Tips & Artiklar

sjuk hemma

Vad är karensdag & karensavdrag

När man är hemma från sin arbetsplats och sjuk får man en utbetald sjuklön istället för sin vanliga lön. Sjuklönen börjar i regel inte betalas ut…
forhandlingar parter

Vad är ett arbetsgivarintyg?

Ett arbetsgivarintyg är ett bevis, eller ett intyg, på att du har arbetat hos en viss arbetsgivare under en viss tid. I ett arbetsgivarintyg fram…
8865584540 cf045b1f93 o

Privat sektor

Privat sektor är, till skillnad från offentlig sektor, företag som är ägda av privata aktörer. Företag inom offentlig sektor är ägda av staten, r…
7007117179 ba65ae879b k

Offentlig sektor

Offentlig sektor är den verksamhet som staten, kommunerna och regionerna står för och som till stor del finansieras av skattemedel. Inom offentli…
forsakring papper

Anställningsformer

Det finns i huvudsak tre olika anställningsformer: tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning. Vilken anställningsform…
ideella organisationer
vikarie

5 tips för dig som blivit varslad

Vid varsel varnar en arbetsgivare för att flera personer inom organisationen kommer att sägas upp. Man varslar både för att förvarna de som komme…
3946614647 eea1aa763f o
antti vainio transport
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.