Alla Fackförbund

Läs mer om de olika fackförbunden genom att välja i den alfabetiska listan. Du kan också få en bättre överblick genom att titta på indelningen per centralorganisation. De flesta fackförbund är medlemmar i en centralorganisation. De tre största i Sverige är LO, TCO och SACO. Under den alfabetiska listan kan du läsa mer om vilka yrken, arbetsroller och sektorer som centralorganisationerna och deras fackförbund täcker. Indelningen kan hjälpa dig att hitta fram till rätt fackförbund som passar dig bäst.

Visa alla fackförbund
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.

Det spelar ingen roll vilken anställningsform du har, du kan vara vikarie, visstid- eller tillsvidareanställd. För dig som helt eller delvis arbetar med journalistiska arbetsuppgifter Inkomstförsäkring ingår (upp till 60 000 kr/mån, max 150 dagar) Pris: 200-380 kr/mån
 • Du får hjälp, stöd, och facklig rådgivning
 • Bra inkomstförsäkring
 • Medlemskapet ger dig förmåner, lönestatistik och presskort

Annonslänk
För dig som jobbar i skogen, inom träindustrin eller i grafisk bransch Inkomstförsäkring ingår (upp till 35 000 kr/mån, max 200 dagar) Oavsett vilken befattning eller utbildning du har. Pris: 130–550 kr/mån
 • Du får alla fördelar som kollektivavtalet ger dig
 • Förhandlingshjälp, råd och stöd i frågor som rör din anställning.
 • Inkomstförsäkring och flertalet försäkringar ingår

Annonslänk
För dig som jobbar som elektriker eller andra eltekniska yrken Inkomstförsäkring ingår (ingen övre gräns, max 100 dagar) Pris: 1,9-2,4 % av din lön
 • Möjlighet att påverka på jobbet och i samhället
 • Ger dig kvalificerad rådgivning och förhandlingshjälp
 • Massa förmåner på köpet såsom ett omfattande försäkringsskydd

Annonslänk
Det spelar ingen roll vilken anställningsform du har – du kan vara tillsvidareanställd, visstidsanställd eller timvikarie För dig som arbetar inom kommun eller region, kyrkan, ideell eller idéburen sektor eller hos ett privat företag Inkomstförsäkring ingår (upp till 45 000 kr/mån, max 100 dagar) Pris: 138-495 kr/mån
 • Kommunal är facket för arbetare inom samhällsbärande yrken
 • Du får trygghet genom personlig expertrådgivning och förhandlingshjälp
 • Flera försäkringar, förmåner samt råd och stöd ingår

Annonslänk
Du kan vara med oavsett om du är tillsvidareanställd, visstidsanställd eller projektanställd, och oavsett om du jobbar heltid eller deltid. För dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrka och bolag i välfärden Inkomstförsäkring ingår (upp till 100 000 kr/mån, max 160 dagar) Pris: 60–299 kr/mån
 • Inkomstförsäkring i toppklass ingår.
 • Stöd och råd i allt som rör ditt jobb
 • Bli medlem 3 månader utan kostnad – spara upp till 900 kr!

Annonslänk
Befattning, utbildning och lön spelar ingen roll För dig som arbetar som tjänsteman inom den privata sektorn Inkomstförsäkring ingår (upp till 60 000 kr/mån, max 150 dagar) Pris: 50–235 kr/mån
 • För tjänstemän inom den privata sektorn
 • En trygg inkomst­försäkring som kompletterar a-kassan ingår
 • Gör som 685 000 andra - Bli medlem i Unionen.

Annonslänk
Inkomstförsäkring ingår (upp till 80 000 kr/mån, max 150 dagar) Pris: 330-406 kr/mån Sveriges enda fackförbund bara för chefer
 • Sveriges enda fackförbund bara för chefer. 
 • Sveriges mest detaljerade lönestatistik för chefer
 • Bli medlem i Ledarna - Sveriges chefsorganisation

Annonslänk

Alla Fackförbund

D

 

Centralorganisationerna

LO - Landsorganisationen i Sverige är en av de största sammanslutningarna av fackliga organisationer i Sverige. Centralorganisationen företräder arbetare i statlig, kommunal och privat och riktar sig främst mot arbetaryrken av praktisk karaktär som fysiska jobb eller serviceyrken.

TCO - Tjänstemännens centralorganisation är en sammanslutning av olika fackförbund för tjänstemän.

SACO - Sveriges akademikers centralorganisation är en sammanslutning av fackförbund med medlemmar som är akademiker.

Fackförbund i LO

 • Byggnads - för byggnadsarbetare
 • GS – Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch - för dig som arbetar inom skogs- trä- och grafiska branschen
 • Elektrikerförbundet - för dig som arbetar med radio och TV, elinstallationer och privata kraftverk
 • Pappersindustriarbetareförbundet - för alla som arbetar inom massa- och pappersindustrin
 • Fastighetsanställdas Förbund – för yrken inom fastighetsbranschen
 • Handels - för de som arbetar inom handeln
 • Livsmedelsarbetareförbundet – för de som arbetar inom livsmedelsindustrin
 • Hotell- och restaurangfacket - för alla som arbetar på hotell, restaurang eller inom andra delar av turistnäringen
 • Seko, Service- och kommunikationsfacket - för branscher inom service och kommunikation
 • IF Metall - för de som arbetar inom industrin
 • Kommunal - för arbetstagare inom vård och omsorg, barn och fritid och naturbruk
 • Målarna - för byggnadsmålare, järnmålare, billackerare, industrilackerare , mätare, materialarbetare och servicearbetare
 • Transportarbetareförbundet - för de som bland annat arbetar i hamnen och med transport
 • Musikerförbundet - för alla som arbetar professionellt som musiker och artister

 

Fackförbund i TCO

 • Unionen – för tjänstemän med en bredd av yrkesgrupper inom den privata sektorn
 • Vision – en bredd av yrkesgrupper inom kommun, region, privata bolag och kyrkan
 • ST – för de som arbetar inom statliga bolag, myndigheter och stiftelser samt högskolor och universitet
 • Vårdförbundet - för yrken inom hälso- och sjukvårdsområdet
 • Finansförbundet – för anställda inom hela finansbranschen
 • Forena - för anställda inom försäkringsbranschen
 • Journalistförbundet - för anställda inom den svenska mediebranschen
 • Scen & Film - för alla som arbetar inom scen- och filmbranschen
 • SYMF – för yrkesverksamma sångare och musiker
 • Försvarsförbundet - för de som arbetar inom försvaret eller försvarsnära myndigheter.
 • Polisförbundet - för poliser
 • TULL-KUST - för anställda på Kustbevakningen eller Tullverket

 

Fackförbund i SACO

 • Akademikerförbundet SSR - för beteendevetare, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, socionomer och övriga inom socialt arbete
 • Sveriges Lärare - för lärare eller studie- och yrkesvägledare
 • Sveriges Ingenjörer - för högskoleutbildade ingenjörer med en civil- eller högskoleingenjörsexamen
 • Naturvetarna – för de som har läst eller läser naturvetenskap i minst tre år på universitet eller högskola
 • Akavia - för akademiker som är ekonomer, jurister, samhällsvetare,  IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.
 • Sveriges arkitekter – för de som är arkitekt, landskapsarkitekt, byggnadsarkitekt, inredningsarkitekt eller arkitektstudent
 • DIK – för de som arbetar med kultur, kommunikation eller inom kreativ sektor
 • Fysioterapeuterna – för legitimerade fysioterapeuter
 • Kyrkans akademikerförbund – för de som arbetar som präst, diakon eller församlingspedagog eller har någon annan akademisk anställning inom Svenska kyrkan
 • Reservofficerarna – för reservofficerare
 • Officersförbundet - för officerare
 • Sjöbefälsföreningen - för alla som arbetar som sjöbefäl eller som har en annan typ av chefsställning inom sjöfarten
 • Sveriges psykologförbund – för psykologer
 • Sveriges Arbetsterapeuter – för arbetsterapeuter
 • SULF - Sveriges universitetslärare och forskare – för doktorander, universitetslärare och forskare vid högskolor, universitet och forskningsinstitut
 • Sveriges Skolledare - för alla chefer och ledare som arbetar inom utbildningssektorn
 • SRAT - för akademiker i samhällsbärande professioner som arbetar i kommun, region, stat eller privat
 • Sveriges veterinärförbund – för veterinärer
 • Sveriges läkarförbund - för läkare
 • Sveriges Farmaceuter - för farmaceuter 
 • Sveriges Tandläkarförbund - för tandläkare