Gå ur facket

groda ga ur

Har du funderat på att gå ur facket, men inte riktigt vetat vad det skulle innebära eller hur man ska bära sig åt? Gemensamt för de flesta fackförbund är att uppsägningen ofta måste ske skriftligt och att du alltid har någon typ av uppsägningstid, som däremot kan variera i längd mellan fackförbunden. Ibland kan den normala uppsägningstiden vara en månad, medan den är tre månader om du arbetar kvar inom det område som fackförbundet verkar inom. Tänk på att om du byter till ett fackförbund som inte har avtalsrätten på din arbetsplats, det vill säga inte är en av parterna i kollektivavtalet, så har du ingen som kan förhandla eller tvista om det som står i kollektivavtalet. Du får alltså ut mer av ditt fackföreningsmedlemskap om du är med i ”rätt” fackförbund. Du har trots detta rätt att byta och ansöka om medlemskap i ett annat förbund. 

Hur gör man för att begära utträde ur facket?

Både när du ska gå ur facket och när du ska byta till ett annat fackförbund, så måste du skriftligen begära utträde ur ditt nuvarande fackförbund. Var noga med att uppge både namn och personnummer. Om du sedan vill byta till ett annat fackförbund, så måste du själv ansöka om medlemskap där. Om du vill gå ur facket men fortsätta vara medlem i a-kassan så ska du vara noga med att detta framgår av brevet. Vissa a-kassor är helt skilda från fackföreningarna, medan vissa medlemskap hänger ihop mer eller mindre. Det är därför viktigt att du är tydlig med vad det är du egentligen vill gå ur. Om du går ur facket så förlorar du de förmåner som ingår i ditt medlemskap där, men du kan fortfarande få ersättning från a-kassan om du fortsätter att vara medlem där. 

Vad ska jag tänka på?

Det första du ska vara medveten om är att om du går ur facket så kan du inte längre få hjälp av facket om en konflikt med arbetsgivaren skulle uppstå. Du förlorar också alla de försäkringar som du omfattas av genom facket. Det kan till exempel röra sig om hemförsäkring eller sjukförsäkring som ingår i fackavgiften. Många fackförbund har också en inkomstförsäkring som kompletterar den ersättning du får från a-kassan om du skulle bli arbetslös.  Det är lätt att ta för givet att man har facket att vända sig till om en konflikt eller tvist på arbetsplatsen skulle uppstå, men om du inte tillhör något fack så får du företräda dig själv i eventuella konflikter. Facket kan också vara till hjälp i rådgivande syfte. Om du byter fack så kan du omedelbart bli företrädd av det nya facket om du kommer direkt från ett medlemskap i ett annat fackförbund. Annars krävs ofta att du varit medlem en viss tid för att kunna bli företrädd av facket i en konflikt. 

 Det är också viktigt att skilja mellan att gå ur facket och att gå ur a-kassan. Oftast är facket och a-kassan två skilda organisationer, men var noga vid utträde att du säger att du vill fortsätta vara medlem i a-kassan om det är vad du önskar. A-kassan är en viktig försäkring för många eftersom det är en stor ekonomisk trygghet att ha om man blir arbetslös. På grund av taket i a-kassan så är även fackets inkomstförsäkring en viktig trygghet för många och en del av anledningen till att fler väljer att vara medlemmar i facket. Många väljer att gå ur facket av ekonomiska skäl eftersom avgiften till endast a-kassan är betydligt lägre. Man ska då vara medveten om att ett utträde kan få ekonomiska konsekvenser i form av förlorad inkomstförsäkring, hemförsäkring och andra försäkringar samt sämre trygghet på jobbet. 

forhandling kontor

Vad gör facket för mig

Den största arbetsuppgiften för alla fack är att försvara, förhandla om och utveckla det kollektivavtal du omfattas av på din arbetsplats. Eftersom så pass mycket av dina rättigheter och skyldigheter på jobbet regleras i just kollektivavtalet så är det viktigt...
Läs mer
forsakring papper

Försäkringar genom facket

Det är inte bara när det gäller avtal, löneförhandlingar och tvister med arbetsgivaren som det lönar sig att vara medlem i facket. Genom ditt medlemskap i facket följer en hel del andra förmåner, såsom rabatter och särskilda lån med förmånliga...
Läs mer
fordelar nackdelar

Fördelar och nackdelar med facket

Vad gör facket för mig? Vad är egentligen poängen med att vara med i ett fackförbund? Vad kan facket göra för dig? Vi kan börja med nackdelarna, eftersom du kommer att märka att de vägs upp till stor del av fördelarna. Nackdelar...
Läs mer
no money

Alfakassan

Om du inte vill bli medlem i en av fackföreningarnas arbetslöshetskassor så finns ett alternativ - alfakassan. Alfakassan är inte bunden till någon organisation eller fackförbund och det spelar heller ingen roll vilken yrkesgrupp du tillhör. Alla kan ansluta sig...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.