Officersförbundet

Officersförbundet är Sveriges fackförbund för officerare. Idag har facket ungefär 12 000 aktiva medlemmar som arbetar som officer, som soldater eller som sjömän. Officersförbundet arbetar för att ständigt förbättra anställningsvillkoren och arbetssituationen för sina medlemmar.

Officersförbundet fack är en del av SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) där så många som 22 olika fack- och yrkesförbund är med. ?Medlemsavgiften som man betalar för att vara medlem i Officersförbundet beräknas på hur stor din inkomst är och vilken typ av medlemskap du vill ha. Du som vill ha tillgång till alla fackets förmåner betalar mellan 150-230 kronor i månaden för ett så kallat aktivt medlemskap. Du som studerar, som är yrkesverksam utanför försvarssektorn eller som är tjänstledig kan få ett passivt medlemskap där du får tillgång till vissa förmåner men då inte får rätt till fackligt stöd. För denna typ av medlemskap betalar du endast 45 kronor i månaden.

Officersforbundet