TCO

TCO arbetar för tjänstemännens gemensamma intressen och är en partipolitiskt fristående centralorganisation.

TCO står för Tjänstemännens centralorganisation och är en sammanslutning av 12 olika fackförbund för tjänstemän och med cirka 1,2 miljoner människor i dessa.

Fackförbunden samarbetar i TCO för att samstämmig och handlingskraftigt kunna agera för tjänstemännens gemensamma intressen gällande trygghet och välfärd i frågor som till exempel rör lön och andra arbetsvillkor, arbetsrätt, fortbildning, ekonomi och tillväxt. Inom TCO bedrivs utredningar och analyser inom olika relevanta områden för detta och man arbetar även på europeisk nivå och global nivå i medlemmarnas intressen. 

TCO:s uppgift är att vara med och påverka politiken och samhällsutvecklingen för att kunna ge medlemmarna goda villkor i arbetslivet.

tcologotyp
Det spelar ingen roll vilken anställningsform du har, du kan vara vikarie, visstid- eller tillsvidareanställd. För dig som helt eller delvis arbetar med journalistiska arbetsuppgifter Inkomstförsäkring ingår (upp till 60 000 kr/mån, max 150 dagar) Pris: 200-380 kr/mån
 • Du får hjälp, stöd, och facklig rådgivning
 • Bra inkomstförsäkring
 • Medlemskapet ger dig förmåner, lönestatistik och presskort

Annonslänk
Du kan vara med oavsett om du är tillsvidareanställd, visstidsanställd eller projektanställd, och oavsett om du jobbar heltid eller deltid. För dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrka och bolag i välfärden Inkomstförsäkring ingår (upp till 100 000 kr/mån, max 160 dagar) Pris: 60–299 kr/mån
 • Inkomstförsäkring i toppklass ingår.
 • Stöd och råd i allt som rör ditt jobb
 • Bli medlem 3 månader utan kostnad – spara upp till 900 kr!

Annonslänk
Befattning, utbildning och lön spelar ingen roll För dig som arbetar som tjänsteman inom den privata sektorn Inkomstförsäkring ingår (upp till 60 000 kr/mån, max 150 dagar) Pris: 50–235 kr/mån
 • För tjänstemän inom den privata sektorn
 • En trygg inkomst­försäkring som kompletterar a-kassan ingår
 • Gör som 685 000 andra - Bli medlem i Unionen.

Annonslänk

TCO-anslutna fackförbund

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.

Medlemsförbund

Medlemmarna i TCO:s olika fackförbund arbetar bland annat som lärare, poliser, ingenjörer, sjuksköterskor, ekonomer och inom banker, försäkringsbolag, kommuner och statliga myndigheter. Mer än 60% av medlemmarna är kvinnor. Ungefär hälften av medlemmarna är anställda inom privata sektorn och hälften i offentliga sektorn. Många av medlemmarna är ledare och chefer och allt fler som ansluter sig är också egenföretagare.

Medlemsförbunden i TCO är: Fackförbundet ST, Finansförbundet, Forena, Försvarsförbundet, Journalistförbundet, Polisförbundet, Scen & Film, SYMF, TULL-KUST, Unionen, Vision och Vårdförbundet.

De fyra största fackförbunden inom TCO är i storleksordning följande:

 • Unionen – för tjänstemän med en bredd av yrkesgrupper inom den privata sektorn
 • Vision – en bredd av yrkesgrupper inom kommun, region, privata bolag och kyrkan
 • Vårdförbundet – för yrken inom hälso- och sjukvårdsområdet
 • Fackförbundet ST – för de som arbetar inom statliga bolag, myndigheter och stiftelser samt högskolor och universitet

Viktiga frågor för TCO

TCO lyfter fram några viktiga frågor som de har valt att fokusera på och de är bland annat:

 • Att få i gång en utredning om en bred skattereform
 • Att förbättra arbetsmiljön och öka jämställdhet på arbetsmarknaden
 • Att utveckla trygghetssystemen för att inkludera fler och ge bättre trygghet exempelvis genom högre ersättningstak
 • Att få fram ett fungerande system för omställning och vidareutbildning
 • Att motverka försvagningar av anställningsskyddet

Mer om TCO

1937 bildades T.C.O. - Tjänstemännens Centralorganisation och omfattade då fackföreningar inom det offentliga området. Dagens TCO startade 1944 samma år som Daco - De Anställdas Centralorganisation och T.C.O. gick samman. För första gången samlades både offentligt och privat anställda tjänstemän i en gemensam centralorganisation.

TCO har under årens lopp varit med och påverkat inom politiska frågor som utbildnings-, skatte- och socialpolitik. TCO och medlemsförbunden har varit med och påverkat utformning av pensioner, socialförsäkringar och villkor inom arbetslivet.

Nytt om TCO

Precis som övriga centralorganisationer arbetar också TCO med att försöka påverka arbetsmarknadspolitiken. Tillsammans med LO och Sveriges kvinnoorganisationer skrev TCO ett öppet brev till socialförsäkringsministern, jämställdhetsministern och arbetsmarknadsministern under slutet av 2023. Målet med brevet var att pausa de förändringar i föräldraförsäkringen som regeringen föreslagit. 

Förbunden menar att förslaget från regeringen, som innebär att man ska kunna överlåta upp till 90 föräldradagar till en utomstående, riskerar att öppna upp för fusk och eventuell brottslighet. 

Förbunden vill att förslaget omarbetas för att värna om föräldraförsäkringen och de gemensamma socialförsäkringar som finns.