LO

Landsorganisationen i Sverige, oftast benämnd kort och gott som ”LO”, är en av de största sammanslutningarna av fackliga organisationer i Sverige och grundades redan 1898. Det består av fjorton fackförbund och totalt cirka en och en halv miljon medlemmar i skrivandes stund, och arbetar för deras intressen så väl på arbetsmarknaden som i samhället i stort.

Viktiga områden är givetvis inte minst lönebildning och andra anställningsvillkor och arbetsvillkor. Detta sker inte minst genom att arbeta för att få inflytande över politiska beslut. Målet är reallöneökningar för alla medlemmar, förbättrad jämlikhet, högre sysselsättning och att minska löneskillnaderna mellan könen. Man arbetar även internationellt genom Europafacket och Internationella fackliga samorganisationen (IFS).

index

LO-anslutna fackförbund

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.


Medlemsförbunden är: Kommunal, IF Metall, SEKO, Handels, Hotell- och restaurangfacket, Transportarbetareförbundet, Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Målareförbundet, Musikerförbundet, Livsmedelsarbetarförbundet, Pappersindustriarbetareförbundet, Fastighetsanställdas Förbund och GS Facket för skogs trä- och grafisk bransch.