LO

Landsorganisationen i Sverige som oftast benämns kort och gott som LO är en av de största sammanslutningarna av fackliga organisationer i Sverige. LO grundades redan 1898 och består idag av fjorton fackförbund och totalt cirka en och en halv miljon medlemmar i skrivandes stund. Centralorganisationen arbetar för arbetstagarnas intressen på så väl arbetsmarknaden som i samhället i stort.

 

LO företräder arbetare i statlig, kommunal och privat och riktar sig främst mot arbetaryrken av praktisk karaktär som fysiska jobb eller serviceyrken. Landsorganisationen i Sverige kämpar framförallt för medlemmarna med fokus för jämlikhet, fler jobb och bättre arbetsvillkor.

Det spelar ingen roll vilken anställningsform du har – du kan vara tillsvidareanställd, visstidsanställd eller timvikarie För dig som arbetar inom kommun eller region, kyrkan, ideell eller idéburen sektor eller hos ett privat företag Inkomstförsäkring ingår (upp till 45 000 kr/mån, max 100 dagar) Pris: 125–618 kr/mån

Kommunal

 • Kommunal är facket för arbetare inom samhällsbärande yrken
 • Du får trygghet genom personlig expertrådgivning och förhandlingshjälp
 • Flera försäkringar, förmåner samt råd och stöd ingår

För dig som jobbar som elektriker eller andra eltekniska yrken Inkomstförsäkring ingår (ingen övre gräns, max 100 dagar) Pris: 1,9-2,4 % av din lön

Elektrikerna

 • Möjlighet att påverka på jobbet och i samhället
 • Ger dig kvalificerad rådgivning och förhandlingshjälp
 • Massa förmåner på köpet såsom ett omfattande försäkringsskydd

För dig som jobbar i skogen, inom träindustrin eller i grafisk bransch Inkomstförsäkring ingår (upp till 35 000 kr/mån, max 200 dagar) Oavsett vilken befattning eller utbildning du har. Pris: 130–550 kr/mån

GS-facket 

 • Du får alla fördelar som kollektivavtalet ger dig
 • Förhandlingshjälp, råd och stöd i frågor som rör din anställning.
 • Inkomstförsäkring och flertalet försäkringar ingår

LO-anslutna fackförbund

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.

Viktiga områden för LO

Viktiga områden är givetvis inte minst lönebildning och andra anställningsvillkor samt arbetsvillkor. Detta sker inte minst genom att arbeta för att få inflytande över politiska beslut. Målet är reallöneökningar för alla medlemmar, förbättrad jämlikhet, högre sysselsättning och att minska löneskillnaderna mellan könen. Man arbetar även internationellt genom Europafacket och Internationella fackliga samorganisationen - IFS.

Inom LO ser man till de fem värnen för att kunna upprätthålla sitt fackliga löfte. De fem värnen är:

 • Full sysselsättning
 • Aktiv arbetsmarknadspolitik
 • Hög arbetslöshetskassa
 • Starkt anställningsskydd
 • Rikstäckande kollektivavtal

Medlemsförbund

Medlemsförbunden inom LO är Kommunal, IF Metall, SEKO, Handels, Hotell- och restaurangfacket, Transportarbetareförbundet, Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Målarna, Musikerförbundet, Livsmedelsarbetareförbundet, Pappersindustriarbetareförbundet, Fastighetsanställdas Förbund och GS Facket för skogs trä- och grafisk bransch.

De fem största fackförbunden inom LO är i storleksordning följande:

 • Kommunal - för arbetstagare inom vård och omsorg, barn och fritid och naturbruk
 • IF Metall - för de som arbetar inom industrin
 • Handels -  för de som arbetar inom handeln
 • Seko - för branscher inom service och kommunikation
 • Byggnads - för byggnadsarbetare

Ungdomsförbund

LO:s ungdomsförbund SSU är också Socialdemokraternas ungdomsförbund. Utöver det driver LO även LO Ung och en del av facken som ingår i LO har sina egna ungdomsorganisationer.

LO och Socialdemokraterna

Sedan LO grundades har de haft ett nära band till partiet Socialdemokraterna - S. De två organisationerna refereras ofta till "de två benen i arbetarrörelsen" där partiet står för det politiska benet och LO för det fackliga. Fortfarande idag stödjer LO Socialdemokraterna ekonomiskt och de har hjälpt till att bedriva kampanjer för att värva medlemmar till Socialdemokraterna.

Nytt om LO

Under våren 2020 har LO lagt fram förslag på åtgärder för att Sverige ska kunna möta arbetslöshetskrisen. Centralorganisationen vill se bättre åtgärder för att förhindra att ett stort antal företag läggs ner vilket innebär att jobb annars försvinner.

En del av dessa punkter för åtgärderna togs upp under första maj-talet som hölls av LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldssons. Huvudfokus för vad LO vill lyfta fram för förändringar i samhället är att de vill arbeta för en permanent höjning av a-kassan för att kunna ge en trygghet även när det inte är kris. Fler förändringar för a-kassan inkluderar att ersättningstaket behöver höjas och gälla för hela ersättningsperioden.

De vill också se bättre möjligheter till omställning för arbetslösa med fler yrkesutbildningar och bättre möjligheter till studiefinansiering för arbetslösa. De anser också att det behövs fler resurser för att trygga välfärden med bland annat minst 30 miljarder åt kommuner och regioner. Bland annat behövs pengarna för att åtgärda underbemanningen inom vård och omsorg som äldreomsorg, barnomsorg och LSS.