Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.

Vad gör ett fackförbund?

Grundtanken med fackförbund är att många tillsammans är starkare. Fackföreningarna samlar anställda inom en viss bransch i en och samma organisation. Som medlem i ett fack behöver du inte själv ta striden för att få bättre arbetsförhållanden, det är något som facket hjälper dig med. Facket ställer upp för dig och hjälper till när du har hamnat i en knipa. Som medlem kan du även få rådgivning och tips som rör ditt arbete och dina rättigheter. När du ska skriva under nya avtal, exempelvis ett kollektivavtal, är din fackförening där för att hjälpa dig. Facket kan gå igenom ditt nya kontrakt för att se så att allt ser rätt ut innan du skriver på.

Idag finns det ett fackförbund inom praktiskt taget alla branscher. Det gör att du kan välja ett som passar just dig och ditt yrke. Innan fackförbunden fanns var det många arbetsgivare som utnyttjade sina anställda, betalade dåliga löner som knappt gick att leva på och arbetsförhållandena var betydligt sämre. Men när arbetstagarna gick ihop och skapade en egen organisation var det lättare att få igenom villkor och krav – tillsammans är man starkare.

Eftersom det idag finns väldigt många olika fackförbund och fackföreningar kan upplägget mellan organisationerna skilja sig från varandra. I de flesta fall får medlemmar ta del av olika förmåner som täcks av medlemsavgiften. Ett exempel på en förmån är försäkringar som brukar ingå.

Varför ska jag gå med i ett fackförbund?

Väldigt många yrkesverksamma är idag med i facket. En del människor kanske aldrig behöver hjälp från facket. Men är du inte medlem och hamnar i en situation på jobbet där du behöver hjälp, har du inte samma möjligheter att få hjälp av en stark organisation som facket utgör. En av fördelarna med att vara fackligt ansluten är möjligheten att påverka dina arbetsvillkor. Istället för att stå där ensam och försöka göra din röst hörd kan du backas upp av hela ditt förbund som hjälper dig göra din röst hörd.

Något som är viktigt för de flesta anställda är lönen. Är du med i facket så får du hjälp att förhandla dig fram till en bra och rättvis lön. Skulle du någon gång råka ut för en konflikt på din arbetsplats som du inte kan lösa själv, hjälper facket dig. Fackförbundet kan ge dig juridiskt stöd och rådgivning om du skulle behöva det. Ett annat mycket viktigt skydd är inkomstförsäkringen. Om du skulle bli av med jobbet har du en inkomstförsäkring via facket som gör att du inte står utan pengar.

Hur vet jag vilket fackförbund jag ska gå med i?

För att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt medlemskap i facket, är det viktigt att du väljer det förbund som passar ditt yrke. Idag har de flesta yrken sitt eget förbund, exempelvis finns Journalistförbundet för journalister, Handels är för de som arbetar inom detaljhandeln, hantverk och liknande verksamheter, medan Transport är facket för de som arbetar inom transportsektorn. Ibland finns det dock flera fackförbund för samma yrke. Här gäller det att jämföra och kolla vilka förmåner du får. På vår hemsida kan du snabbt få veta vilket förbund som passar för just ditt yrke.

Fackförbunden i Sverige historiskt och i nutid

När man ser tillbaka på Sveriges arbetshistoria är det inte konstigt att vi idag har organiserade arbetare. Under 1800-talet var det många i Sverige som gick från att vara bönder till att bli arbetare på fabrik. Villkoren för fabriksarbetarna var riktigt dåliga. Människor fick arbeta mellan 10 och 13 timmar om dagen och många avskedades utan anledning. Efter flera årtionden fick arbetarna nog och Sveriges första strejk bröt ut år 1855. Kort därefter startades de första hjälpkassorna, ungefär som dagens fackförbund. Arbetarna betalade en liten del av sin lön men när de blev sjuka eller arbetslösa fick de ekonomisk hjälp.

Mycket har hänt sedan de första hjälpkassorna grundades och idag finns det mängder av fackförbund att välja bland. Även chefer och ledare är ofta med i särskilda förbund – allt för att kunna få hjälp och stöd när det behövs.