Landstingsägda bolag

69H

Det finns idag 20 landsting i Sverige och våra landsting ansvarar främst för samhällsuppgifter som hälso- och sjukvård, tandvård, lokaltrafik, regionplanering och kulturfrågor. Att arbeta i landstinget innefattar därför många olika typer av yrken.

Några av de mest kända landstingsbolagen är GöteborgsOperan AB, Stockholms Lokaltrafik AB SL och Business Region Skåne AB. Oavsett om du arbetar som fast anställd eller har kortare vikariat och projektanställningar på ett landstingsägt bolag är det bra att gå med i ett fackförbund.

Fackförbund landstingsägda bolag

Vilket fackförbund man som anställd inom ett landstingsbolag går med i beror oftast på vilket yrke man har. Några av de vanligaste fackförbunden är Akademikerförbundet, Sveriges läkarförbund och Lärarnas Riksförbund.

antti vainio transport Läs mer
architecture 1867596 640

Vad är en fackförening?

Många har säkert hört orden och begreppen fack, fackklubb, fackförening, fackförbund eller fackliga organisationer. Men vad är skillnaden på fackförening och fackförbund? En fackförening är en organisation av arbetstagare med samma yrke eller arbetsplats. Fackföreningen är den organisation som representerar...
Läs mer
intervju arbetsgivare

Vad är en arbetsgivarorganisation?

Om fackförbunden är de organisationer där anställda inom vissa yrkesgrupper eller yrkesområden går samman för att bevaka sina intressen gentemot arbetsgivaren, så är en arbetsgivarorganisation motsvarigheten för arbetsgivaren. Arbetsgivarorganisationerna är ofta större och består av arbetsgivare som verkar inom liknande...
Läs mer
arbetare fackforbund

Ska man vara med i facket eller inte

Många funderar säkert över om det är värt att vara med i facket eller inte. Detta gäller särskilt många unga som kanske har sin allra första anställning. Då kan nog en medlemsavgift till facket kännas som en stor och onödig...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.