Vilket förbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.

Varför gå med i facket?

Det finns många fördelar med att vara med i facket. På en arbetsplats är det inte alltid man får det man har rätt till och som medlem i ett fackförbund kan man vid dessa tillfällen få både råd om hur man själv ska agera och om det behövs kan man även få juridisk hjälp.


Man får helt enkelt uppbackning av en organisation som vill hjälpa en och blir därför inte lika utsatt och ensam i konflikter och andra jobbiga situationer på arbetsplatsen. Fackförbundet hjälper dig med frågor kring din arbetssituation som till exempel vilken lön du har rätt till, vilka arbetstider du får ha och hur lång semester du har rätt till.

Fackförbunden stöttar dig på just din arbetsplats och erbjuder även kurser och fortbildning i vad man som anställd har rätt till och hur man ska hantera olika situationer på sin arbetsplats. Med ett medlemskap i ett fackförbund får du ofta även försäkringar som gör att du kan känna dig tryggare.

 

Bli medlem i facket

Enkelt att bli medlem i facket

Det är enkelt och smidigt att gå med i facket. Många kan välja dock mellan flera olika fackförbund beroende på önskemål, så det svåraste kan vara att bestämma sig för vilket man ska välja, men för många yrkesgrupper finns det också ett eller ett fåtal fackförbund som passar särskilt bra i regel.

Om de största fackförbunden kan sägas att Kommunal (inom LO) organiserar ett stort antal offentliganställda och att Unionen riktar sig mot det privata näringslivet, medan IF Metall (också en del av LO) är det största industriarbetarförbundet.

Lärarförbundet är det största förbundet för den stora yrkesgruppen lärare, Handels tillhör också LO och är det största fackförbundet för handelsanställda medan Vision (inom TCO) är ett stort fackförbund som riktar sig mot privat anställa personer som har anknytning till offentliga organisationer.

Kostnaderna för medlemskap varierar mellan olika förbund och beroende på lön, men en vanlig nivå är cirka 500 kronor i månaden för den som tjänar lite mer än 20 000 kronor.

En bra utgångspunkt är ditt yrkesområde som ofta ger en fingervisning om vilket fackförbund du bör ansluta dig till.

Det finns också fackförbund som representerar vitt skilda yrkesområden, t ex Vision och Unionen.