Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.

Vad erbjuder förbunden studentmedlemmar?

Ofta erbjuds man en mycket kvalificerad rådgivning (om t.ex. cv, jobbintervjuer och arbetsvillkor) inom det yrkesområde som man studerar till, och får även möjlighet att skaffa kontakter genom olika arrangemang så som föreläsningar, samt ofta initierad branschinformation genom till exempel medlemstidning.

Bland de fackförbund som erbjuder studenter finns både breda och generella förbund och sådana som är nischade till en viss bransch. Saco samlar akademiker inom vitt skilda områden medan ST Student förbereder till exempel den studerande för en yrkesbana inom statlig verksamhet. Akademikerförbundet SSR riktar sig mot samhälls-, social- och beteendevetenskaperna, medan Jusek är ett stort fack som samlar bland annat jurister, ekonomer och samhällsvetare. Det är enkelt att bli medlem – ofta går det att ordna direkt via förbundets hemsida.

Lista på studentavdelningar hos Sveriges fackförbund:

 

Förbund   Länk till studentsida
Unionen   https://www.unionen.se/medlemskapet/student
Fackförbundet ST   https://st.org/student
Akademikerförbundet SSR   https://akademssr.se/student
Civilekonomerna   https://civilekonomerna.se/for-dig-som-ar/student/studentmedlemskap
SRAT   https://www.srat.se/For-dig-som-ar/Student/
Sveriges Arkitekter   https://www.arkitekt.se/medlem/student/
Sveriges Ingenjörer   https://www.sverigesingenjorer.se/bli-medlem/bli-medlem-student/
Sveriges läkarförbund   https://slf.se/student/
Sveriges Psykologförbund   https://www.psykologforbundet.se/for-dig-som-ar/Psykologstudent/
Sveriges Tandläkarförbund   https://tandlakarforbundet.se/student/
Teaterförbundet   https://teaterforbundet.se/medlemskap/vem-kan-bli-medlem/studerandemedlemskap/
DIK   https://dik.se/om-dik/ovrigt/nyhetsarkiv/student-darfor-ska-du-vara-medlem-i-dik/
Finansförbundet   https://www.finansforbundet.se/student/
Fysioterapeuterna   https://www.fysioterapeuterna.se/studentsektionen
FTF - facket för försäkring och finans   https://www.ftf.se/medlemskap/bli-medlem2/student/
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter   https://www.arbetsterapeuterna.se/Medlemskap/Medlemsformaner/Medlemsformaner-for-dig-som-ar-student/
Journalistförbundet   https://www.sjf.se/student
Jusek   https://www.jusek.se/For-dig-som-ar/Student/
Lärarförbundet   https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/lararforbundet-student
Naturvetarna   https://www.naturvetarna.se/vi-erbjuder/student/