antti vainio transport Läs mer
architecture 1867596 640

Vad är en fackförening?

Många har säkert hört orden och begreppen fack, fackklubb, fackförening, fackförbund eller fackliga organisationer. Men vad är skillnaden på fackförening och fackförbund? En fackförening är en organisation av arbetstagare med...
Läs mer
intervju arbetsgivare

Vad är en arbetsgivarorganisation?

Om fackförbunden är de organisationer där anställda inom vissa yrkesgrupper eller yrkesområden går samman för att bevaka sina intressen gentemot arbetsgivaren, så är en arbetsgivarorganisation motsvarigheten för arbetsgivaren. Arbetsgivarorganisationerna är...
Läs mer
arbetare fackforbund

Ska man vara med i facket eller inte

Många funderar säkert över om det är värt att vara med i facket eller inte. Detta gäller särskilt många unga som kanske har sin allra första anställning. Då kan nog...
Läs mer
8969254495 0ddf36c932 k

Statliga bolag

Att jobba som tjänsteman inom en statlig verksamhet innefattar många olika typer av yrken. Inom ett statligt bolag kan du arbeta med allt från att vara inköpare eller jurist till...
Läs mer
69H

Landstingsägda bolag

Det finns idag 20 landsting i Sverige och våra landsting ansvarar främst för samhällsuppgifter som hälso- och sjukvård, tandvård, lokaltrafik, regionplanering och kulturfrågor. Att arbeta i landstinget innefattar därför många...
Läs mer
4615194180 92ca350fd4 o

Landsting

Att arbeta i ett landsting innebär bara att man arbetar i ett av de 20 landsting vi har i Sverige och säger egentligen inte så mycket om vad man arbetar...
Läs mer
8423880590 8796c4758d o

Kommunala företag och bolag

Det finns många olika yrken inom företag och bolag som drivs av en kommun eller en landsting. Många kommuner har energibolag, näringslivsbolag och bostadsbolag där man kan arbeta med allt...
Läs mer
5729506059 acc1ca74f6 o

Ideella organisationer

Att vara anställd i en ideell förening innebär att man arbetar med en organisation som inte är knuten till staten och som inte har några kommersiella vinstintressen. När man arbetar...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.