hallbarhet

Hållbar utveckling

Många chefer har idag ett ansvar för att integrera hållbarhetsperspektivet på alla områden inom sitt chefsuppdrag. Hur ska man då tänka och arbeta mot ökad hållbarhet?

Många chefer har idag ett ansvar för att integrera hållbarhetsperspektivet på alla områden inom sitt chefsuppdrag. Hur ska man då tänka och arbeta mot ökad hållbarhet?

Hållbarhet är en viktig strategisk fråga

Alla i samhället både påverkar och påverkas av både sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv på hållbarhet. Företag ser mycket olika på hållbarhetsarbetet där en del ser det som ett riskarbete, andra som en ansvarsfråga och allt fler ser det som något viktigt för att kunna framtidssäkra verksamheten och för att generera fler affärer.

Hållbarhet skapar värde

Förutom att hållbarhet kan handla om att effektivisera och minska påverkan på klimat och miljö kan det även innefatta att skapa värde till kunder och omvärlden. Ledare kan skapa långsiktiga värden med hållbara tjänster och produkter samt genom fler samarbeten och med samverkan.

Ansvaret ligger hos alla

Vi står alla inför en stor omställning där samtliga aktörer har en avgörande roll för att nå de globala målen kring en hållbar utveckling. Ingen kan själv på egen hand lösa alla utmaningar men vi har alla ett gemensamt ansvar.

Du kan som chef påverka utvecklingen genom att ta hand om din verksamhet så att den utvecklas på ett sätt som främjar hållbarhet.

Attraktiv som arbetsgivare och partner

Eftersom allt fler engagerar sig vad gäller hållbarhet, speciellt bland yngre målgrupper, är det viktigt att ha med detta i alla delar inom verksamheten för att vara attraktiv som arbetsgivare men även för samarbeten och partners. Företagets inställning till hållbarhet i alla led från leverantörskedja till kund och som speglar företagets varumärke kan i många fall vara helt avgörande för en fortsatt framgång.

Affärskritiskt

Hållbarhet är också affärskritiskt. Konsumenternas ökade medvetenhet speglar sig också i valet av produkter och tjänster genom att välja miljömedvetet och hållbart. Här gäller det att hänga med i konkurrensen genom att utveckla genomtänkta strategier för en hållbar affärsutveckling. 

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.