Hur påverkas du av corona - Covid-19 på jobbet?

Att Covid-19 är en allmänfarlig sjukdom som påverkar oss alla i olika former i privatlivet och på jobbet har nog ingen undgått. Med anledning av coronavirusets spridning är det många som funderar kring vad som gäller på jobbet. Frågor som hur du påverkas av corona på jobbet, hur ska du hantera arbetsmiljön, kolleger, kunder och eventuell resa till och från jobbet är frågor som är viktiga för många. Det väcks många fler frågor kring detta och vi samlar här en del viktig information kopplat till detta.

Information och rekommendationer kring corona och Covid-19

Det absolut viktigaste både i privatlivet och i jobbsammanhang är att följa med i vad som händer kring utveckling av corona och Covid-19 både vad gäller ny information men framförallt om vilka rekommendationer som gäller just nu. All aktuell information från Sveriges myndigheter kring detta finns på Krisinformation.

Där finns också vidare länkar till bland annat Folkhälsomyndighetens rekommendationer, frågor och svar, länk till Folkhälsomyndighetens pressträffar och Krisinformations senaste nyheter. Det finns även en särskild sida med information för dig som är anställd, arbetsgivare eller företag.

Vad gäller på ditt jobb i samband med corona?

Hur du ska agera kring ditt jobb är något din arbetsgivare ansvarar för utifrån arbetsgivarens riskbedömning enligt arbetsmiljölagens regler för att minimera risken för smittspridning. Det kan gälla frågor kring om du ska arbeta hemifrån, hur du ska hantera arbetsmiljö, kolleger och kunder. Arbetsgivaren ska i samband med riskbedömningen ta fram en plan om hur eventuell smitta eller misstänkt smitta ska hanteras. Din arbetsgivare ska också informera dig om vad det är som gäller.

Det är din arbetsgivare som ansvarar för att din arbetsmiljö är bra. På grund av den höga smittorisken kan det bland annat innebära att arbetsgivaren behöver ta till speciella åtgärder för att undvika att du eller dina medarbetare blir sjuka.

Är du orolig för din egen hälsa för att du kanske tillhör en riskgrupp eller är allmänt orolig kring din arbetssituation i samband med corona ska du prata med din arbetsgivare. Det är inte tillåtet att på egen hand fatta beslut om att stanna hemma. Är du inte sjuk och därmed sjukskriven kan det finnas en möjlighet att komma överens med din arbetsgivare om det finns några fler möjligheter att minska riskerna.

Information kopplat till Corona hos de olika fackförbunden

Här har vi samlat de informationssidor som finns bland de olika fackförbunden med information kopplat till corona. På en del av sidorna kan du bland annat få reda på mer om vad som gäller kring korttidspermittering, uppsägning, varsel, konkurs och om olika riktlinjer för att anpassa arbetet. Där kan också finnas information för din trygghet kring ekonomin om hur du gör om du blir sjuk eller arbetslös och vad som gäller för a-kassa, lön och andra ersättningar. Fackförbunden har tagit fram informationsmaterial för att du som anställd, arbetsgivare och med eget företag ska kunna hitta svar på dina frågor och få stöd kring hur du ska agera i olika situationer.

Akademikerförbundet SSR

Akavia

Byggnads - Svenska Byggnadsarbetareförbundet

DIK – facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor

Elektrikerna

Fackförbundet ST

Fastighets - Fastighetsanställdas Förbund

Finansförbundet

Forena

Fysioterapeuterna

Förbundet Folkhögskollärarna

GS-facket

Handels

Hotell- och restaurangfacket

If Metall

Journalistförbundet

Kommunal

Kyrkans akademikerförbund

Ledarna

Livs

Lärarförbundet

Lärarnas riksförbund

Musikerförbundet

Målarna

Naturvetarna

Officersförbundet

Pappers

Polisförbundet

Psykologiförbundet

Seko - Service- och kommunikationsfacket

Sjöbefälsföreningen

SRAT

SULF

Sveriges arbetsterapeuter

Sveriges arkitekter

Sveriges farmaceuter

Sveriges Ingenjörer

Sveriges läkarförbund

Sveriges skolledarförbund

Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges veterinärförbund

Teaterförbundet

Transport - Svenska Transportarbetareförbundet

TULL-KUST

Unionen

Vision

Vårdförbundet

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.