Vilket förbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.

Hur fungerar Svenska A-kassan?

A-kassan har som främsta uppgift att administrera och betala ut arbetslöshetsersättning till dig som har arbetat men blir ofrivilligt arbetslös. I Sverige regleras arbetslöshetskassan i lagen om arbetslöshetsförsäkring och administreras av 32 arbetslöshetskassor. Arbetslöshetskassornas verksamhet regleras förutom i deras egna stadgar även i lagen om arbetslöshetskassor.

Arbetslöshetsersättning är den försäkring som har som syfte att utdela ersättning till dig som ofrivilligt mist ditt arbete. Arbetslöshetsersättningen får max utgöra 80 procent av din tidigare lön som medlem. Ersättningen har också ett tak på 680 kronor per dag.

Vem har rätt till ersättning från a-kassan?

För att du som arbetslös ska ha rätt till ersättning som baseras på tidigare inkomster från arbete måste du ha varit betalande medlem av a-kassan i minst ett år samt uppfyllt det så kallade arbetsvillkoret (80 arbetade timmar/månad i minst 6 månader under en period av 12 månader innan arbetslösheten) inom medlemstiden. För den som har varit medlem kortare tid än ett år kan ersättning utgå med det så kallade grundbeloppet, vilket är maximalt 320 kronor per dag.

De allra flesta kommer dock aldrig upp i 80% av sin lön varför kompletterande försäkringar så kallade inkomstförsäkringar växt fram. Dessa finns både hos fackföreningar och hos privata försäkringsbolag. Det är alltså möjligt att ha sin arbetslöshetsersättning via sitt fackförbund men en inkomstförsäkring hos ett privat företag.