TCO

TCO arbetar för tjänstemännens gemensamma intressen och är en partipolitiskt fristående centralorganisation.

 

TCO står för Tjänstemännens centralorganisation och är en sammanslutning av 13 olika fackförbund för tjänstemän och med cirka 1,4 miljoner människor i dessa. Fackförbunden samarbetar i TCO för att samstämmig och handlingskraftigt kunna agera för tjänstemännens gemensamma intressen gällande trygghet och välfärd i frågor som till exempel rör lön och andra arbetsvillkor, arbetsrätt, fortbildning, ekonomi och tillväxt. Inom TCO bedrivs utredningar och analyser inom olika relevanta områden för detta och man arbetar även på europeisk nivå och global nivå i medlemmarnas intressen. TCO:s uppgift är att vara med och påverka politiken och samhällsutvecklingen för att kunna ge medlemmarna goda villkor i arbetslivet.

tcologotyp

Unionen - Sveriges största fackförbund

 

- För dig som arbetar som tjänsteman i den privata sektorn.

 

- Befattning, utbildning och lön spelar ingen roll. 

 

- Gör som 600 000 andra - Bli medlem i Unionen.

 

 • Inkomstförsäkring
 • Lönerådgivning
 • Rättsligt stöd och hjälp
Unionen

Vision

 

 - För dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrka och bolag i välfärden

 

- Personlig rådgivning och en inkomstförsäkring i toppklass ingår.

 

- Bli medlem 3 månader utan kostnad – spara upp till 900 kr!

 

 • Hjälp att utvecklas
 • Inkomstförsäkring
 • Råd & stöd
Vision

TCO-anslutna fackförbund

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.


Medlemsförbund

Medlemmarna i TCO:s olika fackförbund arbetar bland annat som lärare, poliser, ingenjörer, sjuksköterskor, ekonomer och inom banker, försäkringsbolag, kommuner och statliga myndigheter. Mer än 60% av medlemmarna är kvinnor. Ungefär hälften av medlemmarna är anställda inom privata sektorn och hälften i offentliga sektorn. Många av medlemmarna är ledare och chefer och allt fler som ansluter sig är också egenföretagare.

Medlemsförbunden i TCO är Vision (som tidigare hette SKTF), UnionenForena, VårdförbundetJournalistförbundetLärarförbundetPolisförbundetSTFinansförbundet, Försvarsförbundet, SymfTeaterförbundetTULL-KUST.

De fem största fackförbunden inom TCO är i storleksordning följande:

 • Unionen – för tjänstemän med en bredd av yrkesgrupper inom den privata sektorn
 • Lärarförbundet – för lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare
 • Vision – en bredd av yrkesgrupper inom kommun, region, privata bolag och kyrkan
 • Vårdförbundet – för yrken inom hälso- och sjukvårdsområdet
 • Fackförbundet ST – för de som arbetar inom statliga bolag, myndigheter och stiftelser samt högskolor och universitet

Viktiga frågor för TCO

TCO lyfter fram några viktiga frågor som de har valt att fokusera på och de är bland annat:

 • Att få i gång en utredning om en bred skattereform
 • Att förbättra arbetsmiljön och öka jämställdhet på arbetsmarknaden
 • Att utveckla trygghetssystemen för att inkludera fler och ge bättre trygghet exempelvis genom högre ersättningstak
 • Att få fram ett fungerande system för omställning och vidareutbildning
 • Att motverka försvagningar av anställningsskyddet

Mer om TCO

1937 bildades T.C.O. - Tjänstemännens Centralorganisation och omfattade då fackföreningar inom det offentliga området. Dagens TCO startade 1944 samma år som Daco - De Anställdas Centralorganisation och T.C.O. gick samman. För första gången samlades både offentligt och privat anställda tjänstemän i en gemensam centralorganisation.

TCO har under årens lopp varit med och påverkat inom politiska frågor som utbildnings-, skatte- och socialpolitik. TCO och medlemsförbunden har varit med och påverkat utformning av pensioner, socialförsäkringar och villkor inom arbetslivet.

Nytt om TCO

Precis som övriga centralorganisationer arbetar också TCO med att försöka påverka arbetsmarknadspolitiken och särskilt under 2020 att hitta lösningar för att motverka den stora arbetslösheten samt att trygga situationen för de som står utanför arbetsmarknaden, är arbetsgivare eller egenföretagare. TCO välkomnar många av de räddningspaket som har tagits fram under våren 2020 och många av åtgärderna är frågor som TCO har jobbat länge med att försöka få igenom.


Centralorganisationen känner dock att mer kan göras och har tagit fram ett paket med förslag för att kunna lindra situationen. Bland annat handlar det om tillfälliga stöd för ensamföretagare men också förändringar för arbetslöshetsförsäkringen. De arbetar också med att ta fram förslag på långsiktiga lösningar med att bland annat åtgärda brist på arbetskraft inom vissa yrken.