SACO

SACO är akademikernas centralorganisation.

 

SACO står för Sveriges akademikers centralorganisation och består av 21 medlemsförbund och totalt cirka 960 000 medlemmar som är akademiker. Saco är partipolitiskt oberoende och arbetar för frågor som rör medlemmarnas intressen så som deras löner och övriga anställningsvillkor, frågor om jämställdhet, försäkringar, pensioner, kompetensutveckling med mera.

 

saco logo
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.

Mer om Saco

Saco som centralorganisation driver akademikers frågor. Genom åren har de bland annat bidragit till förbättrade arbetsvillkor och trygghetssystem för svenska akademiker. Kunskap och utbildning är två centrala ord i arbetet och man erbjuder även service och rådgivning till sina medlemmar.

Saco driver frågor på så väl nationell som nordisk, europeisk och internationell nivå och en central funktion med sammanslutningen mellan de olika medlemsförbunden är att kunna tala med en stark enad stämma som representerar en stor mängd människor.

Medlemsförbund

Medlemsförbunden i SACO är: Akademikerförbundet SSR, Akavia, DIK, Fysioterapeuterna, KyrkA, Sveriges Lärare, Naturvetarna, Officersförbundet, Reservofficererna, Sjöbefälsföreningen, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Arkitekter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges läkarförbund, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledare, Sveriges Tandläkarförbund, SULF och Sveriges Veterinärförbund. 

De fem största fackförbunden inom Saco är i storleksordning följande:

  • Sveriges Lärare – för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare
  • Sveriges Ingenjörer - för högskoleutbildade ingenjörer med en civil- eller högskoleingenjörsexamen
  • Akavia – för akademiker som exempelvis ekonomer, jurister, samhällsvetare,  IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer
  • Akademikerförbundet SSR - för beteendevetare, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, socionomer och övriga inom socialt arbete
  • Sveriges Läkarförbund – för läkare

Om Saco

1943 bildades SYACO - Sveriges yngre akademikers centralorganisation. Organisationen skulle arbeta för att förbättra akademikernas villkor. SYACO ombildades 1947 till Saco. Saco blev en stor förhandlingspart mot stat och kommun i början av 1950-talet. Som organisation bedrev de en omfattande utredningsverksamhet, fungerade som en remissinstans och hade representanter med i olika statliga organ och kommittéer. Ett studentråd bildades för att ta tillvara på särskilda intressen inom organisationen och 1975 gick de samman med SACO.

Nytt om Saco

Medlemsantalet växer i Saco

Som centralorganisation är Saco med och påverkar politiken för medlemmarnas intressen. Detta har lockat nya medlemmar under 2023. Medlemsstatistiken visar att Sacos förbund forsätter att växa - nu närmar sig medlemsantalet en miljon. En anledning till det växande medlemsantalet är det relativt nya fackförbundet Sveriges Lärare som är en hopslagning av de två tidigare fackförbunden Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Lärarförbundet gjorde sitt intåg i Saco under årsskiftet 2022. 

Saco kritiserar regeringens budget

Sverge har haft ett tufft år under 2023 och början på 2024 - något som inte minst syns på arbetsmarknaden och välfärden. Inflationen har varit hög och oroligheter i omvärlden har gjort världsläget än mer instabilt. 

Efter att regeringen presenterade sin höstbudget i september gick Sacos chefsekonom, Håkan Regnér, och Sacos ordförande, Göran Arrius, ut och kritiserade budgeten. Saco menar att budgeten är kortsiktig och inte satsar tillräckligt mycket på välfärden och att skattesystemet måste ses över för att ytterligare främsta sysselsättning och utbildning.