Arbetsmiljölagen

arbetsmiljoe

Arbetsmiljölagen (AML) är en lag som är till för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatser. Från början handlade lagen endast om att man skulle ha en bra fysisk miljö på sin arbetsplats men under 70-talet gjorde man om lagen så att den även omfattade att man skulle ha en bra psykosocial arbetsmiljö. Enligt lagen är det både arbetsgivaren och de anställda som tillsammans ska bidra till att man får en bra arbetsmiljö där alla trivs och där man kan arbeta tryggt.

Som anställd har man enligt Arbetsmiljölagen rättigheter till en miljö där man kan arbeta tryggt, där man får tillfälle till återhämtning, där man får möjlighet till utveckling och till gemenskap med sina kollegor. Lagen tar även upp faktorer som ljud, luft och stress. Om man som anställd upplever att man inte får det man har rätt till enligt Arbetsmiljölagen kan man vända sig till skyddsombudet på sin arbetsplats.

Här kan du läsa mer om arbetsmiljölagen hos Arbetsmiljöverket

signature kontrakt

Vilka är parter i centrala förhandlingar om kollektivavtal

När den så kallade avtalsrörelsen drar igång så förhandlas kollektivavtalets delar av arbetsgivarnas organisation och arbetstagarnas organisation, det vill säga facket. I Sverige avgörs mycket av det som är rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare i just kollektivavtalet och...
Läs mer
byggarbetare uppsagningstid

Uppsägningstid

Hur lång uppsägningstid har jag? Det är säkert en fråga många någon gång har ställt sig och det kan vara mer än komplicerat att reda ut hur det egentligen ligger till. Vilken uppsägningstid du har beror till största delen på...
Läs mer
lagen rattvisa

Semesterlagen

Semesterlagen är den lag som anger hur mycket man har rätt till semester och ersättning för denna. När man pratar om lagstadgad semester så är det semesterlagen man menar. Lagen pratar om, och skiljer på, semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Dessa...
Läs mer
pool semesterersattning

Semesterersättning

Oavsett om du arbetar på ett sommarjobb eller om du är tillsvidareanställd sedan länge så har du rätt till någon typ av semesterersättning eller semesterlön. Hur hög denna är regleras både i kollektivavtal och i semesterlagen som anger den grundläggande...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.