbetat halvtid får du bara ut halva grundersättningen, det vill säga 5 610 kronor per månad.

Hur får jag ut hela ersättningen och hur mycket får jag ut som mest?

För att få den ersättning som är bunden till din inkomst måste du vara betalande medlem i minst ett år och dessutom även uppfylla arbetskravet. Det innebär att du måste ha arbetat minst halvtid under minst sex månader av tolv. Du får maximalt 1200 kronor per arbetsdag. I slutet av månaden kan din ersättning ligga på runt 26 400 kronor före skatt.

Kom ihåg att du måste fortsätta betala in månadsavgiften till a-kassan även när du är arbetslös.

A-kassan och fackförbunden

En del a-kassor är förknippade med fackförbund för de olika branscherna. Det finns inga krav på att du måste vara med i ett fackförbund för att kunna gå med i en a-kassa, även om det oftast finns fördelar med att vara med i bägge.

Fackförbundens syfte är hjälpa sina medlemmar med löner, anställningsvillkor, utbildningar och mycket mer. A-kassans syfte är att hjälpa sina medlemmar vid arbetslöshet. Med andra ord kan fackförbundet hjälpa dig att få en rättvis lön med skäliga arbetsvillkor.

Om du tjänar mer än 33 000 kronor i månaden så kan en inkomstförsäkring hjälpa dig att få ut en större ersättning. Den fungerar som ett komplement till a-kassan och går oftast att teckna via fackförbundet men även genom privata försäkringsbolag. Många a-kassor erbjuder även tilläggsförsäkringar för de medlemmar med lite högre löner. Då kan man höja maxtaket på ersättningen. Det finns även tilläggsförsäkringar som erbjuder extra ersättningsdagar. 

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.