Visstidsanställning

En visstidsanställning innebär att man har någon typ av anställning som är tidsbegränsad. Man kan till exempel få en visstidsanställning om man arbetar med ett projekt som bara pågår under en begränsad tid.

Det är också vanligt att man får en visstidsanställning om man vikarierar för någon, om man har en provanställning eller om man är anställd på ett företag vars verksamhet är säsongsbetonad. En arbetsgivare behöver inte ange något skäl till varför han eller hon vill erbjuda en visstidsanställning istället för en fast anställning.

Som visstidsanställd har man vissa rättigheter. Enligt LAS får man under en femårsperiod ha max två års visstidsanställning på en arbetsplats och när denna tiden passerat måste arbetsgivaren erbjuda en fast anställning. Som visstidsanställd har man även rätt till kompetensutveckling.

Här kan du läsa mer om visstidsanställning från LO.se

saga upp sig

Så säger man upp sig

Funderar du på att säga upp dig? Innan du verkligen säger upp dig är det bra att först ha koll på regler kring uppsägningstid, hur ett uppsägningsbrev ska formuleras och annan formalia. Oavsett varför du vill sluta på ditt jobb...
Läs mer
loneansprak intervju

Löneanspråk inför intervjun

Det är många som tycker det är svårt och även jobbigt att lämna löneanspråk för ett jobb man är intresserad av. Det kan vara en tuff balansgång att ange den lön man tycker att man är värd samtidigt som man...
Läs mer
hallbarhet

Hållbar utveckling

Många chefer har idag ett ansvar för att integrera hållbarhetsperspektivet på alla områden inom sitt chefsuppdrag. Hur ska man då tänka och arbeta mot ökad hållbarhet? Hållbarhet är en viktig strategisk fråga Alla i samhället både påverkar och påverkas av både sociala,...
Läs mer
utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen är ett guldläge för att få en bild över var verksamheten står i dag och vad som kan göras för att få en ännu bättre framgång. Hela verksamhetens utveckling och framgångar beror till stor grad på personalen. Det är...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.