Fast anstallning Tillsvidareanstallning

Fast anställning / Tillsvidareanställning

Att ha en tillsvidareanställning innebär att man har en anställning som gäller tills den dag du själv säger upp dig eller tills den dag då din arbetsgivare säger upp dig. Denna typ av fasta anställning har alltså inte någon fast tidsram som till exempel en projektanställning eller ett vikariat ofta har.

Att ha en tillsvidareanställning innebär att man har en anställning som gäller tills den dag du själv säger upp dig eller tills den dag då din arbetsgivare säger upp dig. Denna typ av fasta anställning har alltså inte någon fast tidsram som till exempel en projektanställning eller ett vikariat ofta har.

Detta innebär en tillsvidareanställning

Om inte något annat avtalats i anställningsavtalet är en anställning en tillsvidareanställning. Det innebär att du får jobba vidare fram till den dagen du själv väljer att säga upp dig eller fram till den dag då din arbetsgivare säger upp dig. Det finns alltså inget fast slutdatum vid en tillsvidareanställning. 

Detta är den vanligaste typen av anställning på den svenska arbetsmarknaden

Då kan du bli uppsagd om du är tillsvidareanställd

Om man har en fast anställning kan man inte bli uppsagd hur som helst utan kan endast sägas upp om arbetsgivaren har så kallad saklig grund, alltså av någon anledning som tillåts i Lagen om Anställningsskydd.

En tillsvidareanställning har vanligtvis en förutbestämd uppsägningstid - det vill säga en tid man måste arbeta vidare efter man valt att säga upp sig. Det är inte ovanligt att man har en uppsägningstid på en eller två månader. 

När måste arbetsgivaren erbjuda fast anställning?

I vissa fall måste arbetsgivaren ge den anställda en fast anställning.

Vid provanställning

En provanställning måste gå över i en fast anställning efter sex månader om arbetsgivaren vill ha kvar den anställda.

Viktigt att tänka på är att en provanställning inte har någon uppsägningstid. Som provanställd har man dock rätt till underrättelse om att anställningen ska avslutas. Underrättelsen ska komma 14 dagar innan provanställningen avslutas.

Vikariat 

Om man har vikarierat för samma arbetsgivare under sammanlagt mer än två år under en period på fem år måste anställningen gå över till en tillsvidareanställning. 

Läs mer om tillsvidareanställning och fast anställning

Här kan du läsa mer om olika anställningsformer på Verksamt.

Här kan du se alla fackförbund som finns.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.