Ersättning vid sjukskrivning

sjukskrivning

När du blir sjuk oavsett om det gäller fysisk sjukdom, arbetsskada eller exempelvis psykisk ohälsa kan det vara bra att veta vad hur det fungerar kring sjukskrivning. Det finns många regler kring detta och de ändras genom åren så det är inte alltid lätt att hänga med i vad som är aktuellt. Om du blir sjukskriven har du möjlighet att få ersättning och vi ska här gå igenom de olika delarna.

Karensavdrag

Från 1 januari 2019 ändrades reglerna på så sätt att den tidigare karensdagen byttes ut mot ett karensavdrag. Det innebär att du kan få ett avdrag på ungefär 20% av veckolönen på din sjuklön. Karensavdraget togs fram för att det ska bli mer rättvist för även de som inte arbetar vanlig arbetsvecka måndag till fredag åtta till fem och för att det inte ska spela någon roll när på dagen du sjukanmäler dig eller hur många timmar du skulle jobbat.

Sjuklön

I de fall du är sjuk upp till 14 dagar betalar din arbetsgivare sjuklön. Då ska ersättningen motsvara 80% av de förmåner du har i din anställning upp till SIG – sjukpenninggrundande inkomst. Är du inte anställd kan du istället få sjukpenning från Försäkringskassan.

Blir du sjuk igen inom fem dagar från din tidigare sjukperiod räknas ingen ny period utan det är istället en fortsättning på föregående sjukperiod. Du slipper du karensavdraget och får sjuklön från första sjukdagen från att du blir sjuk igen.

Sjukanmälan

För att få sjuklön måste du göra en sjukanmälan till din chef. Gör du det i efterhand har du inte rätt till någon ersättning för dagarna före sjukanmälan. Det finns ett undantag om du inte har kunnat sjukanmäla dig på grund av antingen operation eller akut sjukdom. Har du ingen arbetsgivare eller är föräldraledig kontaktar du i stället Försäkringskassan när du ska göra din sjukanmälan.

Sjukintyg

Är du sjuk längre än sju kalenderdagar krävs ett sjukintyg. Har du ett kollektivavtal kan det i den finnas särskilda regler för sjukintyg.

Sjukpenning

Skulle du vara fortsatt sjuk efter 14 dagar anmäler arbetsgivaren det till Försäkringskassan. Efter det har du möjlighet att ansöka om sjukpenning. Omfattas du av ett kollektivavtal kan det i det framgå att din arbetsgivare fortsätter att betala ut sjuklön till dig.

Sjukersättning eller aktivitetsersättning

För den som varit sjuk minst ett år kan Försäkringskassan göra bedömningen att du troligtvis inte kan jobba heltid igen och du kan då få rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning. 

Rehabilitering och att återgå i arbete

Du ska få hjälp av din arbetsgivare att kunna komma tillbaka till ditt jobb genom rehabilitering och olika åtgärder på arbetsplatsen. Du ska också själv vara delaktig i rehabiliteringen för att på så sätt kunna nå bästa resultat.

Sjukdom och semester

Skulle det vara så att du blir sjuk på din semester har du rätt att avbryta din semester. Men det är viktigt att du som vanligt snarast sjukanmäler dig och du kan då spara dina semesterdagar till senare.

tillvaxtverker

Vad är Tillväxtverket?

Tillväxtverket är en nationell och statlig myndighet under Näringsdepartementet. Myndigheten har i uppdrag att arbeta för att främja hållbar näringslivsutveckling med olika insatser riktade till företag och blivande företagare. Insatserna är inte bara riktade direkt till företagare utan insatser görs...
Läs mer
ob obekvam arbetstid

OB-ersättning och att arbeta obekväm arbetstid

När du ska söka jobb kan det vara bra att veta hur det här med OB-ersättning och att arbeta på obekväm arbetstid fungerar. Inför en arbetsintervju har du en fördel att veta vilka regler som gäller och du har bättre...
Läs mer
semester pandemi Läs mer
vad kan man ta tjaenstledigt foer

Vad kan man ta tjänstledigt för? - Så fungerar det!

Att ta tjänstledigt kan kännas lockande speciellt om det är eller har varit en tuff period på jobbet eller om du har drömmar som du vill förverkliga. Men vad kan man ta tjänstledigt för? Vi ska här gå igenom det,...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.