fack tjansteman

Fackförbund för tjänstemän

Arbetar du som tjänsteman kommunalt, landsting/region, privat eller statligt kan du genom att vara medlem i ett fackförbund få en tryggare arbetstillvaro. Du har också möjlighet att kunna dra nytta av förmåner även utanför jobbet.

Vilket fackförbund som passar dig beror på vilken sektor du är verksam inom då olika fackförbund riktar sig mot olika sektorer. När du vet vilka fackförbund du kan välja mellan kan du därefter jämföra villkor, förmåner och avgifter för att hitta rätt.

 

Varför ska man gå med i facket som tjänsteman – Vad är fördelarna med facket?

Att vara medlem i facket är först och främst en trygghet för din anställning och för en trygg arbetstillvaro. Bland annat kan fackförbundet hjälpa till med att förhandla kollektivt om löner och kollektivavtal. Som medlem i facket får du också en rad förmåner och försäkringar både inom arbetslivet men även utanför jobbet. Du kan också vända dig till facket för att få rådgivning kring dina anställningsvillkor, din lön och andra frågor som rör arbetslivet eller andra arbetsrelaterade frågor.

De olika fackförbunden brukar bestå av fackföreningar som för din arbetstillvaro kan företräda dig och dina intressen gentemot din arbetsgivare i en rad olika frågor. Fackföreningen kan hjälpa till med att förhandla kring löner och vara med och upprätta regler kring din anställning, avskedande och din arbetsmiljö.

 

Förmåner & försäkringar som ingår

Det finns en hel del förmåner, rabatter och försäkringar du kan ha nytta av som medlem i ett fackförbund. Förbunden har ett ganska snarlikt brett utbud av förmåner och försäkringar men sedan varierar det hur stor förmånen är och vilka villkor som gäller.

 

Medlemsförsäkringar

Olika medlemsförsäkringar brukar erbjudas till medlemmarna i ett fackförbund. Fackförbundet har då genom olika samarbeten med olika försäkringsbolag tagit fram användbara försäkringar till ett lägre pris. Dessa försäkringar kan också inledningsvis vara helt gratis de första månaderna som försäkringen tecknas eller de första månaderna av ditt medlemskap.

 

Inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring brukar vanligtvis vara standard i utbudet. En inkomstförsäkring är ett bra komplement till din a-kassa om du skulle bli arbetslös. Bara a-kassa vid arbetslöshet brukar vanligtvis inre räcka för att klara sig ekonomiskt. Då kan en inkomstförsäkring täcka upp så att du kan få upp till 80% i ersättning av din normala lön under en viss tid.

 

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring kan vara en bra trygghet vid en eventuell olycka även utanför arbetstid. Du kan då ha rätt till ersättning vilket kan vara till hjälp särskilt om du inte kan arbeta på grund av olyckan.

 

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring är en bra säkerhet vid längre sjukskrivning då du kan få extra pengar utbetalade efter 3 månaders karensfri sjukdom.

 

Livförsäkring

Livförsäkring är en trygghet för dina närstående om du skulle avlida. Har du en livförsäkring genom jobbet gäller den inte vid arbetslöshet och det kan då vara en god idé att ha en försäkring via ditt fackförbund.

 

Trygghetskapitalförsäkring

Vid en långtidssjukskrivning kan det vara en trygghet med en extra ersättning med en trygghetskapitalsförsäkring så att du bättre kan klara din ekonomi.

 

Juridisk hjälp och rättsskydd

Det är vanligt att fackförbund erbjuder juridisk hjälp och rättsskydd vid tvister med din arbetsgivare.

 

Karriär, utveckling och studier

En hel del fackförbund erbjuder olika förmåner kring din karriär. Det kan bland annat vara som stöd i ditt arbetssökande, feedback på CV, granskning av din LinkedInprofil, karriärsrådgivning, mentorsprogram, utbildningar, kurser, aktiviteter, föreläsningar, ersättning för kurslitteratur vid studier, studiestöd vid kompetensutveckling, intervjuträning för studenter med mera. En del fackförbund delar också ut stipendier för till exempel fackliga studier utomlands.

 

Rabatt på bolån, medlemslån och hemförsäkring

Många fackförbund erbjuder bra rabatter på bolån och andra lån så kallade medlemslån i samarbete med olika banker. Även bra rabatterade hemförsäkringar brukar vara vanligt.

 

Rabatt på resor, hotell och stugor

För ett bra fungerande arbetsliv är även fritiden viktig. Därför erbjuder många fackförbund rabatter på resor, hotell eller när du vill hyra stuga.

 

Övriga rabatter för arbetstagare

Utbudet av rabatter i de olika fackförbunden kan variera stort och det kan bland annat vara rabatter för böcker, tidningar, träningskort, PT, kostrådgivning och spabehandlingar.

 

Medlemsförmåner för egenföretagare

Är du egenföretagare kan det också finnas andra intressanta medlemsförmåner som försäkringar, företagsavtal, affärscoaching, affärsjuridisk rådgivning, företagsekonomisk rådgivning, pensionssparande, bokförings- och faktureringsprogram, kurser med mera.

 

Centralorganisationen

Fackförbunden ingår i olika centralorganisationer och i Sverige är det LO, TCO och Saco. För tjänstemän är centralorganisationen Tjänstemännens Centralorganisation - TCO. TCO består av 12 svenska fackförbund och har tillsammans mer än 1,2 miljoner medlemmar.

Bland medlemmarna i de fackförbund som tillhör TCO är över hälften kvinnor. Av alla medlemmarna är lite mer än hälften anställda inom den privata sektorn. Många medlemmar är chefer eller ledare och allt fler medlemmar är egenföretagare.

En viktig uppgift för centralorganisationen är att vara med och opinionsbilda och påverka politiker och makthavare för goda villkor i arbetslivet.

Det finns även många tjänstemän som tillhör SACO. Största skillnaden är att de organiserar sig utifrån utbildning istället för vilken bransch du jobbar inom. En av de största fackförbunden hos SACO är Akavia (fd Civilekonomerna och Jusek)

 

De största fackförbunden för tjänstemän

Det finns många olika fackförbund för tjänstemän och vilken som passar bäst beror på inom vilken bransch du arbetar. Här går vi kort igenom de fackförbund som ingår under TCO för att hjälpa dig att hitta rätt fackförbund.

 

Unionen

Inom den privata sektorn är det största fackförbundet Unionen och de har en stor bredd på sina yrkesgrupper och vänder sig också till egenföretagare och studenter. Unionen är med sina 700 000 medlemmar Sveriges största fackförbund.

 

Vision

Arbetar du som tjänsteman inom kommun, landsting, region eller inom kyrkan är Vision det största fackförbundet med 207 000 medlemmar.

 

ST

För statligt anställda är ST – Statstjänstemannaförbundet det största fackförbundet inom TCO. ST har över 99 000 medlemmar som är anställda till exempel inom myndigheter, statligt ägda bolag, försäkringskassor, högskolor och universitet.

 

Fler fackförbund inom TCO

Förutom de tre redan nämnda fackförbunden finns även följande inom TCO:

  • Finansförbundet - bank och finans
  • Forena  - försäkringsbranschen
  • Journalistförbundet – journalister
  • Försvarsförbundet - civilanställda inom svenska försvaret
  • Polisförbundet - poliser
  • Scen & film - skådespelare, sångaren dansare, artister, regissörer, scenografer och övriga inom teater- och film
  • SYMF – musiker, sångare
  • TULL-KUST – Tullverket och Kustbevakningen
  • Vårdförbundet – barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor

 

Att byta fackförbund

Det är inga konstigheter med att byta fackförbund om du hittar ett du tycker är bättre. Att flytta över ditt medlemskap brukar ditt nya fackförbund kunna göra åt dig. Det är också enkelt att själv både avsluta ditt nuvarande medlemskap och samtidigt teckna ett nytt medlemskap med ditt nya fackförbund.

Ska du byta fackförbund är det vara en god idé att också fundera på att byta a-kassa. Tänk i så fall på att se till att ditt medlemskap i a-kassan inte bryter din kvalificeringstid eftersom du måste ha varit med i a-kassa en viss tid för att vara berättigad till ersättning vid arbetslöshet.

 

Jämför fackförbund för tjänstemän:

Vi har gjort jämförelser av några av fackförbunden för tjänstemän:

Unionen eller Akavia?

Unionen eller Ledarna?

Akavia eller Ledarna?

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.