Vilket förbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.

Enkelt att byta fack

Exempel på fackförbund som det ofta är möjligt att byta mellan trots att man har kvar samma jobb:

•Inom utbildningssektorn är det ofta möjligt att byta mellan Lärarförbundet, Vision och Unionen, och vid universitet även ST

•Den som arbetar med teve eller radio kan ofta välja mellan så väl Journalistförbundet och Unionen

•Inom finanssektorn är det ofta möjligt att byta mellan Finansförbundet och FTF

•Kulturarbetare kan ofta välja mellan ST (för dem i statliga verksamheter), Symf och Teaterförbundet

•Vårdarbetare kan ofta byta mellan Vårdförbundet och Vision.