Vad är karensdag & karensavdrag

sjuk hemma

När man är hemma från sin arbetsplats och sjuk får man en utbetald sjuklön istället för sin vanliga lön. Sjuklönen börjar i regel inte betalas ut direkt, utan det görs ett avdrag på sjuklönen som täcker ungefär den första dagen man är hemma.

Karensdag heter numera karensavdrag

Den 1 januari 2019 ersattes karensdagen med ett karensavdrag. I stort är reglerna samma, men istället för att ingen sjuklön betalas ut under sjukskrivningens första dag så dras 20 procent av från sjuklönen. Avdraget dras endast av en gång och för någon som arbetar heltid motsvarar det en av arbetsveckans dagar.

Ändringen genomfördes för att göra reglerna schysstare mot de som arbetar under oregelbundna tider. De 20 procent som dras av motsvarar 20 procent av sjuklönen om man skulle vara sjuk en hel vecka. Det innebär att om man skulle arbetat 12 timmar dagen man blev sjuk och 4 timmar alla andra dagar i veckan, så försvinner inte hela inkomsten från dagen man skulle arbetat 12 timmar utan 20 procent av den totala veckan. Karensavdraget är alltså alltid procentuellt lika stort oberoende av hur timmarna är uppdelade under arbetsveckan.

Sjuklön

När man är sjuk och hemma istället för på sin arbetsplats betala arbetsgivaren ut en sjuklön istället för din vanliga lön. Sjuklönen består av 80 procent av den vanliga lönen. Sjuklönen betalas i vanliga fall inte ut från den första dagen man är hemma, utan ett engångsavdrag görs på 20 procent som räknas utifrån en arbetsvecka. Det är det avdraget som kallas karensavdrag.

Karensavdrag för heltidsanställda och de med oregelbundna arbetstider

Hur stort karensavdraget blir beror på hur en normal arbetsvecka ser ut. För en heltidsanställd som arbetar 40 timmar i veckan blir avdraget 8 timmar, alltså en arbetsdag. För någon som arbetar halvtid blir avdraget istället 4 timmar. För någon med oregelbundna arbetstider görs avdraget på en genomsnittlig arbetsvecka.

Det innebär att karensavdraget blir lika stort oberoende av när under veckan eller dagen man blir sjuk. Om man går hem efter att ha arbetat en halv arbetsdag dras resterande arbetsdag av, och även halva nästkommande dag om man fortsätter att vara sjuk. Det samma gäller om det bara är en timme kvar på arbetsdagen när man går hem - då dras ändå, procentuellt, en femtedel av arbetsveckan av från sjuklönen.

Om man blir sjuk som behovsanställd eller arbetssökande

Om man är behovsanställd får man inte sjuklön. Istället betalar Försäkringskassan ut en sjukpenning om man skulle bli sjuk. 20 procent av sjukpenningen dras av på samma sätt som karensavdraget vid sjuklön.

Om man är arbetssökande får man heller inte sjuklön, men Försäkringskassan betalar ut en sjukpenning. Försäkringskassan drar av en dag från sjukpenningen

Tillfälliga regler på grund av coronaviruset

Från den 11 mars 2020 gäller tillfälliga regler för karensavdraget på grund av spridningen av coronaviruset och covid-19. Ändringarna gäller till och med den 31 maj 2020 men kan komma att förlängas. För att göra det lättare för de som är sjuka att stanna hemma har karensavdraget tillfälligt slopats. Detta innebär att sjuklön betalas ut från första dagen man är hemma och inget avdrag görs. Detta har gjorts för att minska smittspridningen och inte locka folk att gå till jobbet fastän de känner sig sjuka.

minimilon Läs mer
arbetstid

Arbetstid och arbetstidslagen

Arbetstidslagen innehåller regler kring arbetstid för hur mycket man får arbeta per dygn, vecka och år. Dessa regler omfattar alla arbetstagare med vissa undantag som kan finnas i ett kollektivavtal. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden får som högst vara 40 timmar per...
Läs mer
uppsagning personliga skal

Uppsägning på grund av personliga skäl

Att säga upp en anställd av personliga skäl innebär att personen måsta ha misskött sig på ett sådant sätt som har orsakat skada för företaget eller att det har varit risk för skada. Det kan handla om arbetsvägran, olovlig frånvaro,...
Läs mer
semester sjukskriven

Kan jag ta ut semester under sjukskrivningen?

Ja, det går att ta ut semester under sjukskrivning. Beroende på om du är sjukskriven på deltid eller heltid finns det lite olika regler att förhålla sig till. Vi ska här gå igenom vad du behöver tänka på och om...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.