Vilket förbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.


Fem frågor till Transport kring osäkra anställningar inom matbudsbranschen

Debatten går het kring osäkra anställningar hos företag som etablerar sig på marknaden för hemleverans av mat. I takt med att allt fler företag dyker upp inom hemleverans av mat så blir det allt vanligare att man ser springande, cyklande och ibland bilkörande matbud med stora ryggsäckar komma farande. Buden är ofta arbetslösa, studenter eller andra som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi ställde fem...
Läs mer

Vilka är parter i centrala förhandlingar om kollektivavtal

När den så kallade avtalsrörelsen drar igång så förhandlas kollektivavtalets delar av arbetsgivarnas organisation och arbetstagarnas organisation, det vill säga facket. I Sverige avgörs mycket av det som är rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare i just kollektivavtalet och därmed i den så kallade avtalsrörelsen. Det är ganska lite av regler och avtal i arbetslivet som styrs av politiker. Det är detta som kallas den fria förhandlingsrätten....
Läs mer

Vad är en fackförening?

Många har säkert hört orden och begreppen fack, fackklubb, fackförening, fackförbund eller fackliga organisationer. Men vad är skillnaden på fackförening och fackförbund? En fackförening är en organisation av arbetstagare med samma yrke eller arbetsplats. Fackföreningen är den organisation som representerar arbetstagarna eller de anställda gentemot arbetsgivaren och arbetar för att deras intressen och rättigheter ska skyddas. Fackföreningen förhandlar om kollektivavtal, löner, uppsägningar, regler, arbetsmiljö och diskriminering. Man omfattas av kollektivavtalet...
Läs mer

Fackförbund.nu startades 2012 och är en av Sveriges största informationstjänster till allmänheten för fackförbund och a-kassor. Vi jämför över 50 förbund och har en yrkesdatabas på mer än 8000 yrken där vi rekommenderar passande förbund.

Fackförbund.nu är en informationssajt om svenska fackförbund och fackföreningar. Målet är att hjälpa besökare som vill gå med i facket att hitta rätt förbund för sin yrkeskategori och att informera generellt om hur svenska fackförbund arbetar och vad det innebär att vara med i facket.

Fackförbund.nu drivs av Stök Media AB och är inte sammankopplat med något fackförbund. Dock så kan Fackförbund.nu erhålla ersättning från fackförbund vid förmedlade medlemmar genom annonsering.

Fackförbund.nu arbetar kontinuerligt med att informera korrekt om svenska fackförbund och fackföreningar men ansvarar ej för felskrivningar eller inkorrekt information.

Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss när som helst.