Arbetsrätt

arbetsratt

Arbetsrätt är de lagar som reglerar hur förhållandet ska se ut mellan arbetsgivare och anställda och handlar till exempel om anställningsskydd, arbetsmiljörätt och regler om arbetstagarinflytande. I Sverige bygger stora delar av arbetsrätten på de kollektivavtal som fackförbunden har arbetat fram.

Som anställd kan det vara bra att ha koll på de olika delarna av svensk arbetsrätt så man vet vilka arbetsvillkor som man har rätt till.

Fackförbunden arbetar med arbetsrättsliga frågor och har som mål att hjälpa och stötta sina medlemmar med dessa frågor. Du som är medlem i ett fackförbund kan därför alltid kontakta ditt fackförbund när du undrar något om dina arbetsvillkor och om du inte får det du har rätt till kan även ditt fackförbund hjälpa dig med juridisk hjälp.

Här kan du läsa mer om arbetsrätt

minimilon Läs mer
arbetstid

Arbetstid och arbetstidslagen

Arbetstidslagen innehåller regler kring arbetstid för hur mycket man får arbeta per dygn, vecka och år. Dessa regler omfattar alla arbetstagare med vissa undantag som kan finnas i ett kollektivavtal. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden får som högst vara 40 timmar per...
Läs mer
uppsagning personliga skal

Uppsägning på grund av personliga skäl

Att säga upp en anställd av personliga skäl innebär att personen måsta ha misskött sig på ett sådant sätt som har orsakat skada för företaget eller att det har varit risk för skada. Det kan handla om arbetsvägran, olovlig frånvaro,...
Läs mer
semester sjukskriven

Kan jag ta ut semester under sjukskrivningen?

Ja, det går att ta ut semester under sjukskrivning. Beroende på om du är sjukskriven på deltid eller heltid finns det lite olika regler att förhålla sig till. Vi ska här gå igenom vad du behöver tänka på och om...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.