Arbetsmiljöombud / Skyddsombud

Ett skyddsombud eller ett arbetsmiljöombud är en person som är utsedd på en arbetsplats för att se till att de lagar som reglerar att man på sin arbetsplats har en trygg och bra miljö följs. Det är arbetsgivaren som sedan har det juridiska ansvaret för eventuella brister.

På varje arbetsplats där det finns mer än fem anställda måste det finnas ett ombud. Ombuden utses av ett fackförbund om något sådant är knutet till företaget. Om det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan de anställda själva välja sitt ombud.

Förutom att se till att lagarna om arbetsmiljö följs så ska skyddsombuden verka för att alla på arbetsplatsen ska få en bättre arbetsmiljö. Dessa ombud har rätt till den utbildning som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag.

Läs mer om skyddsombud

minimilon Läs mer
arbetstid

Arbetstid och arbetstidslagen

Arbetstidslagen innehåller regler kring arbetstid för hur mycket man får arbeta per dygn, vecka och år. Dessa regler omfattar alla arbetstagare med vissa undantag som kan finnas i ett kollektivavtal. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden får som högst vara 40 timmar per...
Läs mer
uppsagning personliga skal

Uppsägning på grund av personliga skäl

Att säga upp en anställd av personliga skäl innebär att personen måsta ha misskött sig på ett sådant sätt som har orsakat skada för företaget eller att det har varit risk för skada. Det kan handla om arbetsvägran, olovlig frånvaro,...
Läs mer
semester sjukskriven

Kan jag ta ut semester under sjukskrivningen?

Ja, det går att ta ut semester under sjukskrivning. Beroende på om du är sjukskriven på deltid eller heltid finns det lite olika regler att förhålla sig till. Vi ska här gå igenom vad du behöver tänka på och om...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.