Semesterlagen

lagen rattvisa

Semesterlagen är den lag som anger hur mycket man har rätt till semester och ersättning för denna. När man pratar om lagstadgad semester så är det semesterlagen man menar. Lagen pratar om, och skiljer på, semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Dessa kallas tillsammans för semesterförmånerna. Lagen utgör en slags grundbestämmelse, men säger också att man genom kollektivavtal får avvika från semesterlagen. Det står också i semesterlagen att arbetsgivaren har rätt att tillämpa kollektivavtalets bestämmelser kring semester även på arbetstagare som inte omfattas av just det kollektivavtalet. Det kan till exempel röra sig om arbetstagare eller anställda som tillhör en annan yrkesgrupp och en annan fackförening. Det gäller dock endast om man som anställd inte omfattas av något annat kollektivavtal. 

Semesterdagar

Semesterlagen säger att man alltid ska ha semester i hela dagar och att alla anställda har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Undantag från detta är om man blivit anställd efter 31 augusti. Då har man istället endast rätt till fem dagar semester. Om man har tjänat in semesterlön, så har man rätt till detta under semestern. Om man är anställd tre månader eller mindre så har man rätt att komma överens om att ingen semesterledighet ska läggas ut. Detta gäller till exempel ofta så kallade sommarjobb. 

Semesterlön

Hur stor del av intjänandeåret man varit anställd avgör hur många av semesterdagarna som man har semesterlön. Man drar bort dagar då man varit frånvarande utan lön under perioden. Man har även rätt till semesterdagar utan lön, så kallade obetalda semesterdagar. Dessa behöver man inte ta ut, men de kan inte heller sparas. 

Semesterperiod

Semesterlagen rekommenderar att man i kollektivavtalet anger att man ska ha medbestämmande över hur semestern ska tas ut, men lagen säger också att om man inte kan komma överens så är det arbetsgivaren som bestämmer när semestern ska läggas. Om inget annat avtals, så ska den anställde få ledighet i minst fyra veckor under juni-augusti. Finns det särskilda skäl kan man lägga denna period vid annan tid på året. Som deltidsanställd har man rätt till lika lång ledighet som den som arbetar heltid, men semesterlönen och semestertillägget blir självfallet lägre. Om man har både betalda och obetalda semesterdagar, så ska de betalda dagarna tas ut först i perioden. 

Uppsägning

Om du blir uppsagd under tiden du har semester, så börjar uppsägningstiden gälla från det att din semester är slut. Om du som arbetstagare begär det så kan semestern upphävas och uppsägningstiden träda i kraft direkt. 

Sjukfrånvaro

Om du blir sjuk under semestern, så har du rätt till sjuklön och dagen eller dagarna du är sjuk ska inte tas från dina semesterdagar. Arbetsgivaren har oftast regler om hur du ska meddela att du är sjuk och till vem. 

Semesterlön

Om du har en fast lön så räknas din semesterlön ut genom att ta din aktuella lön tillsammans med ett semestertillägg. Semestertillägget är 1,82% av veckolönen om du har lön per vecka och 0,43% av månadslönen om du har månadslön. Ditt fack kan i kollektivavtal avtalat om högre nivåer eller fler betalda dagar. Har du även rörlig lön, så får du 12% av denna i semesterlön.

Frånvaro

Det är inte bara arbete med lön som är semesterlönegrundande. Även exempelvis föräldrapenning och graviditetspenning är semesterlönegrundande om frånvaron inte är mer än 120 dagar (180 dagar om du är ensamstående). Även tid då du haft utbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt eller andra typer av utbildning, exempelvis facklig eller utbildning i svenska för invandrare, kan vara semesterlönegrundande. 

Spara semesterdagar

Semesterlagen anger också att man, om man har mer än 20 dagars betald semester på ett år, har rätt att spara en eller flera dagar till senare år. Dessa ska dock tas ut inom fem år. Det finns ett visst mått av mån för undantag från detta enligt lagen. Om det skulle leda till betydande olägenhet att ta ut dagarna under det femte året, så finns möjligheten att spara dem till det sjätte året. 

Semesterlön och semesterersättning

I lagen står att den anställde har rätt att få sin semesterlön i samband med ledigheten och semesterlön för rörliga lönedelar senast en månad efter att semesteråret är slut. Om anställningen avslutas innan semestern hunnit tas ut, så betalas de dagar man tjänat in som semesterersättning. 

signature kontrakt

Vilka är parter i centrala förhandlingar om kollektivavtal

När den så kallade avtalsrörelsen drar igång så förhandlas kollektivavtalets delar av arbetsgivarnas organisation och arbetstagarnas organisation, det vill säga facket. I Sverige avgörs mycket av det som är rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare i just kollektivavtalet och...
Läs mer
byggarbetare uppsagningstid

Uppsägningstid

Hur lång uppsägningstid har jag? Det är säkert en fråga många någon gång har ställt sig och det kan vara mer än komplicerat att reda ut hur det egentligen ligger till. Vilken uppsägningstid du har beror till största delen på...
Läs mer
pool semesterersattning

Semesterersättning

Oavsett om du arbetar på ett sommarjobb eller om du är tillsvidareanställd sedan länge så har du rätt till någon typ av semesterersättning eller semesterlön. Hur hög denna är regleras både i kollektivavtal och i semesterlagen som anger den grundläggande...
Läs mer
semester strand

Förskottssemester

Du har fått ett jobb med en lön och alla förmåner som följer med, men hur ska du göra med semester som nyanställd? Alla vill ju, och har egentligen rätt att vara lediga en period på sommaren. Du har däremot...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.