Sveriges arkitekter - SAR

Sveriges arkitekter som ibland kort även kallas SAR är en intresseorganisation som är till för dig som arbetar som arkitekt, landskapsarkitekt, inredningsarkitekt eller som är fysisk planerare.

Förbundet har idag runt 12 000 medlemmar och arbetar med både fackliga frågor samt bevakar branschen och arbetar för att förbättra arkitekters situation och arbetsvillkor i Sverige och stärka arkitekters ställning i samhället.

Idag är runt 95 procent av de yrkesverksamma arkitekterna, landskapsarkitekterna, inredningsarkitekterna och planeringsarkitekterna i Sverige med i Sveriges Arkitekter och som medlem får man bland annat juridisk hjälp och förhandlingshjälp. Hur mycket du betalar i medlemsavgift beror bland annat på hur mycket du arbetar och om du är ansluten till ArkitektService eller inte. Du som till exempel är helbetalande och som vill ha en inkomstförsäkring betalar 310 kronor i månaden medan du som är student betalar 25 kronor i månaden. Utöver din medlemsavgift betalar du även en avgift till AEA.

Sveriges Arkitekter
 • Webbsida

  www.arkitekt.se

 • Kostnad/månad

  N/A

 • Antal medlemmar

  12000 st

 • Medlemstyp

  N/A

 • A-Kassa

  N/A