Reservofficerarna

Reservofficerarna är en facklig organisation och en intresseorganisation för reservofficerare. Organisationen har som huvudsaklig uppgift att förhandla och driva reservofficerares intressen och sak mot arbetsgivare och på arbetsmarknaden i stort.

Förbundet har omkring 3 200 medlemmar och det är anslutet till SACO. 

 • Webbsida

  reservofficerarna.se

 • Kostnad/månad

  200-400 kr/år

 • Antal medlemmar

  3200 st

 • Medlemstyp

  N/A

 • Tillhör centralorganisation

  SACO

 • A-Kassa

  Namn: Akademikernas a-kassa
  Pris: 130 kr/mån

Mer om medlemsförbundet Reservofficerarna 

Reservofficerarna är indelade i två olika intresseorganisationer: Sverof och SFRO. Vilken intresseorganisation du ska ansöka om medlemskap i beror på din bakgrund.

 • Om du är reservofficer verksam inom armén, flygvapnet eller amfibiekåren kan du bli medlem i intresseorgianisationen Sverof, Sveriges Reservofficerare.
 • Om du är reservofficer verksam inom marinen och flottan kan du bli medlem i SFRO, Svenska Flottans Reservofficerförbund. 

Även som kadett (student) kan man gå med i Reservofficerarna. Beroende på din inriktat kan du välja Sverof eller SFRO. Medlemskapet för studenter är kostnadsfritt - men man får ändå ta del av alla medlemsförmåner. När man är färdigutbildad reservofficer övergår medlemskapet till ett ordinarie.

Förbundet styrs av dess stadgar. Årligen hålls en förbundsstämma där delegater från båda intresseorganisationer deltar. Hur stort medlemsantalet är i respektive intresseorganisation avgör hur många delegater som får delta från respektive förbund. 

Bli medlem i Reservofficerarna

Som yrkesverksam reservofficer eller kadett är man välkommen att ansöka om medlemskap i Reservofficerarna. Medlemskapet kostar olika beroende på medlemsorganisation.

SFRO kostar 400 kronor om året för ordinarie medlemmar. Är man pensionär kostar det 250 kronor. Kadettmedlemmar betalar ingenting. 

att bli medlem i Sverof kostar 400 kronor per år för ordinarie medlemmar. Om man är över 68 år kostar medlemskapet 250 kronor om året, om man är student (vid AROS,AOS eller LAOS) kostar det 200 kronor om året och om man är kadett är medlemskapet kostnadsfritt. 

Inkomstförsäkring och a-kassa

Som Reservofficerarnamedlem kan man gå med i Akademikernas a-kassa eftersom förbundet är anslutet till Saco. Akademikernas a-kassa kostar 130 kronor i månaden.

Om man är med i a-kassan får man ersättning om man skulle bli arbetslös och uppfyller a-kassans regler för ersättning.

Många fackförbund erbjuder en kompletterande inkomstförsäkring som höjer ersättningen från a-kassan. Tyvärr erbjuder reservofficerarna inte detta till sina medlemmar. Det finns dock möjlighet att teckna en privat inkomstförsäkring via andra aktörer. 

Andra medlemsförmåner

Reservofficerarna erbjuder andra medlemsförmåner. Förutom stöd och rådgivning på arbetsplatsen erbjuder förbundet en rad rabatter och erbjudanden. Sverof och SFRO erbjuder bland annat seminarium, kurser och annat studiematerial och man får medlemstidningen Reservofficeraren. Medlemmar kan även ta del av rabatter på friskvård, kläder, resor, lån och bolån. 

Medlemslån erbjuds i samarbete med SEB och Danske Bank. 

Vanliga frågor och svar om Reservofficerarna

Vilken a-kassa om man är Reservofficer?

Om man är medlems i Reservofficerarna kan man även bli medlems i Akademikernas a-kassa. Medlemskap i a-kassan kostar 130 kronor i månaden. 

Erbjuder reservofficerarna inkomstförsäkring?

Nej, Reservofficerarna erbjuder ingen inkomstförsäkring. Vill man ha ytterligare skydd utöver a-kassa kan man teckna en privat inkomstförsäkring.

Hur många medlemmar har Reservofficerarna?

Reservofficerarna har cirka 3 200 medlemmar uppdelade i de två medlemsförbunden Sverof och SFRO. man kan även bli medlem som student och kadett, och fortsätta vara medlem som pensionär.