Tips & Artiklar
antti vainio transport

Fem frågor till Transport kring osäkra anställningar inom matbudsbranschen

Debatten går het kring osäkra anställningar hos företag som etablerar sig på marknaden för hemleverans av mat. I takt med att allt fler företag dyker upp inom hemleverans av mat så blir det allt vanligare att man ser springande, cyklande och ibland bilkörande matbud med stora ryggsäckar komma farande. Buden är ofta arbetslösa, studenter eller andra som har svårt att...
Läs mer
signature kontrakt

Vilka är parter i centrala förhandlingar om kollektivavtal

När den så kallade avtalsrörelsen drar igång så förhandlas kollektivavtalets delar av arbetsgivarnas organisation och arbetstagarnas organisation, det vill säga facket. I Sverige avgörs mycket av det som är rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare i just kollektivavtalet och därmed i den så kallade avtalsrörelsen. Det är ganska lite av regler och avtal i arbetslivet som styrs av politiker....
Läs mer
architecture 1867596 640

Vad är en fackförening?

Många har säkert hört orden och begreppen fack, fackklubb, fackförening, fackförbund eller fackliga organisationer. Men vad är skillnaden på fackförening och fackförbund? En fackförening är en organisation av arbetstagare med samma yrke eller arbetsplats. Fackföreningen är den organisation som representerar arbetstagarna eller de anställda gentemot arbetsgivaren och arbetar för att deras intressen och rättigheter ska skyddas. Fackföreningen förhandlar om kollektivavtal,...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.