ai pa arbetsplatsen

Tips för en arbetsmarknad med AI

I en värld där AI förändrar spelreglerna, står vi inför nya yrkesmässiga realiteter. På Fackförbund.nu har vi djupdykt i den snabba evolutionen av arbetsmarknaden och erbjuder dig insikter och strategier för att hålla dig relevant och konkurrenskraftig. Upptäck hur du kan anpassa dig och växa i denna nya era.

Här på Fackförbund.nu har vi genomfört en omfattande analys av AI:s inverkan på den svenska arbetsmarknaden och hur du kan förbereda dig på bästa sätt. För att göra detta har vi använt oss av den svenska regeringens AI-strategi, rapporter från flera svenska fackförbund, World Economic Forum och konsultföretaget Accenture.

Vårt mål är att på ett klart och förståeligt sätt belysa de stora förändringar som AI förväntas medföra för arbetsmarknaden, samt ge råd om hur du kan anpassa dig till dessa förändringar med tanke på ditt yrke.

Vilka branscher påverkas mest av AI

AI förväntas påverka alla branscher, men i olika grad. Branscher som innefattar upprepande och strukturerade uppgifter, såsom databehandling och enkla roller inom kundtjänst, är mer benägna att kunna automatiseras. Å andra sidan, sektorer som kräver kreativitet, omdömesförmåga och interpersonella färdigheter, kommer att vara svårare att ersätta med AI.

Enligt en studie från Accenture, som analyserat antalet arbetstimmar som med hög sannolikhet kan automatiseras, visar det sig att bank- och försäkringssektorn står inför en betydande påverkan från automatisering och AI. Detta i kontrast till gruvindustrin, där den förväntade effekten av AI troligtvis kommer att vara liten.

Det är dock viktigt att notera att även om en sektor har många automatiserbara arbetstimmar, innebär det inte nödvändigtvis att jobb kommer att försvinna. Betrakta till exempel hälso- och sjukvårdssektorn, där det är troligt att personalen istället kan omfördela sina timmar från administrativa uppgifter till mer tid med patienterna.

Vilka yrken kommer att påverkas mest av AI?

Yrken som involverar rutinmässiga, regelbaserade uppgifter eller enkla språkbehandlingar kan lättare ersättas av AI. Kreativa, strategiska och yrken som kräver mellanmänskliga färdigheter blir svårare att automatisera.

Enligt World Economic Forum, Future of Job Report 2023 så är detta de yrken i världen som har snabbast minskande behov:

1. Bankpersonal
2. Postpersonal
3. Kassörer och biljettförsäljare
4. Datainmatningspersonal
5. Administrativa roller och assistenter
6. Lagerpersonal och inventeringsassistenter
7. Redovisning, bokföring och lönehantering
8. Tjänstemän och myndighetspersonal
9. Statistiker samt personal inom ekonomi och försäkring
10. Hemförsäljning och gatuförsäljning

 

10 tips för att möta AI på arbetsmarknaden

I takt med att artificiell intelligens blir alltmer närvarande i arbetslivet, är det viktigt att rusta sig för framtiden. Här är tio konkreta tips som kan hjälpa dig att förbereda och stärka din position på en AI-drivet arbetsmarknad. Ta kommandot över din professionella utveckling och säkerställ att du är redo att möta morgondagens utmaningar.

1. Lär dig grundläggande digital kompetens 

Med arbetsmarknadens fortsatta utveckling blir det allt viktigare att inte bara underhålla, utan också utveckla sin digitala kompetens. Detta gäller även för mer traditionella yrken och kan innebära allt från att ta onlinekurser och certifieringar till att delta i arbetsrelaterade workshops och utbildningar.

2. Var nyfiken och anpassa dig till nya tekniker inom ditt yrke 

Var nyfiken och håll dig uppdaterad med de senaste teknologiska framstegen som påverkar ditt arbetsområde. Lär dig att använda dem till din fördel. Se inte AI som ett hot, utan som en möjlighet att förbättra ditt arbete och eliminera monotona moment.

3. Utveckla praktiska färdigheter

Fokusera på att förbättra och bredda dina praktiska färdigheter, som ofta kräver en mänsklig touch och inte lätt kan automatiseras av AI.

4. Specialisera dig inom ditt område 

Djup kunskap och specialisering inom ett visst hantverk eller teknik kan skydda din anställbarhet mot automatisering.

5. Förbättra dina kommunikations- och teamarbetsförmågor 

Starka mellanmänskliga färdigheter är avgörande i alla yrken och bidrar till en positiv arbetsmiljö och effektivt teamarbete. Vi ser att det fortsatt kommer vara en god arbetsmarknad för personer som jobbar inom yrken där det krävs empati och medmänskliga färdigheter, som inom vård & omsorg, skola och polisen.

6. Fokusera på säkerhet och hälsa 

Kunskap och färdigheter relaterade till arbetsplatsens säkerhet och hälsa är alltid efterfrågade och viktiga för att minska risker i fysiska yrken.

7. Var flexibel och villig att vidareutbilda dig 

Var öppen för att lära dig nya färdigheter och till och med byta karriärväg om det behövs för att möta arbetsmarknadens förändringar.

8. Utveckla problemlösningsförmåga 

Förmågan att effektivt identifiera och lösa problem på arbetsplatsen är värdefull och ofta kopplad till praktisk erfarenhet.

9. Behåll en positiv attityd till livslångt lärande 

Att se värdet i kontinuerlig utbildning och personlig utveckling kan hjälpa dig att anpassa dig till nya roller och teknologier inom ditt yrkesområde.

10. Bli medlem i fackförbund och a-kassa

Fackförbund kan erbjuda stöd, utbildning och nätverksmöjligheter som kan vara värdefulla när du navigerar i en föränderlig arbetsmiljö. Behovet av stöd och förhandlingshjälp kommer att vara större framöver, och fackförbund kan också driva många viktiga frågor som rör AI, för att säkerställa att dess fördelar nyttjas på ett rättvist sätt.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.