Strejk

ThumbHandler

Att strejka innebär att man vägrar att arbeta och har länge varit anställdas mest markanta sätt att strida i en arbetskonflikt. Vid en strejk kan inget eller bara ett begränsat arbete utföras på arbetsplatsen och det påverkar därför arbetsgivaren på ett omedelbart sätt.

Ibland händer det att hela yrkesgrupper strejkar samtidigt med facken då de inte upplever att de får den lön eller de arbetsvillkor som de tycker sig ha rätt till. Dessa strejker regleras i avtal mellan fackförbunden och olika arbetsgivarorganisationer som bland annat behandlar under vilka former de båda partnerna ska strida för sin sak.

Vid en strejk använder fackförbunden pengar som de sparat i en så kallad strejkkassa eller konfliktkassa. När det blir strejk kan du som är medlem i ett fackförbund genom dessa kassor få en viss ekonomisk ersättning.

Läs mer om strejk

signature kontrakt

Vilka är parter i centrala förhandlingar om kollektivavtal

När den så kallade avtalsrörelsen drar igång så förhandlas kollektivavtalets delar av arbetsgivarnas organisation och arbetstagarnas organisation, det vill säga facket. I Sverige avgörs mycket av det som är rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare i just kollektivavtalet och...
Läs mer
byggarbetare uppsagningstid

Uppsägningstid

Hur lång uppsägningstid har jag? Det är säkert en fråga många någon gång har ställt sig och det kan vara mer än komplicerat att reda ut hur det egentligen ligger till. Vilken uppsägningstid du har beror till största delen på...
Läs mer
lagen rattvisa

Semesterlagen

Semesterlagen är den lag som anger hur mycket man har rätt till semester och ersättning för denna. När man pratar om lagstadgad semester så är det semesterlagen man menar. Lagen pratar om, och skiljer på, semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Dessa...
Läs mer
pool semesterersattning

Semesterersättning

Oavsett om du arbetar på ett sommarjobb eller om du är tillsvidareanställd sedan länge så har du rätt till någon typ av semesterersättning eller semesterlön. Hur hög denna är regleras både i kollektivavtal och i semesterlagen som anger den grundläggande...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.