Föräldraledighet ­vad säger facken?

7007117179 ba65ae879b k

Enligt föräldraledighetslagen har föräldrar rätt att vara hemma med sitt barn tills barnet fyllt 1,5 år. Detta gäller både om man är ledig och tar ut ersättning via Försäkringskassan och om man är föräldraledig utan att ta ut någon ersättning. Efter att barnet fyllt 1,5 år är man skyldig att ta ut minst 5 dagar/vecka av sina föräldradagar.

Många fackförbund ger under den tiden man är borta från arbetet och föräldraledig och på så sätt oftast har en reducerad inkomst, möjlighet till en sänkt månadsavgift. Detta gäller i allmänhet inte a­kasseavgiften. Om arbetsgivaren har kollektivavtal kan du också ha rätt till föräldralön. Det ger dig en ytterligare ersättning under föräldraledigheten utöver den ersättning du får via den lagstadgade föräldraförsäkringen.

Många av fackförbunden har i sina löneavtal fastställt att föräldralediga medarbetare ska omfattas av samma villkor som övriga kollegor vad gäller löneutveckling. Kolla med ditt fackförbund och med din arbetsgivare vad som gäller för just dig under din föräldraledighet. Vad som gäller då man kommer tillbaka till jobbet efter sin sammanhängande föräldraledighet är olika från arbetsplats till arbetsplats.

Många förkortar sin arbetstid då barnet är litet och man har enligt lag rätt att ha en förkortning av arbetstiden med 25% fram till att barnet fyller 8 år. En del arbetsgivare är generösa och tillåter dessa regler längre upp i åldrarna. Om man förkortar sina arbetsdagar eller jobbar färre dagar måste i regel göras upp med arbetsgivaren. Detta är inget som innefattas av lagen utan utefter vad som passar verksamheten och arbetsuppgifterna bäst. Om man har sparade föräldradagar har man enligt lag rätt att ta ut sammanhängande ledighet tre gånger på ett år men måste då ha meddelat arbetsgivaren minst två månader i förväg.

Läs mer om föräldraledighet hos Försäkringskassan

minimilon Läs mer
arbetstid

Arbetstid och arbetstidslagen

Arbetstidslagen innehåller regler kring arbetstid för hur mycket man får arbeta per dygn, vecka och år. Dessa regler omfattar alla arbetstagare med vissa undantag som kan finnas i ett kollektivavtal. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden får som högst vara 40 timmar per...
Läs mer
uppsagning personliga skal

Uppsägning på grund av personliga skäl

Att säga upp en anställd av personliga skäl innebär att personen måsta ha misskött sig på ett sådant sätt som har orsakat skada för företaget eller att det har varit risk för skada. Det kan handla om arbetsvägran, olovlig frånvaro,...
Läs mer
semester sjukskriven

Kan jag ta ut semester under sjukskrivningen?

Ja, det går att ta ut semester under sjukskrivning. Beroende på om du är sjukskriven på deltid eller heltid finns det lite olika regler att förhålla sig till. Vi ska här gå igenom vad du behöver tänka på och om...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.