Alla Fackförbund

Läs mer om de olika fackförbunden genom att välja i den alfabetiska listan. Du kan också få en bättre överblick genom att titta på indelningen per centralorganisation. De flesta fackförbund är medlemmar i en centralorganisation. De tre största i Sverige är LO, TCO och SACO. Under den alfabetiska listan kan du läsa mer om vilka yrken, arbetsroller och sektorer som centralorganisationerna och deras fackförbund täcker. Indelningen kan hjälpa dig att hitta fram till rätt fackförbund som passar dig bäst.

Visa alla fackförbund

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.


Alla Fackförbund

Unionen - Sveriges största fackförbund

 

- För dig som arbetar som tjänsteman i den privata sektorn.

 

- Befattning, utbildning och lön spelar ingen roll. 

 

- Gör som 600 000 andra - Bli medlem i Unionen.

 

 • Inkomstförsäkring
 • Lönerådgivning
 • Rättsligt stöd och hjälp
Unionen

Akavia - nya fackförbundet för akademiker

 

- För ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

 

- Oavsett om du jobbar kommunalt, offentligt eller privat

 

- Bli medlem i Akavia idag och upplev fördelarna

 

 • Facklig rådgivning
 • Inkomstförsäkring
 • Karriärverktyg
Akavia

Ledarna - för dig som är chef

 

-  Sveriges enda fackförbund bara för chefer. 

 

- Sveriges mest detaljerade lönestatistik för chefer

 

- Bli medlem i Ledarna - Sveriges chefsorganisation

 

 • För chefer i alla branscher
 • Inkomstförsäkring
 • Ledarskapsutveckling
Ledarna

GS FACKET 

 

- För dig som jobbar i skogen, inom träindustrin eller i grafisk bransch.

 

- Oavsett vilken befattning eller utbildning du har.

 

 

 • Facklig rådgivning
 • Inkomstförsäkring
 • Medlemsförmåner & rättshjälp
GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch

 

Centralorganisationerna

LO - Landsorganisationen i Sverige är en av de största sammanslutningarna av fackliga organisationer i Sverige. Centralorganisationen företräder arbetare i statlig, kommunal och privat och riktar sig främst mot arbetaryrken av praktisk karaktär som fysiska jobb eller serviceyrken.

TCO - Tjänstemännens centralorganisation är en sammanslutning av olika fackförbund för tjänstemän.

SACO - Sveriges akademikers centralorganisation är en sammanslutning av fackförbund med medlemmar som är akademiker.

Fackförbund i LO

 • Byggnads - för byggnadsarbetare
 • GS – Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch - för dig som arbetar inom skogs- trä- och grafiska branschen
 • Elektrikerförbundet - för dig som arbetar med radio och TV, elinstallationer och privata kraftverk
 • Pappersindustriarbetareförbundet - för alla som arbetar inom massa- och pappersindustrin
 • Fastighetsanställdas Förbund – för yrken inom fastighetsbranschen
 • Handels - för de som arbetar inom handeln
 • Livsmedelsarbetareförbundet – för de som arbetar inom livsmedelsindustrin
 • Hotell- och restaurangfacket - för alla som arbetar på hotell, restaurang eller inom andra delar av turistnäringen
 • Seko, Service- och kommunikationsfacket - för branscher inom service och kommunikation
 • IF Metall - för de som arbetar inom industrin
 • Kommunal - för arbetstagare inom vård och omsorg, barn och fritid och naturbruk
 • Målarna - för byggnadsmålare, järnmålare, billackerare, industrilackerare , mätare, materialarbetare och servicearbetare
 • Transportarbetareförbundet - för de som bland annat arbetar i hamnen och med transport
 • Musikerförbundet - för alla som arbetar professionellt som musiker och artister

 

Fackförbund i TCO

 • Unionen – för tjänstemän med en bredd av yrkesgrupper inom den privata sektorn
 • Vision – en bredd av yrkesgrupper inom kommun, region, privata bolag och kyrkan
 • ST – för de som arbetar inom statliga bolag, myndigheter och stiftelser samt högskolor och universitet
 • Lärarförbundet - för lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare
 • Vårdförbundet - för yrken inom hälso- och sjukvårdsområdet
 • Finansförbundet – för anställda inom hela finansbranschen
 • Forena - för anställda inom försäkringsbranschen
 • Journalistförbundet - för anställda inom den svenska mediebranschen
 • Teaterförbundet - för alla som arbetar inom scen- och filmbranschen
 • SYMF – för yrkesverksamma sångare och musiker
 • Försvarsförbundet - för de som arbetar inom försvaret eller försvarsnära myndigheter.
 • Polisförbundet - för poliser
 • TULL-KUST - för anställda på Kustbevakningen eller Tullverket

 

Fackförbund i SACO

 • Akademikerförbundet SSR - för beteendevetare, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, socionomer och övriga inom socialt arbete
 • Lärarnas Riksförbund - för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare
 • Sveriges Ingenjörer - för högskoleutbildade ingenjörer med en civil- eller högskoleingenjörsexamen
 • Naturvetarna – för de som har läst eller läser naturvetenskap i minst tre år på universitet eller högskola
 • Akavia - Jusek och Civilekonomerna har bildat ett nytt fackförbund. Förbundet är för akademiker som exempelvis ekonomer, jurister, samhällsvetare,  IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.
 • Sveriges arkitekter – för de som är arkitekt, landskapsarkitekt, byggnadsarkitekt, inredningsarkitekt eller arkitektstudent
 • DIK – för de som arbetar med kultur, kommunikation eller inom kreativ sektor
 • Fysioterapeuterna – för legitimerade fysioterapeuter
 • Kyrkans akademikerförbund – för de som arbetar som präst, diakon eller församlingspedagog eller har någon annan akademisk anställning inom Svenska kyrkan
 • Reservofficerarna – för reservofficerare
 • Officersförbundet - för officerare
 • Sjöbefälsföreningen - för alla som arbetar som sjöbefäl eller som har en annan typ av chefsställning inom sjöfarten
 • Sveriges psykologförbund – för psykologer
 • Sveriges Arbetsterapeuter – för arbetsterapeuter
 • SULF - Sveriges universitetslärare och forskare – för doktorander, universitetslärare och forskare vid högskolor, universitet och forskningsinstitut
 • Sveriges Skolledarförening - för alla chefer och ledare som arbetar inom utbildningssektorn
 • SRAT - för akademiker i samhällsbärande professioner som arbetar i kommun, region, stat eller privat
 • Sveriges veterinärförbund – för veterinärer
 • Sveriges läkarförbund - för läkare