Vad gör facket för mig

forhandling kontor

Den största arbetsuppgiften för alla fack är att försvara, förhandla om och utveckla det kollektivavtal du omfattas av på din arbetsplats. Eftersom så pass mycket av dina rättigheter och skyldigheter på jobbet regleras i just kollektivavtalet så är det viktigt att facket arbetar för att förhandla om just detta. I grund och botten handlar det om att facket står på din sida oavsett vad du behöver hjälp med gällande ditt jobb. Det här är exempel på situationer då facket kan bidra med rådgivning, hjälp eller representation:

-Att företräda sina medlemmar i avtalsrörelsen, det vill säga förhandla om och verka för att utveckla kollektivavtalet

-Att förhandla om löner och arbetsmiljö

-Att företräda och stödja den anställde i fall av tvist eller konflikt med arbetsgivaren

-Att ge juridiskt stöd och rådgivning till den anställde

-Att tillhandahålla inkomstförsäkring som skyddar medlemmen ekonomiskt om den blir arbetslös och får ersättning från a-kassan

-Att tillhandahålla olika typer av avtalsförsäkringar som ger medlemmen ersättning till exempel vid föräldraledighet, arbetsskada, sjukskrivning med mera

-Att hjälpa till att granska anställningsavtal

-Tillhandahåller lönecoachning

-Tillhandahåller karriärcoachning

-Hjälper till att tillvarata medlemmarnas intressen vid uppsägningar och varsel

-Bevakar medlemmarnas intressen vid omorganisationer på arbetsplatsen

-Sluter lokala avtal med arbetsgivaren

-Hjälper sina medlemmar att påverka sina villkor och arbetsmiljö

-Ger rådgivning och upplysning om medlemmens rättigheter på jobbet enligt lagar och avtal

-Erbjuder utbildningar och kurser för medlemmar

-Erbjuder rättshjälp i arbetsrättsliga frågor

 Som du kan se ovan så kan facket vara en trygghet och en källa till kunskap i många olika situationer, men framför allt är tanken med facket att det alltid ska finnas någon som har dina intressen i centrum och som bevakar att dina rättigheter uppfylls på jobbet. Du ska också alltid ha någon att vända dig till om du själv upplever att du blivit kränkande behandlad eller att din arbetsgivare brutit mot någon lag eller avtal. Om du exempelvis upplever att arbetsgivaren misskött sina skyldigheter gentemot dig som anställd så ska du i första hand vända dig till din lokala avdelning eller klubb för att få hjälp. De kontaktar i sin tur arbetsgivaren för att inleda förhandlingar. Om detta inte leder någon vart och man inte lyckas bli överens, så går saken vidare till central nivå. Då försöker man istället förhandla med en eventuell arbetsgivarorganisation. Om förhandlingarna inte lyckas, så kan fackets jurister ta ärendet vidare till Arbetsdomstolen där facket står för alla kostnader. Om du inte skulle vara medlem i facket så skulle du dels få stå för alla dessa kostnader för förhandlingar och jurister själv. Du skulle dessutom inte få hjälp vid förhandling eller med rådgivning kring ditt ärende.

Vad används medlemsavgiften till?

Din medlemsavgift, som ofta bestäms av hur mycket du tjänar, används till det som nämns i listan ovan och även till att ge dig som medlem rabatter, förmåner och andra saker som ingår i din medlemsavgift. Räknar du samman alla förmåner som till exempel inkomstförsäkringen, andra försäkringar, rabatter och alla saker som regleras i kollektivavtalet så kommer du ganska snabbt att märka att du får täckning för din medlemsavgift och lite till. Bara en hemförsäkring som ingår i avgiften du betalar varje månad kan vara värd tillräckligt mycket för att avgiften ska löna sig för dig. Om du blir sjuk eller arbetslös så blir värdet för dig plötsligt mycket högre och det är innan vi ens börjar räkna alla de rättigheter du har enligt ditt kollektivavtal, som ganska snabbt uppgår till flera tusen kronor varje månad i ob-tillägg, föräldraledighetstillägg, betald övertid och minsta lön. 

Eftersom så pass mycket av rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen regleras i just kollektivavtalet och inte i lagen så är fackets roll stor i både förhandling, utveckling och försvar av det kollektivavtal som sluts efter avtalsrörelsen. Facket har också en viktig roll när det kommer till att förhandla fram och teckna lokala avtal på just din arbetsplats. Ett medlemskap i facket ger dig alltså en trygghet både ekonomiskt och juridiskt och arbetsrättsligt. Du har alltid någon att vända dig till om du behöver råd och stöd när det gäller ditt jobb, avtal, lagar, arbetsmiljö och rättigheter och skyldigheter gentemot din arbetsgivare. 

groda ga ur

Gå ur facket

Har du funderat på att gå ur facket, men inte riktigt vetat vad det skulle innebära eller hur man ska bära sig åt? Gemensamt för de flesta fackförbund är att uppsägningen ofta måste ske skriftligt och att du alltid har...
Läs mer
forsakring papper

Försäkringar genom facket

Det är inte bara när det gäller avtal, löneförhandlingar och tvister med arbetsgivaren som det lönar sig att vara medlem i facket. Genom ditt medlemskap i facket följer en hel del andra förmåner, såsom rabatter och särskilda lån med förmånliga...
Läs mer
fordelar nackdelar

Fördelar och nackdelar med facket

Vad gör facket för mig? Vad är egentligen poängen med att vara med i ett fackförbund? Vad kan facket göra för dig? Vi kan börja med nackdelarna, eftersom du kommer att märka att de vägs upp till stor del av fördelarna. Nackdelar...
Läs mer
no money

Alfakassan

Om du inte vill bli medlem i en av fackföreningarnas arbetslöshetskassor så finns ett alternativ - alfakassan. Alfakassan är inte bunden till någon organisation eller fackförbund och det spelar heller ingen roll vilken yrkesgrupp du tillhör. Alla kan ansluta sig...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.