saga upp sig

Så säger man upp sig

Funderar du på att säga upp dig? Innan du verkligen säger upp dig är det bra att först ha koll på regler kring uppsägningstid, hur ett uppsägningsbrev ska formuleras och annan formalia. Oavsett varför du vill sluta på ditt jobb kan det vara värdefullt för framtiden med ett snyggt avslut. Här går vi igenom allt du behöver veta om egen uppsägning.

Funderar du på att säga upp dig? Innan du verkligen säger upp dig är det bra att först ha koll på regler kring uppsägningstid, hur ett uppsägningsbrev ska formuleras och annan formalia. Oavsett varför du vill sluta på ditt jobb kan det vara värdefullt för framtiden med ett snyggt avslut. Här går vi igenom allt du behöver veta om egen uppsägning.

Muntlig och skriftlig egen uppsägning 

För ett snyggt avslut med egen uppsägning är det bra att först berätta muntligt för sin chef om att man har bestämt sig för att sluta. Är din chef inte tillgänglig och det inte går att vänta kan man också prata med någon på HR-avdelningen.

Det som är viktigt är att bekräfta uppsägningen skriftligt så att det klart framgår när du har sagt upp dig. Denna skriftliga uppsägning med ett specifikt datum i dokumentet är en trygghet för dig som bevis om en tvist skulle uppstå.

Exempel på uppsägningsbrev 

En del företag, särskilt de större, brukar ofta ha en mall för uppsägningsbrev. Finns det ingen mall kan det vara bra att skriva något i stil med följande:

”Med detta brev bekräftar jag, [Ditt förnamn och efternamn], min uppsägning på [Företagets namn]. I enlighet med mitt anställningsavtal har jag en uppsägningstid på X månader. Min sista arbetsdag blir utifrån dagens datum, XXXX-XX-XX.”

Uppsägningstid

Uppsägningstiden regleras i kollektivavtalet på arbetsplatsen. Saknas kollektivavtal regleras uppsägningstiden i LAS (Lagen om anställningsskydd). Tiden kan variera beroende på anställningsform och anställningstid.

Vanligast är att man har mellan 1 till 3 månaders uppsägningstid vid egen uppsägning. Ofta brukar det stå angivet i anställningsavtalet.

Måste man jobba hela uppsägningstiden?

Om man vägrar att arbeta under uppsägningstiden kan man bli skadeståndsskyldig. Kan du komma överens med din chef om att avsluta anställningen tidigare, så är det en överenskommelse mellan er. Säger chefen nej, har du ingen laglig rätt att strunta i att gå till jobbet.

Att säga upp sig under olika anställningsformer

Visstidsanställning eller vikariat

Är du visstidsanställd eller vikare går det oftast inte att säga upp din anställning i förtid. I enlighet med LAS är tidsbegränsade anställningar inte uppsägningsbara. I vissa fall kan dock anställningsavtalet vara formulerat så att en uppsägning ändå är möjlig. Kontrollera därför alltid ditt avtal för att se vad som gäller och är något oklart kan du kontakta ditt fackförbund. 

Provanställning

En provanställning har ofta 1 månads uppsägningstid. Det kan förekomma olika uppsägningstider beroende på vilket kollektivavtal som gäller.

Timanställning

Som timanställd, behovsanställd eller intermittent som det också kallas, behöver du vanligtvis arbeta den tid du redan är schemalagd. Därefter har du ingen skyldighet att ta nya arbetspass. Om det inte finns något schema kan du sluta på dagen.

Tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning

Under din sjukskrivning, föräldraledighet eller tjänstledighet kan du när du vill säga upp dig. Uppsägningstiden gäller då från och med det datum du säger upp dig. Ifall du är sjukskriven och inte har ordnat något nytt jobb behöver du anmäla dig till Arbetsförmedlingen för att kunna behålla din sjukpenning.

Vanliga uppsägningstider:

  • Visstidsanställning eller vikariat: Tidsbegränsad anställning som ofta inte går att säga upp i förtid om inte annat anges i anställningsavtal. 
  • Provanställning: 1 månad
  • Timanställning: Schemalagd tid behöver vanligtvis arbetas, sen kan man välja att inte ta fler timmar. 

A-kassa och inkomstförsäkring vid egen uppsägning

Om du har sagt upp dig utan att ha ett nytt jobb ordnat får man tänka på att det kan finnas en karenstid i a-kassan i och med egen uppsägning. Då får du ingen ersättning som arbetslös under den tidsperioden.

Har du inte någon rätt till ersättning från a-kassa får du heller inte ut några pengar från en eventuell inkomstförsäkring.

Innan du säger upp dig kan det därför vara bra att kontakta din a-kassa för att höra efter vad som gäller. Ibland kan man ha rätt till ersättning ändå om det finns särskilda skäl, men det brukar vara svårt att få det godkänt.

Har du ingen a-kassa idag men planerar att söka, är det viktigt att kontakta arbetsgivaren för att få ett arbetsgivarintyg.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.