Förskottssemester

semester strand

Du har fått ett jobb med en lön och alla förmåner som följer med, men hur ska du göra med semester som nyanställd? Alla vill ju, och har egentligen rätt att vara lediga en period på sommaren. Du har däremot inte alltid rätt till betald ledighet. Om du är relativt nyanställd på ditt jobb när det är dags för semester så kan det hända att du inte hunnit arbeta in så mycket semesterdagar att du kan ta ut semester. Även om du alltid har rätt att ta ut obetalda semesterdagar så är det många arbetsgivare som har system med så kallad förskottssemester. Det betyder att du kan ta ut semester i förskott med vanlig lön, oftast utan så kallat semestertillägg, men det betyder också att du i fortsättningen har en skuld till din arbetsgivare för dessa dagar. Du är inte tvungen att ha förskottssemester och din arbetsgivare är heller inte tvungen att erbjuda dig det. 

Skuld

Det är viktigt att komma ihåg att om du tackar jag till att ta ut förskottssemester, så kan det uppstå en skuld som måste regleras om du avslutar din anställning. Skulden skrivs ofta av efter fem års anställning hos arbetsgivaren eller om din arbetsgivare säger upp dig på grund av exempelvis arbetsbrist eller liknande. Skulden kan också skrivas av om du måste sluta på grund av att din arbetsgivare inte uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet. Många arbetsgivare har ett begränsat antal dagar som du kan ta ut i förskott. En del arbetsgivare minskar också skulden successivt under anställningstiden för att skulden ska vara helt borta vid fem år.  Om du avslutar din anställning själv inom dessa fem år, så måste du betala tillbaka den skuld som uppstått. Det kan antingen dras mot den semesterersättning som du skulle fått utbetalt eller mot din lön. Avräkning av skulden mot lön får bara ske om du som anställd har samtyckt till detta, eller om detta är godkänt enligt kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats. I värsta fall kan du faktiskt få ett krav på inbetalning från arbetsgivaren. Du måste också betala tillbaka skulden om företaget går i konkurs inom fem år efter det att du blivit anställd. Hur mycket en dag som förskottssemester är värd beror på lönen vid det tillfälle när förskottssemestern togs ut. 

Viktigt att tänka på

Om din arbetsgivare har möjlighet till förskottssemester, så är det viktigt att du tar reda på exakt hur avräkningen sker och att du är medveten om att du i upp till fem år kan ha en skuld till din arbetsgivare. Det betyder att om du tar ut fem dagars förskottssemester första året du är anställd och säger upp dig året därpå innan du hunnit ta ut det årets semester, så dras dessa fem dagar från de dagar du tjänat in och som du i annat fall skulle fått utbetalt i form av semesterersättning. Det kan vara bra att begränsa uttaget av förskottssemester så att skulden inte blir för stor eller att ha i åtanke att dessa kommer att dras, så att du har täckning för dessa dagar om du tänker säga upp dig. Det mest förmånliga för dig själv som anställd är ju självklart att faktiskt arbeta hos arbetsgivaren de fem åren, eftersom du då i princip fått förskottssemestern ”gratis”. Om du kommer ihåg din skuld och förhåller dig till den, så är förskottssemester en förmån som kan vara bra att utnyttja. Om du däremot inte har tänkt att arbeta hos arbetsgivaren så länge, så måste du vara medveten om hur avräkningen av den skuld som uppstått i samband med förskottssemestern kommer att ske. Detta för att inga onödiga kostnader ska uppstå för dig som anställd. 

signature kontrakt

Vilka är parter i centrala förhandlingar om kollektivavtal

När den så kallade avtalsrörelsen drar igång så förhandlas kollektivavtalets delar av arbetsgivarnas organisation och arbetstagarnas organisation, det vill säga facket. I Sverige avgörs mycket av det som är rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare i just kollektivavtalet och...
Läs mer
byggarbetare uppsagningstid

Uppsägningstid

Hur lång uppsägningstid har jag? Det är säkert en fråga många någon gång har ställt sig och det kan vara mer än komplicerat att reda ut hur det egentligen ligger till. Vilken uppsägningstid du har beror till största delen på...
Läs mer
lagen rattvisa

Semesterlagen

Semesterlagen är den lag som anger hur mycket man har rätt till semester och ersättning för denna. När man pratar om lagstadgad semester så är det semesterlagen man menar. Lagen pratar om, och skiljer på, semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Dessa...
Läs mer
pool semesterersattning

Semesterersättning

Oavsett om du arbetar på ett sommarjobb eller om du är tillsvidareanställd sedan länge så har du rätt till någon typ av semesterersättning eller semesterlön. Hur hög denna är regleras både i kollektivavtal och i semesterlagen som anger den grundläggande...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.