LO

Landsorganisationen i Sverige som oftast benämns kort och gott som LO är en av de största sammanslutningarna av fackliga organisationer i Sverige. LO grundades redan 1898 och består idag av fjorton fackförbund och totalt cirka en och en halv miljon medlemmar i skrivandes stund. Centralorganisationen arbetar för arbetstagarnas intressen på så väl arbetsmarknaden som i samhället i stort.

 

LO företräder arbetare i statlig, kommunal och privat och riktar sig främst mot arbetaryrken av praktisk karaktär som fysiska jobb eller serviceyrken. Landsorganisationen i Sverige kämpar framförallt för medlemmarna med fokus för jämlikhet, fler jobb och bättre arbetsvillkor.

lologo
För dig som jobbar i skogen, inom träindustrin eller i grafisk bransch Inkomstförsäkring ingår (upp till 35 000 kr/mån, max 200 dagar) Oavsett vilken befattning eller utbildning du har. Pris: 130–550 kr/mån
 • Du får alla fördelar som kollektivavtalet ger dig
 • Förhandlingshjälp, råd och stöd i frågor som rör din anställning.
 • Inkomstförsäkring och flertalet försäkringar ingår

Annonslänk
För dig som jobbar som elektriker eller andra eltekniska yrken Inkomstförsäkring ingår (ingen övre gräns, max 100 dagar) Pris: 1,9-2,4 % av din lön
 • Möjlighet att påverka på jobbet och i samhället
 • Ger dig kvalificerad rådgivning och förhandlingshjälp
 • Massa förmåner på köpet såsom ett omfattande försäkringsskydd

Annonslänk
Det spelar ingen roll vilken anställningsform du har – du kan vara tillsvidareanställd, visstidsanställd eller timvikarie För dig som arbetar inom kommun eller region, kyrkan, ideell eller idéburen sektor eller hos ett privat företag Inkomstförsäkring ingår (upp till 45 000 kr/mån, max 100 dagar) Pris: 138-495 kr/mån
 • Kommunal är facket för arbetare inom samhällsbärande yrken
 • Du får trygghet genom personlig expertrådgivning och förhandlingshjälp
 • Flera försäkringar, förmåner samt råd och stöd ingår

Annonslänk

LO-anslutna fackförbund

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.

Viktiga områden för LO

Viktiga områden är givetvis inte minst lönebildning och andra anställningsvillkor samt arbetsvillkor. Detta sker inte minst genom att arbeta för att få inflytande över politiska beslut. Målet är reallöneökningar för alla medlemmar, förbättrad jämlikhet, högre sysselsättning och att minska löneskillnaderna mellan könen. Man arbetar även internationellt genom Europafacket och Internationella fackliga samorganisationen - IFS.

Inom LO ser man till de fem värnen för att kunna upprätthålla sitt fackliga löfte. De fem värnen är:

 • Full sysselsättning
 • Aktiv arbetsmarknadspolitik
 • Hög arbetslöshetskassa
 • Starkt anställningsskydd
 • Rikstäckande kollektivavtal

Medlemsförbund

Medlemsförbunden inom LO är Kommunal, IF Metall, SEKO, Handels, Hotell- och restaurangfacket, Transportarbetareförbundet, Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Målarna, Musikerförbundet, Livsmedelsarbetareförbundet, Pappersindustriarbetareförbundet, Fastighetsanställdas Förbund och GS Facket för skogs trä- och grafisk bransch.

De fem största fackförbunden inom LO är i storleksordning följande:

 • Kommunal - för arbetstagare inom vård och omsorg, barn och fritid och naturbruk
 • IF Metall - för de som arbetar inom industrin
 • Handels -  för de som arbetar inom handeln
 • Seko - för branscher inom service och kommunikation
 • Byggnads - för byggnadsarbetare

Ungdomsförbund

LO:s ungdomsförbund SSU är också Socialdemokraternas ungdomsförbund. Utöver det driver LO även LO Ung och en del av facken som ingår i LO har sina egna ungdomsorganisationer.

LO och Socialdemokraterna

Sedan LO grundades har de haft ett nära band till partiet Socialdemokraterna - S. De två organisationerna refereras ofta till "de två benen i arbetarrörelsen" där partiet står för det politiska benet och LO för det fackliga. Fortfarande idag stödjer LO Socialdemokraterna ekonomiskt och de har hjälpt till att bedriva kampanjer för att värva medlemmar till Socialdemokraterna.

Nytt om LO

LO:s ordförande avgår

Under januari 2024 gick LO:s ordförande Susanna Gideonsson ut med att hon avslutar sitt uppdrag i maj samma år. Gideonsson kommer alltså inte ställa upp för omval och hela LO:s styrelse kommer att bytas ut i maj under förbundets kongress. 

Gideonsson har suttit på posten sen 2020 när hon efterträdde Petter Thorwaldsson. Med sina fyra år på posten blir Gideonsson den ordförande som har suttit allra kortast. 

Anledningen till att Gideonsson lämnar sin post säger hon själv är personliga. Det föregående året har varit tufft för den avgående LO-ordföranden. 

LO stöttar IF Metalls strejk mot Tesla

Under slutet av 2023 och in i 2024 har LO-fackförbundet IF Metall startat en konflikt med den amerikanska elbilstillverkaren Tesla. IF Metalls medlemmar har uppmanats till strejk i ett försök att få till ett kollektivavtal med arbetsgivaren. 

LO stöttar IF Metall i konflikten med slagorden: Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Även på Tesla. LO - Trygghet för vanligt folk.