uppsagning personliga skal

Uppsägning på grund av personliga skäl

Att säga upp en anställd av personliga skäl innebär att personen måsta ha misskött sig på ett sådant sätt som har orsakat skada för företaget eller att det har varit risk för skada. Det kan handla om arbetsvägran, olovlig frånvaro, samarbetssvårigheter, trakasserier, illojalitet, förskingring och stöld med mera. En bedömning görs utifrån personens fortsatta lämplighet som anställd efter det som har hänt och arbetsgivaren har möjlighet att ställa högre krav om den anställda har en högre ställning.

Att säga upp en anställd av personliga skäl innebär att personen måsta ha misskött sig på ett sådant sätt som har orsakat skada för företaget eller att det har varit risk för skada. Det kan handla om arbetsvägran, olovlig frånvaro, samarbetssvårigheter, trakasserier, illojalitet, förskingring och stöld med mera. En bedömning görs utifrån personens fortsatta lämplighet som anställd efter det som har hänt och arbetsgivaren har möjlighet att ställa högre krav om den anställda har en högre ställning.

Uppsägningen måste ha en saklig grund

För att få lov att säga upp någon på grund av personliga skäl måste där finnas en saklig grund och faktiska bevis.

Om en anställd har ett oönskat beteende som inte är acceptabelt måste en arbetsgivare först säkerställa att den anställda är medveten om att beteendet är felaktigt. Ett samtal behöver därför äga rum med information om att en uppsägning kan bli aktuell om ingen förändring sker.

En uppsägning får med andra ord aldrig komma som en överraskning utan att den anställde får en chans att upphöra med ett visst beteende.

Skyldighet att omplacera

Innan en arbetsgivare kan säga upp någon på grund av personliga skäl finns det en omplaceringsskyldighet. Det innebär att arbetsgivaren först måste undersöka om det finns några omplaceringsmöjligheter för den anställda. Hoppas detta över kan uppsägningen bli ogiltigförklarad och det kan också leda till skadestånd.

En omplacering är aktuellt om det finns någon ledig befattning och om den anställda är kvalificerad för eventuellt nya arbetsuppgifter.

En tvåmånadersregel för händelser kring misskötsel

Är det fråga om händelser som gäller misskötsel finns det en tvåmånadersregel kring detta. Det innebär att en arbetsgivare måste agera inom denna tid efter denna typ av händelse om detta är anledningen till en uppsägelse. En uppsägning kan alltså inte ske för något som arbetsgivaren vetat om i mer än två månader.

Skulle en ny händelse inträffa kan även tidigare händelser åter bli aktuella att ta hänsyn till för uppsägningen.

Det finns två undantag till tvåmånadersregeln. Det är om den anställda har bett arbetsgivaren om att vänta med uppsägningen eller om det finns synnerliga skäl. Det kan då handla om allvarlig brottslighet eller om beteendet fortsätter.

Underrättelse till arbetstagare och facket

Innan uppsägning av personliga skäl måste arbetsgivaren underrätta både arbetstagare och aktuellt fackförbund skriftligt två veckor i förväg.

Skulle den anställda eller facket begära överläggningar inom en vecka måste uppsägningen vänts tills överläggningarna är klara.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.