Semesterersättning

pool semesterersattning

Oavsett om du arbetar på ett sommarjobb eller om du är tillsvidareanställd sedan länge så har du rätt till någon typ av semesterersättning eller semesterlön. Hur hög denna är regleras både i kollektivavtal och i semesterlagen som anger den grundläggande nivån. Man kan ha högre tillägg eller ersättning i kollektivavtalet eller i det enskilda anställningsavtalet.

Semesterersättning är det som din arbetsgivare lägger undan varje månad du arbetar och som du sedan får utbetalt när din anställning avslutas om du inte tagit ut någon semester, eller om du, som vid en kortare anställning, inte har rätt till semester. I vissa fall betalas semesterersättningen ut varje lönetillfälle. Om du däremot tar ut intjänade semesterdagar får du ett extra lönetillägg, detta kallas också semestertillägg. Semestertillägg och lön tillsammans kallas semesterlön och är inte samma sak som semesterersättning. Semestertillägget är ofta 0,8% av din lön på en dag, vilket regleras i kollektivavtalet. Om din arbetsplats inte omfattas av ett kollektivavtal så är semestertillägget 0,43% av din månadslön. 

Semestertillägg efter att du tagit ut semester

Oftast får du semestertillägget på lönen efter att du tagit ut semester, även om vissa arbetsplatser väljer att betala ut semestertillägget i en klumpsumma i anslutning till semesterperioden. Hur mycket semesterlön du har rätt till beror också på om du arbetar heltid eller deltid och om du arbetat under hela det så kallade intjänandeåret innan du ska ta ut semester. Du får även semestertillägg för rörliga lönedelar, som till exempel provision. Ofta har man enligt semesterlagen rätt till 25 dagars semester, även om du kan ha fler i ditt anställningsavtal. Om du har mer än 25 betalda semesterdagar på ett år, så har du rätt att spara fem av dessa till exempelvis året därpå. Hur länge du får spara semesterdagarna utan att ta ut dem varierar, men ofta har du rätt att spara dessa i fem år. Tillägget för dagarna brukar dock betalas ut när semesteråret är slut så att de sparade dagarna inte ger något semestertillägg när du tar ut dem, utan endast vanlig lön för dagen. Ofta brukar man använda årets dagar först och i andra hand de eventuella sparade dagar man har. Om dessa inte räcker för ledigheten tas obetald semester ut och om man i sin tur inte har några obetalda semesterdagar kvar så är det tjänstledighet som gäller vid ledighet. Tjänstledighet är alltid ledigt utan lön. Om du avslutar din anställning av någon anledning och inte har tagit ut alla dina betalda semesterdagar, så betalas dessa ut som semesterersättning som beskrevs ovan. 

Om du sommarjobbar

Oftast sommarjobbar du mindre än tre månader, vilket betyder att du inte har rätt till betald semester utan istället semesterersättning. Antingen inkluderas semesterersättningen i din lön eller så betalas den ut senast en månad efter att du slutat på ditt sommarjobb. Om semesterersättningen ingår i lönen så måste det framgå tydligt av din lönespecifikation hur mycket som är semesterersättning och hur mycket som är din faktiska lön. Enligt de kollektivavtal som facket varit med om att förhandla fram med arbetsgivarna, så regleras semesterersättningen i avtalet. Om din arbetsplats inte har kollektivavtal så går man efter semesterlagen, vilken säger att du har rätt till 12% av din lön i semesterersättning. 

 Man kan alltså säga att oftast gäller om du har en visstidsanställning, det vill säga en tidsbegränsad anställning, så får du inte betalda semesterdagar utan istället semesterersättning. Om du är tillsvidareanställd har du betalda semesterdagar och med ett semestertillägg på din vanliga lön när du tar ut dina semesterdagar. Man har alltid rätt till 25 dagars ledighet om man är tillsvidareanställd, men för att ha rätt till 25 dagars betald ledighet, det vill säga semester, så måste man ha arbetat under hela det så kallade intjänandeåret. Intjänandeåret tar ofta slut runt april månad. Vissa arbetsgivare och i vissa kollektivavtal har intjänandeår och semesterår under samma period, det vill säga du kan ta ut semesterdagar samma år som du tjänar in dem. Om man inte tjänat in tillräckligt mycket semesterdagar så har man ändå rätt till obetald semester enligt semesterlagen. Vissa arbetsgivare har också möjlighet till så kallad förskottssemester, även om villkoren varierar kraftigt. Om intjänandeår och semesterår är samma år, så behövs i de flesta fall ingen förskottssemester, men du bör vara medveten om att du kan bli återbetalningsskyldig om du avslutar din anställning innan du hunnit arbeta in de semesterdagar du tagit ut. 

signature kontrakt

Vilka är parter i centrala förhandlingar om kollektivavtal

När den så kallade avtalsrörelsen drar igång så förhandlas kollektivavtalets delar av arbetsgivarnas organisation och arbetstagarnas organisation, det vill säga facket. I Sverige avgörs mycket av det som är rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare i just kollektivavtalet och...
Läs mer
byggarbetare uppsagningstid

Uppsägningstid

Hur lång uppsägningstid har jag? Det är säkert en fråga många någon gång har ställt sig och det kan vara mer än komplicerat att reda ut hur det egentligen ligger till. Vilken uppsägningstid du har beror till största delen på...
Läs mer
lagen rattvisa

Semesterlagen

Semesterlagen är den lag som anger hur mycket man har rätt till semester och ersättning för denna. När man pratar om lagstadgad semester så är det semesterlagen man menar. Lagen pratar om, och skiljer på, semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Dessa...
Läs mer
semester strand

Förskottssemester

Du har fått ett jobb med en lön och alla förmåner som följer med, men hur ska du göra med semester som nyanställd? Alla vill ju, och har egentligen rätt att vara lediga en period på sommaren. Du har däremot...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.