tips foer dig som aer ny som chef

3 framgångsrika tips för dig som är ny som chef

Är du ny som chef har du säkert många funderingar kring hur du bäst kommer in i din nya roll. Vi ska ge dig 3 framgångsrika tips som hjälper dig i din nya arbetsroll. 

Är du ny som chef har du säkert många funderingar kring hur du bäst kommer in i din nya roll. Vi ska ge dig 3 framgångsrika tips som hjälper dig i din nya arbetsroll. 

1. Förväntningar – medarbetare, chefer och du själv

Det kan kännas både spännande och lite nervöst med alla förväntningar på dig som ny ledare. Medarbetarna som du ska leda har sina förväntningar och högre chefer har sina förväntningar. Du vill så klart göra ett bra intryck från alla håll men hur hanterar du en situation där medarbetarna och högre chefer har motsträviga förväntningar? Det är en svår situation men det viktigaste här är att du känner dig trygg i ditt ledarskap och att du har en klar bild över hur du vill agera som chef och hur du vill framstå.

Fråga också dina medarbetare och cheferna vad de förväntar sig av dig. Att redan från början skapa en bra dialog med alla är ett stort plus som visar att du är intresserad och bryr dig om ett bra ledarskap och att alla känner sig inkluderade.

2. Berätta om dina förväntningar och visioner

Som anställd kan det kännas lite läskigt med en ny chef. Man vet inte vad chefen förväntar sig av de anställda eller om allt ska flyta på som vanligt eller om allt kanske ska göras om totalt. Berätta om dina förväntningar, vad du erbjuder som chef och vad du har för idéer och visioner. Det skapar en tryggare arbetsmiljö för medarbetarna att veta hur de påverkas och hur arbetsplatsen kommer att bli framöver. Det gör hela omställningen mycket lättare och du kan kanske till och med inspirera medarbetarna. Då blir det också mycket lättare att arbeta med eventuella förändringar om alla från början vet vad som kommer att hända även om inte alla håller med.

3. Hitta balansen - våga fatta beslut och lyssna

Det kan vara svårt att hitta en bra balans i ditt ledarskap med att inte vara för snäll och ta en kompisroll eller att vara för hård och driva ett auktoritärt ledarskap. Det gäller att hitta en bra balans. Du behöver känna dig trygg i dina beslut och våga fatta beslut men även vara lyhörd både på dina medarbetare och chefer och visa att du lyssnar.

När du inte håller med behöver du kunna förklara på ett bra sätt när du inte håller med och att du står fast vid ett beslut. Du måste också våga omvärdera dina beslut om det kommer fram nya saker som visar att en annan väg är bättre. Det är inte ett misslyckande att ändra sig och fatta ett annat beslut – tvärtom visar det på ett bra ledarskap där du ser till företagets bästa för att driva verksamheten framåt!

En bra dialog är alltid bra där ni kan förstå varandras synpunkter och beslut. Det skapar ett förtroende som gör det lättare att samarbeta och att ni litar på varandras kompetens.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.