Sjöbefälsföreningen SBF

Sjöbefälsföreningen och Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF och SBF-O) är det fackförbund som är för alla som arbetar som sjöbefäl eller som har en annan typ av chefsställning inom sjöfarten. Fackförbundet Sjöbefälsföreningen är medlem i SACO - Sveriges akademikers centralorganisation och förbundet bildades år 2011 och är en sammanslagning av det som tidigare var Sjöbefälsförbundet och det som var Sveriges Fartygsbefälsförening. Sjöbefälsföreningen Offentliganställda har till uppgift att företräda befäl på de statliga och kommunala avtalen.

Sjobefalsforeningen
 • Webbsida

  www.sjobefalsforeningen.se

 • Kostnad/månad

  274 kr

 • Antal medlemmar

  N/A

 • Medlemstyp

  N/A

 • Tillhör centralorganisation

  SACO

 • A-Kassa

  N/A

Mer om fackförbundet Sjöbefälsföreningen

Fackförbundet Sjöbefälsföreningen är den enda organisationen på sjöarbetsmarknaden för befäl och förbundets huvuduppgift är att förhandla och teckna avtal för samtliga befälskategorier. Förbundet arbetar också för fler arbetstillfällen då det råder hård konkurrens internationellt samtidigt som området är styrt av lagar, föreskrifter och internationella regelverk. För att underlätta för fler arbetstillfällen har förbundet två bemanningsbolag som hyr ut befäl till den internationella sjöfarten.

Fler frågor som är viktiga för Sjöbefälsföreningen är att lönen ska spegla det ansvar sjöbefälen besitter, att det ska vara bättre pensionsvillkor, skattevillkor, arbetsmiljö och sjösäkerhet samt att sjöbefälsutbildningen ska hålla hög klass.

Medlemskap i Sjöbefälsföreningen

Aktiva medlemmar betalar en medlemsavgift på 274 kronor per månad. Du kan också vara interaktiv medlem om du har utländsk arbetsgivare och betalar då en avgift på 67 kronor i månaden.

Om du studerar på någon av Sjöfartshögskolorna och förväntas ta anställning inom förbundets verksamhetsområde efter avslutade studier kan du också bli medlem. Som studerandemedlem betalar du en årsavgift på 180 kronor.

Inkomstförsäkring hos Sjöbefälsföreningen

När du är medlem i Sjöbefälsföreningen har du möjlighet att teckna en inkomstförsäkring som kompletterar din a-kasseersättningen om du blir arbetslös. Du kan få ut upp till 80 procent av din tidigare lön upp till 100 000 kronor. Inkomstförsäkringen finns i tre nivåer där du själv väljer utifrån hur lång tid du vill kunna få ersättning me 100, 150 eller 200 dagar. För att kunna nyttja inkomstförsäkringen behöver du vara medlem i en nordisk a-kassa.

Andra försäkringar som medlem

Förbundets medlemmar har möjlighet att teckna förmånliga personförsäkringar som olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring sjöbefäl, livförsäkring med barnskydd och privat access sjöbefäl som är en sjukvårdsförsäkring.

Du kan också teckna en loss-of-licence försäkring som innebär att du kan få ersättning vid behörighetsförlust på grund av medicinska skäl.

Andra förmåner som medlem

Som medlem i Sjöbefälsföreningen får du hjälp och stöd i ditt arbetsliv. Förutom det finns flera andra förmåner som att kunna ansöka om förmånliga medlemslån i Danske Bank och SEB, hyra stuga i fjällen till förmånliga priser, rabatt på hotellrum och möjlighet att söka stipendier.

I samarbete med Svenskt Guldsmide AB kan förbudet erbjuda köp av sjökaptensringar till ett förmånligt pris. Förbundet har även ett samarbete med AB Sporrong där du kan köpa både Sjökaptensring och Sjöingenjörsring.