Vilket förbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.

Populära artiklar om fackförbund

Att jobba som tjänsteman inom en statlig verksamhet innefattar många olika typer av yrken. Inom ett statligt bolag kan du arbeta med allt från att vara inköpare eller jurist till att vara enhetschef eller riksanalytiker. Oavsett vilket typ av arbete du har och vilken...

Läs mer

Det finns idag 20 landsting i Sverige och våra landsting ansvarar främst för samhällsuppgifter som hälso- och sjukvård, tandvård, lokaltrafik, regionplanering och kulturfrågor. Att arbeta i landstinget innefattar därför många olika typer av yrken. Några av de mest kända landstingsbolagen är GöteborgsOperan AB, Stockholms Lokaltrafik AB...

Läs mer

Att arbeta i ett landsting innebär bara att man arbetar i ett av de 20 landsting vi har i Sverige och säger egentligen inte så mycket om vad man arbetar med. Hur ens arbetssituation ser ut kan därför variera mycket från arbetsplats till arbetsplats....

Läs mer

Det finns många olika yrken inom företag och bolag som drivs av en kommun eller en landsting. Många kommuner har energibolag, näringslivsbolag och bostadsbolag där man kan arbeta med allt från teknik till kommunikation. Att arbeta på ett kommunalt företag eller bolag kan verka tryggt...

Läs mer

Facket arbetar för dina arbetsvillkor

Fackförbund är arbetstagarorganisationer som består av alla fackföreningar inom en särskild bransch. Fackförbunden har som uppgift att hjälpa och stödja sina medlemmar, och det finns många fördelar med att vara med i en fackförening. Upplägget skiljer sig lite åt mellan olika fackföreningar, och därmed även de exakta fördelarna i varje fall. Ofta får man flera förmåner direkt genom medlemskap, så som a-kassa och andra försäkringar.

En annan vanlig viktig funktion är att fackföreningarna gör det även möjligt för arbetstagarna att förhandla som en enad part gentemot arbetsgivarna i fråga om till exempel lön, arbetstid och andra anställningsvillkor (oftast genom s.k. kollektivavtal). Även på arbetsplatser där lönesättning och förhandlingar sker individuellt kan facket hjälpa till genom att ge råd och relevant information.

Fackföreningarna kan även organisera stridsåtgärder i de fall där medlemmarna finner det nödvändigt, så som strejker och blockader, för att på så vis förändra en situation åt det bättre för medlemmarna. En annan viktig funktion för många fackföreningar är att kraftfullt driva politiskt arbete i frågor som berör medlemmarnas gemensamma intresse. Kostnader för medlemskap i fackförbund varierar också, bland annat efter personens lön, men vanligt är att det kostar några hundra kronor i månaden.