Alfakassan

no money

Om du inte vill bli medlem i en av fackföreningarnas arbetslöshetskassor så finns ett alternativ - alfakassan. Alfakassan är inte bunden till någon organisation eller fackförbund och det spelar heller ingen roll vilken yrkesgrupp du tillhör. Alla kan ansluta sig till alfakassan. Det enda villkoret är att du någon gång ska ha arbetat i Sverige. 

När du blir arbetslös och behöver ersättning från alfakassan så undersöker man bland annat hur mycket du arbetat det senaste året innan du blev arbetslös. Du ska då uppfylla något som kallas för arbetsvillkor. Det betyder att du ska ha arbetat minst 80 timmar per månad i minst sex månader eller minst 480 timmar under sex månader som hänger ihop. Du får dock inte ha arbetat mindre än 50 timmar någon av månaderna. Även semester, föräldrapenning, anställning med lönebidrag med mera kan då räknas som arbete. Om du till exempel varit sjuk under året, studerat eller haft föräldrapenning så kan du få hoppa över den tiden och istället tillgodoräkna dig arbete du haft innan dess. Det gäller även om du gjort totalförsvarsplikt. 

För att få hoppa över tid med studier så krävs att du är över 25 år när du är färdig med studierna och innan din studietid arbetat minst 5 månader heltid. Du måste också ha studerat på heltid. Som med de flesta arbetslöshetskassor så har du oftast en viss tid avstängning om det är så att du själv sagt upp dig från ditt arbete utan att ha giltigt skäl. Ett giltigt skäl kan till exempel vara en sjukdom som gör att du inte kan ha kvar just det arbetet. Då måste du intyga detta med hjälp av ett intyg från läkare. För att få inkomstrelaterad ersättning så behöver du dessutom ha varit medlem i alfakassan i 12 månader och även uppfylla arbetsvillkoret under samma tid. Om du blir arbetslös och ska söka ersättning från alfakassan så behöver du då styrka detta genom att skicka in arbetsgivarintyg. Det kan även din arbetsgivare göra via nätet.

Skillnaden mellan Alfakassan och andra arbetslöshetskassor

Skillnaden mellan Alfakassan och andra arbetslöshetskassor är förutom att du inte måste arbeta inom ett särskilt yrke eller yrkesgrupp, att du kan ansöka om ersättning även om du sedan innan inte är ansluten till alfakassan som medlem. Du kan då ansöka om ersättning på grundnivå, det vill säga högst 365 kronor per arbetslös dag. Det gäller också om du varit ansluten till alfakassan mindre än ett år. Om du får ersättning från alfakassan utan att vara ansluten så betalar du 4 kronor per dag i avgift för administration. Om du är ansluten till alfakassan och har rätt till inkomstrelaterad ersättning, det vill säga uppfyller villkoren för detta, så kan du högst få 910 kronor per dag i ersättning under den tid du är arbetslös. 

När den inkomstrelaterade ersättningen räknas ut så gör man en uträkning av medelinkomsten under en viss tid. Man tittar även på hur mycket du arbetat i genomsnitt och hur mycket du kan arbeta när du är arbetslös. Tänk på att skicka in alla relevanta intyg så snart som möjligt. Detta kan till exempel röra sig om intyg att du har varit föräldraledig, sjuk eller studerat eller arbetsgivarintyg där det framgår hur mycket du arbetat och hur mycket du har tjänat. Det är viktigt att det är just ett arbetsgivarintyg som alfakassan får, eftersom det genom detta framgår exakt hur mycket du arbetat varje månad.

En annan sak som kan vara viktig att ha i minnet är att en ersättningsperiod är 300 dagar, men bara 75 dagar om du arbetar deltid samtidigt. De första 100 dagar som arbetslös på heltid kan du få max 910 kronor per arbetslös dag, eller ca 80% av din tidigare inkomst. Efter 100 dagar sänks taket till 760 kronor. Efter 200 dagar kan du få 70% av din inkomst med ett tak på 760 kronor per dag. Du kan bara få ersättning för högst 5 dagar i veckan. Du måste också uppfylla en del krav under tiden du är arbetslös. Du måste till exempel vara anmäld hos arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande minst 3 timmar om dagen, i genomsnitt 17 timmar i veckan. Du måste också lämna in så kallade aktivitetsrapporter till arbetsförmedlingen för att visa att du faktiskt är just aktivt arbetssökande.

forhandling kontor

Vad gör facket för mig

Den största arbetsuppgiften för alla fack är att försvara, förhandla om och utveckla det kollektivavtal du omfattas av på din arbetsplats. Eftersom så pass mycket av dina rättigheter och skyldigheter på jobbet regleras i just kollektivavtalet så är det viktigt...
Läs mer
groda ga ur

Gå ur facket

Har du funderat på att gå ur facket, men inte riktigt vetat vad det skulle innebära eller hur man ska bära sig åt? Gemensamt för de flesta fackförbund är att uppsägningen ofta måste ske skriftligt och att du alltid har...
Läs mer
forsakring papper

Försäkringar genom facket

Det är inte bara när det gäller avtal, löneförhandlingar och tvister med arbetsgivaren som det lönar sig att vara medlem i facket. Genom ditt medlemskap i facket följer en hel del andra förmåner, såsom rabatter och särskilda lån med förmånliga...
Läs mer
fordelar nackdelar

Fördelar och nackdelar med facket

Vad gör facket för mig? Vad är egentligen poängen med att vara med i ett fackförbund? Vad kan facket göra för dig? Vi kan börja med nackdelarna, eftersom du kommer att märka att de vägs upp till stor del av fördelarna. Nackdelar...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.