Föräldraledighet ­vad säger facken?

7007117179 ba65ae879b k

Enligt föräldraledighetslagen har föräldrar rätt att vara hemma med sitt barn tills barnet fyllt 1,5 år. Detta gäller både om man är ledig och tar ut ersättning via Försäkringskassan, och om man är föräldraledig utan att ta ut någon ersättning. Efter att barnet fyllt 1,5 år är man skyldig att ta ut minst 5 dagar/vecka av sina föräldradagar.

Många fackförbund ger under den tiden man är borta från arbetet och föräldraledig, och på så sätt oftast har en reducerad inkomst, möjlighet till en sänkt månadsavgift. Detta gäller i allmänhet inte a­kasseavgiften. Om arbetsgivaren har kollektivavtal kan du också ha rätt till föräldralön, det ger dig en ytterligare ersättning under föräldraledigheten utöver den ersättning du får via den lagstadgade föräldraförsäkringen.

Många av fackförbunden har i sina löneavtal fastställt att föräldralediga medarbetare ska omfattas av samma villkor som övriga kollegor vad gäller löneutveckling. Kolla med ditt fackförbund och med din arbetsgivare vad som gäller för just dig under din föräldraledighet. Vad som gäller då man kommer tillbaka till jobbet efter sin sammanhängande föräldraledighet är olika från arbetsplats till arbetsplats.

Många förkortar sin arbetstid då barnet är litet, och man har enligt lag rätt att ha en förkortning av arbetstiden med 25% fram till att barnet fyller 8 år. En del arbetsgivare är generösa och tillåter dessa regler längre upp i åldrarna. Om man förkortar sina arbetsdagar eller jobbar färre dagar måste i regel göras upp med arbetsgivaren, detta är inget som innefattas av lagen utan utefter vad som passar verksamheten och arbetsuppgifterna bäst. Om man har sparade föräldradagar har man enligt lag rätt att ta ut sammanhängande ledighet tre gånger på ett år, men måste då ha meddelat arbetsgivare minst två månader i förväg.

Läs mer om föräldraledighet hos Försäkringskassan

signature kontrakt

Vilka är parter i centrala förhandlingar om kollektivavtal

När den så kallade avtalsrörelsen drar igång så förhandlas kollektivavtalets delar av arbetsgivarnas organisation och arbetstagarnas organisation, det vill säga facket. I Sverige avgörs mycket av det som är rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare i just kollektivavtalet och...
Läs mer
byggarbetare uppsagningstid

Uppsägningstid

Hur lång uppsägningstid har jag? Det är säkert en fråga många någon gång har ställt sig och det kan vara mer än komplicerat att reda ut hur det egentligen ligger till. Vilken uppsägningstid du har beror till största delen på...
Läs mer
lagen rattvisa

Semesterlagen

Semesterlagen är den lag som anger hur mycket man har rätt till semester och ersättning för denna. När man pratar om lagstadgad semester så är det semesterlagen man menar. Lagen pratar om, och skiljer på, semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Dessa...
Läs mer
pool semesterersattning

Semesterersättning

Oavsett om du arbetar på ett sommarjobb eller om du är tillsvidareanställd sedan länge så har du rätt till någon typ av semesterersättning eller semesterlön. Hur hög denna är regleras både i kollektivavtal och i semesterlagen som anger den grundläggande...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.