Las

LAS Lagen Om Anställningsskydd

LAS betyder Lagen om Anställningsskydd och är en lag som är till för att skydda anställda. Från 1 oktober 2022 gäller Nya LAS, som gör det enklare för arbetsgivaren att säga upp anställda. Det finns också regler som är till arbetstagarens fördel.

LAS betyder Lagen om Anställningsskydd och är en lag som är till för att skydda anställda. Från 1 oktober 2022 gäller Nya LAS, som gör det enklare för arbetsgivaren att säga upp anställda. Det finns också regler som är till arbetstagarens fördel.

LAS reglerar anställningar och uppsägningar

Lagen reglerar hur en arbetsgivare får hantera situationer som uppsägningar och provanställningar. Enligt LAS får en arbetsgivare till exempel inte säga upp en anställd utan att ha en så kallad sakliga skäl. Antingen måste arbetsgivaren peka på att det finns arbetsbrist eller på att uppsägningen sker av personliga skäl alltså att den anställda har misskött sig på något sätt.

LAS reglerar även i vilken turordning anställda ska sägas upp om företaget inte har råd att ha kvar alla sina anställda och enligt lagen har de som varit anställda under en längre tid företräde.

Lagen om Anställningsskydd säger också att om arbetsgivaren sedan vill anställa igen så har den som blivit uppsagt företrädesrätt om personen i fråga arbetat i ett år på företaget.

Fackförbunden kan ibland påverka hur företag förhåller sig till Lagen om Anställningsrätt. Ett fackförbund kan till exempel komma överens med ett företag om att man inte ska följa turordningsreglerna utan att man istället får en längre uppsägningstid. 

Så fungerar LAS

LAS, eller lagen om anställningsskydd, är en svensk bestämmelse som skyddar anställda. Målet med LAS är att försäkra arbetare om att de inte ska bli uppsagda utan en rimlig anledning. En arbetsgivare får inte säga upp sina arbetstagare hur som helst, utan det måste finnas en sakliga skäl. De två huvudsakliga anledningarna till att man kan bli uppsagd är brist på arbete eller om arbetstagaren har misskött sig på arbetsplatsen. 

Vid uppsägning

Det finns bestämmelser i LAS som styr hur en arbetsgivare får säga upp sina anställda. Enligt LAS får man till exempel inte säga upp en anställd om det saknas en sakliga skäl till att avsluta anställningen. En sakliga skäl kan vara att det saknas uppgifter att utföra på arbetsplatsen eller personliga skäl. 

Vid arbetsbrist finns det inte tillräckligt mycket att göra på en arbetsplats, och arbetsgivaren går med förlust som ett resultat av den extra personalen. Innan man blir uppsagd på grund av den här anledningen måste arbetsgivaren undersöka andra möjligheter, till exempel omplacering inom företaget. Enligt LAS kan inte vem som helst bli uppsagd på grund av arbetsbrist, man måste ta hänsyn till en turordning. Enligt turordningen måste den som har blivit anställd senast sägas upp först. Det är alltså principen sist in, först ut som gäller. 

Ändras situationen på arbetsplatsen inom nio månader, och det behövs ny personal igen, har personen som blev uppsagd på grund av arbetsbrist företräde. Det finns alltså en möjlighet att bli återanställd. För att bli återanställd måste man sammanlagt ha arbetat på arbetsplatsen under minst tolv månader under de senaste tre åren. Man måste även vara kvalificerad för att utföra arbetet. 

När det kommer till personliga skäl finns det lite mer svängrum. En anställd kan bli uppsagd med anledning av att den misskött sig på arbetsplatsen. Man kan bland annat bli uppsagd om man varit frånvarande mycket utan någon giltig anledning, om man vägrar utföra sitt arbete eller om man begått någon brottslig handling mot arbetsgivaren. Om man blir uppsagd med personliga skäl som anledning måste man som anställd få veta det 2 veckor innan anställningen tar slut. 

Uppsägningstid

Hur uppsägningstiden ser ut beror på omständigheterna kring uppsägningen, om det finns kollektivavtal och hur länge man har arbetat på arbetsplatsen. LAS reglerar uppsägningstid, men om det finns ett kollektivavtal kan de reglerna ändras. 

Den kortaste uppsägningstiden är en månad, den gäller om man själv väljer att sluta på en arbetsplats där det inte finns något kollektivavtal. En månads uppsägningstid är även aktuell om man blir uppsagd på en arbetsplats som man har arbetat på under mindre än två år där det saknas kollektivavtal. Uppsägningstiden ökar sedan med en månad för varje två år man har arbetat på arbetsplatsen. Den längsta uppsägningstiden är dock sex månader, och gäller om man varit anställd under minst tio år. 

Det som gäller enligt LAS:

  • Uppsägningstid på en månad om arbetstagaren har arbetat på arbetsplatsen under mindre än två år eller om man själv säger upp sig
  • Uppsägningstid på två månader om arbetstagaren har arbetat på arbetsplatsen under två till fyra år
  • Uppsägningstid på tre månader om arbetstagaren har arbetat på arbetsplatsen under fyra till sex år
  • Uppsägningstid på fyra månader om arbetstagaren har arbetat på arbetsplatsen under sex till åtta år
  • Uppsägningstid på fem månader om arbetstagaren har arbetat på arbetsplatsen under åtta till tio år
  • Uppsägningstid på sex månader om arbetstagaren har arbetat på arbetsplatsen under minst tio år

Andra ändringar i Nya LAS

  • Heltid om inget annat avtalats - Enligt de nya reglerna är heltidsanställning huvudregel om inget annat avtalats.
  • Särskild visstidsanställning - Allmän visstidsanställning ersätts av Särskild visstidsanställning.
  • Undantag från turordningsreglerna - Det går att undanta tre personer från turordningslistan i en arbetsbristsituation.

Särskild visstidsanställning till tillsvidareanställning

Särskild visstidsanställning kommer att omvandlas till en tillsvidareanställning redan när arbetstagaren i sammanlagt mer än 12 månader under en femårsperiod har haft särskild visstidsanställning.

Facket och LAS

LAS, lagen om anställningsskydd, finns för att skydda arbetstagare när det kommer till anställningar och uppsägning. 

Enligt LAS gäller en så kallad turordningsregel. Turordningsregeln innebär att den som blivit anställd senast är den första som blir uppsagd. Det finns dock undantag för turordningsregeln och det är här fackförbunden kommer in. Som arbetsgivare kan man bortse från vissa delar av LAS om det finns ett kollektivavtal där facket och arbetsgivaren har kommit överens om andra regler. Samma sak gäller vid uppsägningstid. LAS reglerar hur lång uppsägningstid en anställd har, men dessa regler kan frångås vid ett kollektivavtal. 

Här kan du läsa mer om LAS på riksdagen.se

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.