minimilon

Minimilön – detta gäller kring minimilöner och lägsta löner i Sverige

I många länder finns det en lägsta lön som arbetsgivare måste betala för utfört arbete. I Sverige finns det för tillfället inga lagstiftade minimilöner. Många kollektivavtal innehåller däremot minsta löner för nyanställda och för vissa åldrar och andra kvalifikationer. Lägsta lönen bestäms med andra ord mellan arbetsmarknadens parter, där arbetsgivare och fackföreningar sätter nivån.

I många länder finns det en lägsta lön som arbetsgivare måste betala för utfört arbete. I Sverige finns det för tillfället inga lagstiftade minimilöner. Många kollektivavtal innehåller däremot minsta löner för nyanställda och för vissa åldrar och andra kvalifikationer. Lägsta lönen bestäms med andra ord mellan arbetsmarknadens parter, där arbetsgivare och fackföreningar sätter nivån.

Lägsta lön enligt kollektivavtal

Finns det ett kollektivavtal på en arbetsplats har en lägsta lön blivit fastställd som arbetsgivaren inte får gå under. Det är den lön som du ofta får om du är ny på arbetsmarknaden. Minimilönerna justeras normalt en gång om året i samband med att facket förhandlar om nytt kollektivavtal för branschen.

När du har fått en viss arbetslivserfarenhet ska i stället den individuella lönesättningen ta över där lönen sätts utifrån arbetsprestation, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och utifrån vilket ansvar du har.

Utan kollektivavtal 

Saknas det kollektivavtal på arbetsplatsen behöver inte arbetsgivaren ta hänsyn till någon lägsta lön. Eftersom det heller inte finns någon lag som reglerar nivån behöver man själv se till att man får en skälig lön och att man får rimliga löneökningar.

Vad händer om en arbetsgivare betalar lägre löner?

Om ett företag är bundet till ett kollektivavtal men betalar lägre löner än minimilönen begår arbetsgivaren ett avtalsbrott. Detta kan innebära flera saker som att de behöver betala skadestånd till facket och medarbetare på arbetsplatsen som är medlemmar i fackföreningen.

Så kan du ta hjälp av facket

Du kan ta hjälp av ditt fackförbund för rådgivning kring löner. De har ofta bra statistik både kring ingångslöner för den som är ny på arbetsmarknaden och även kring lönestatistiken i övrigt om du exempelvis ska förhandla om lönen vid en ny anställning.

Ingångslöner

Om man är ny på arbetsmarknaden är det bra att få en uppfattning över vilken lön man kan begära genom att använda fackförbundens statistik över löneintervall för ingångslöner för olika verksamhetsområden.

Lönestatistik vid förhandling om lön vid ny anställning

Har du arbetat några år i ditt yrke men ska förhandla om din lön vid en ny anställning har fackförbunden även statistik över aktuella lönelägen för olika åldrar och antal verksamma år inom olika yrken. Det är alltid bra inför en löneförhandling att veta vad som är en genomsnittlig lön för personer med motsvarande arbetsuppgifter inom samma bransch.

Lönecoach, tips och råd

Från facket kan man också få rådgivning med tips och råd inför en löneförhandling.

En del fackförbund erbjuder sina medlemmar möjligheten att ta hjälp av en lönecoach. På så sätt kan du få tips kring löneförhandling och även ibland praktiskt få träna i att löneförhandla.

Du kan även få hjälp med råd och tips inför en jobbintervju och många andra saker.

Om du inte är med i facket

Fackförbunden arbetar i första hand för sina medlemmar. Kollektivavtalen som anger minimilön tecknas av ett fackförbund och en motpart och gäller alla medlemmar av fackförbundet på arbetsplatsen. De personer som inte är medlemmar täcks inte av kollektivavtalet. Fackförbunden brukar ändå kunna hjälpa till i någon form med åtgärder. Det man missar som icke-medlem är att man inte kan räkna med att få retroaktiv ersättning eller ett eventuellt skadestånd.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.