Arbetsrätt

arbetsratt

Arbetsrätt är de lagar som reglerar hur förhållandet ska se ut mellan arbetsgivare och anställda och handlar till exempel om anställningsskydd, arbetsmiljörätt och regler om arbetstagarinflytande. I Sverige bygger stora delar av arbetsrätten på de kollektivavtal som fackförbunden har arbetat fram.

Som anställd kan det vara bra att ha koll på de olika delarna av svensk arbetsrätt så man vet vilka arbetsvillkor som man har rätt till.

Fackförbunden arbetar med arbetsrättsliga frågor och har som mål att hjälpa och stötta sina medlemmar med dessa frågor. Du som är medlem i ett fackförbund kan därför alltid kontakta ditt fackförbund när du undrar något om dina arbetsvillkor och om du inte får det du har rätt till kan även ditt fackförbund hjälpa dig med juridisk hjälp.

Här kan du läsa mer om arbetsrätt

signature kontrakt

Vilka är parter i centrala förhandlingar om kollektivavtal

När den så kallade avtalsrörelsen drar igång så förhandlas kollektivavtalets delar av arbetsgivarnas organisation och arbetstagarnas organisation, det vill säga facket. I Sverige avgörs mycket av det som är rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare i just kollektivavtalet och...
Läs mer
byggarbetare uppsagningstid

Uppsägningstid

Hur lång uppsägningstid har jag? Det är säkert en fråga många någon gång har ställt sig och det kan vara mer än komplicerat att reda ut hur det egentligen ligger till. Vilken uppsägningstid du har beror till största delen på...
Läs mer
lagen rattvisa

Semesterlagen

Semesterlagen är den lag som anger hur mycket man har rätt till semester och ersättning för denna. När man pratar om lagstadgad semester så är det semesterlagen man menar. Lagen pratar om, och skiljer på, semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Dessa...
Läs mer
pool semesterersattning

Semesterersättning

Oavsett om du arbetar på ett sommarjobb eller om du är tillsvidareanställd sedan länge så har du rätt till någon typ av semesterersättning eller semesterlön. Hur hög denna är regleras både i kollektivavtal och i semesterlagen som anger den grundläggande...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.