Sjöbefälsföreningen SBF

Sjöbefälsföreningen och Sjöbefälsföreningens Offentliganställda (SBF och SBF-O) är det fackförbund som är till för alla som arbetar som sjöbefäl eller som har en annan typ av chefsställning inom sjöfarten. Fackförbundet sjöbefälsföreningen bildades år 2011 och är en sammanslagning av det som tidigare var Sjöbefälsförbundet och det som var Sveriges Fartygsbefälsförening.

Fackförbundet Sjöbefälsföreningen har fyra olika typer av medlemskap. Du som har en svensk arbetsgivare får ett så kallat aktivt medlemskap och betalar för det 274 kronor i månaden. Om det är så att du arbetar som sjöbefäl men du har en utländsk arbetsgivare kan du också vara medlem men får då ett begränsat stöd mot motparter och betalar därför en lägre avgift på 67 kronor i månaden. Du som inte längre arbetar till sjöss kan fortsätta ha ett passivt medlemskap och betalar då 180 kronor om året. För dig som studerar och som efter din examen förväntas arbeta inom Sjöbefälsföreningens verksamhetsområde finns ett särskilt medlemskap som är gratis.

Sjobefalsforeningen