SACO

SACO är akademikernas centralorganisation.

 

SACO står för Sveriges akademikers centralorganisation och består av 21 medlemsförbund och totalt cirka 700 000 medlemmar som är akademiker. Saco är partipolitiskt oberoende och arbetar för frågor som rör medlemmarnas intressen så som deras löner och övriga anställningsvillkor, frågor om jämställdhet, försäkringar, pensioner, kompetensutveckling med mera.

 

saco logo

Akavia - nya fackförbundet för akademiker

 

- För ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

 

- Oavsett om du jobbar kommunalt, offentligt eller privat

 

- Bli medlem i Akavia idag och upplev fördelarna

 

  • Facklig rådgivning
  • Inkomstförsäkring
  • Karriärverktyg
Akavia

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.


Mer om Saco

Saco som centralorganisation driver akademikers frågor. Genom åren har de bland annat bidragit till förbättrade arbetsvillkor och trygghetssystem för svenska akademiker. Kunskap och utbildning är två centrala ord i arbetet och man erbjuder även service och rådgivning till sina medlemmar.

Saco driver frågor på så väl nationell som nordisk, europeisk och internationell nivå och en central funktion med sammanslutningen mellan de olika medlemsförbunden är att kunna tala med en stark enad stämma som representerar en stor mängd människor.

Medlemsförbund

Medlemsförbunden i SACO är: Akavia, Akademikerförbundet SSR, DIK, Lärarnas Riksförbund, Läkarförbundet, Naturvetarna, Psykologförbundet, Tandläkarförbundet, Skolledarförbundet, Veterinärförbunden, Sveriges Farmaceupter, Sjöbefälsföreningen, Officersförbundet, Reservofficersförbundet, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Kyrkans Akademikerförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Sulf och SRAT.

De fem största fackförbunden inom Saco är i storleksordning följande:

  • Sveriges Ingenjörer - för högskoleutbildade ingenjörer med en civil- eller högskoleingenjörsexamen
  • Akavia – för akademiker som exempelvis ekonomer, jurister, samhällsvetare,  IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer
  • Lärarnas Riksförbund – för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare
  • Akademikerförbundet SSR - för beteendevetare, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, socionomer och övriga inom socialt arbete
  • Sveriges Läkarförbund – för läkare

Om Saco

1943 bildades SYACO - Sveriges yngre akademikers centralorganisation. Organisationen skulle arbeta för att förbättra akademikernas villkor. SYACO ombildades 1947 till Saco. Saco blev en stor förhandlingspart mot stat och kommun i början av 1950-talet. Som organisation bedrev de en omfattande utredningsverksamhet, fungerade som en remissinstans och hade representanter med i olika statliga organ och kommittéer. Ett studentråd bildades för att ta tillvara på särskilda intressen inom organisationen och 1975 gick de samman med SACO.

Nytt om Saco

Som centralorganisation är Saco med och påverkar politiken för medlemmarnas intressen. Även under våren 2020 arbetar Saco hårt för att alla ska ha bra trygga förutsättningar och att ingen glöms bort. Saco välkomnar de räddningspaket som presenteras men anser att man glömt bort de små företagen i krisen och att det behövs satsningar på kompetensutveckling. Bland annat ser man gärna att det skatteuppskov som gäller för företagare borde vara räntefritt under en viss period. Centralorganisationen kräver också en ny arbetsmarknadspolitik för att skapa trygghet på arbetsmarknaden i samband med krisen. 


Sacos ordförande Göran Arrius har i möte med Anders Ferbe som är regeringens samordnare för coronakrisens effekter på näringslivet lagt fram förslag från Saco kring satsningar på företagande och kompetensutveckling.


Bland annat innehåller förslaget att företagare ska kunna få möjligheten till a-kassa på deltid eller att få möjlighet att utföra en del arbetsuppgifter inom företaget och få full a-kassa under en viss period. Med nuvarande regler behöver företagare helt sluta arbeta i sitt annars livskraftiga företag för att få a-kassa för att kunna trygga sin ekonomi. När krisen sedan är över behöver företagarna snabbt kunna komma igång med sina företag igen och det är svårt så länge man inte får arbeta med sitt företag alls under den tid a-kassa betalas ut.


Deras förslag är också att enskilda firmor med sänkt omsättning ska få ett direktstöd. Danmark och Finland har ett motsvarande system. Saco vill också se att företag ska kunna få göra skatteavdrag för all utbildning samt att företagen ska få stöd för att satsa på utbildning för medarbetarna.