LAS Lagen Om Anställningsskydd

Las

LAS betyder Lagen om Anställningsskydd och är en lag som är till för att skydda anställda.

Lagen reglerar hur en arbetsgivare får hantera situationer som uppsägningar och provanställningar. Enligt LAS får en arbetsgivare till exempel inte säga upp en anställd utan att ha en så kallad saklig grund. Antingen måste arbetsgivaren peka på att det finns arbetsbrist eller på att uppsägningen sker av personliga skäl alltså att den anställda har misskött sig på något sätt.

LAS reglerar även i vilken turordning anställda ska sägas upp om företaget inte har råd att ha kvar alla sina anställda och enligt lagen har de som varit anställda under en längre tid företräde.

Lagen om Anställningsskydd säger också att om arbetsgivaren sedan vill anställa igen så har den som blivit uppsagt företrädesrätt om personen i fråga arbetat i ett år på företaget.

Fackförbunden kan ibland påverka hur företag förhåller sig till Lagen om Anställningsrätt. Ett fackförbund kan till exempel komma överens med ett företag om att man inte ska följa turordningsreglerna utan att man istället får en längre uppsägningstid.

 

Så fungerar LAS

 

LAS, eller lagen om anställningsskydd, är en svensk bestämmelse som skyddar anställda. Målet med LAS är att försäkra arbetare om att de inte ska bli uppsagda utan en rimlig anledning. En arbetsgivare får inte säga upp sina arbetstagare hur som helst, utan det måste finnas en saklig grund. De två huvudsakliga anledningarna till att man kan bli uppsagd är brist på arbete eller om arbetstagaren har misskött sig på arbetsplatsen.

 

Vid uppsägning

Det finns bestämmelser i LAS som styr hur en arbetsgivare får säga upp sina anställda. Enligt LAS får man till exempel inte säga upp en anställd om det saknas en saklig grund till att avsluta anställningen. En saklig grund kan vara att det saknas uppgifter att utföra på arbetsplatsen eller personliga skäl.

 

Vid arbetsbrist finns det inte tillräckligt mycket att göra på en arbetsplats, och arbetsgivaren går med förlust som ett resultat av den extra personalen. Innan man blir uppsagd på grund av den här anledningen måste arbetsgivaren undersöka andra möjligheter, till exempel omplacering inom företaget. Enligt LAS kan inte vem som helst bli uppsagd på grund av arbetsbrist, man måste ta hänsyn till en turordning. Enligt turordningen måste den som har blivit anställd senast sägas upp först. Det är alltså principen sist in, först ut som gäller. 

 

Ändras situationen på arbetsplatsen inom nio månader, och det behövs ny personal igen, har personen som blev uppsagd på grund av arbetsbrist företräde. Det finns alltså en möjlighet att bli återanställd. För att bli återanställd måste man sammanlagt ha arbetat på arbetsplatsen under minst tolv månader under de senaste tre åren. Man måste även vara kvalificerad för att utföra arbetet.

 

När det kommer till personliga skäl finns det lite mer svängrum. En anställd kan bli uppsagd med anledning av att den misskött sig på arbetsplatsen. Man kan bland annat bli uppsagd om man varit frånvarande mycket utan någon giltig anledning, om man vägrar utföra sitt arbete eller om man begått någon brottslig handling mot arbetsgivaren. Om man blir uppsagd med personliga skäl som anledning måste man som anställd få veta det 2 veckor innan anställningen tar slut.

 

Uppsägningstid

Hur uppsägningstiden ser ut beror på omständigheterna kring uppsägningen, om det finns kollektivavtal och hur länge man har arbetat på arbetsplatsen. LAS reglerar uppsägningstid, men om det finns ett kollektivavtal kan de reglerna ändras.

 

Den kortaste uppsägningstiden är en månad, den gäller om man själv väljer att sluta på en arbetsplats där det inte finns något kollektivavtal. En månads uppsägningstid är även aktuell om man blir uppsagd på en arbetsplats som man har arbetat på under mindre än två år där det saknas kollektivavtal. Uppsägningstiden ökar sedan med en månad för varje två år man har arbetat på arbetsplatsen. Den längsta uppsägningstiden är dock sex månader, och gäller om man varit anställd under minst tio år.

 

Det som gäller enligt LAS:

  • Uppsägningstid på en månad om arbetstagaren har arbetat på arbetsplatsen under mindre än två år eller om man själv säger upp sig
  • Uppsägningstid på två månader om arbetstagaren har arbetat på arbetsplatsen under två till fyra år
  • Uppsägningstid på tre månader om arbetstagaren har arbetat på arbetsplatsen under fyra till sex år
  • Uppsägningstid på fyra månader om arbetstagaren har arbetat på arbetsplatsen under sex till åtta år
  • Uppsägningstid på fem månader om arbetstagaren har arbetat på arbetsplatsen under åtta till tio år
  • Uppsägningstid på sex månader om arbetstagaren har arbetat på arbetsplatsen under minst tio år

 

LAS vid tidsbegränsade anställningar

LAS är i första hand utformad för att skydda arbetstagare som är fastanställda, men det finns även delar av LAS som skyddar de som har tidsbegränsade anställningar. Enligt LAS övergår en visstidsanställning som totalt varat i två år under en period på fem år till en fast anställning. Man blir alltså inlasad.

 

Facket och LAS

 

LAS, lagen om anställningsskydd, finns för att skydda arbetstagare när det kommer till anställningar och uppsägning.

 

Enligt LAS gäller en så kallad turordningsregel. Turordningsregeln innebär att den som blivit anställd senast är den första som blir uppsagd. Det finns dock undantag för turordningsregeln och det är här fackförbunden kommer in. Som arbetsgivare kan man bortse från vissa delar av LAS om det finns ett kollektivavtal där facket och arbetsgivaren har kommit överens om andra regler. Samma sak gäller vid uppsägningstid. LAS reglerar hur lång uppsägningstid en anställd har, men dessa regler kan frångås vid ett kollektivavtal.

 

LAS omförhandlas

 

Just nu stormar det mycket kring LAS. När Socialdemokraterna, Centerpartier, Miljöpartiet och Liberalerna skrev under januariavtalet efter riksdagsvalet 2018 handlade några av punkterna i det avtalet om LAS. Liberalerna och Centerpartiet vill att arbetsrätten ska förnyas, och då vill de särskilt se en förändring när det kommer till turordningsregeln vid uppsägning.

Efter januariavtalet har LO, en samling av 14 arbetarfackförbund med över 1,5 miljoner medlemmar, och PTK, LOs motsvarighet fast för fackförbund som organiserar tjänstemän, förhandlat med Svenskt Näringsliv. Förhandlingarna har lett till stridigheter inom LO då 6 av 14 fackförbund som är anslutna till LO säger att de inte längre har förtroende för organisationen.

Splittringen handlar om ett förslag om att formuleringen ”saklig grund” ska plockas bort ur LAS reglering av uppsägning på grund av personliga skäl.

Det är bland annat LOs största fackförening Kommunal, med över en halv miljon medlemmar, som har tagit avstånd från förslaget. Kommunal menar att en omformulering av uppsägning med saklig grund, ger mer makt till arbetsgivaren och skulle kunna leda till att arbetsgivare säger upp anställda på grund av att de jobbar för sakta eller kanske har samarbetssvårigheter.

 

Förhandlingarna om LAS fortsätter. En utredning om förslagen till förändring ska vara klar i maj i år.

 

Här kan du läsa mer om LAS på riksdagen.se

tillvaxtverker

Vad är Tillväxtverket?

Tillväxtverket är en nationell och statlig myndighet under Näringsdepartementet. Myndigheten har i uppdrag att arbeta för att främja hållbar näringslivsutveckling med olika insatser riktade till företag och blivande företagare. Insatserna är inte bara riktade direkt till företagare utan insatser görs...
Läs mer
ob obekvam arbetstid

OB-ersättning och att arbeta obekväm arbetstid

När du ska söka jobb kan det vara bra att veta hur det här med OB-ersättning och att arbeta på obekväm arbetstid fungerar. Inför en arbetsintervju har du en fördel att veta vilka regler som gäller och du har bättre...
Läs mer
sjukskrivning

Ersättning vid sjukskrivning

När du blir sjuk oavsett om det gäller fysisk sjukdom, arbetsskada eller exempelvis psykisk ohälsa kan det vara bra att veta vad hur det fungerar kring sjukskrivning. Det finns många regler kring detta och de ändras genom åren så det...
Läs mer
semester pandemi Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.