lonevaxling

Löneväxling

Löneväxling innebär att du i en överenskommelse med din arbetsgivare sätter av en viss del av bruttolönen till pension, bil eller någon annan typ av förmån. Främst är det höginkomsttagare som tjänar på detta.

Löneväxling innebär att du i en överenskommelse med din arbetsgivare sätter av en viss del av bruttolönen till pension, bil eller någon annan typ av förmån. Främst är det höginkomsttagare som tjänar på detta.

Innan du bestämmer dig för löneväxling är det viktigt att utvärdera om det är fördelaktigt eller inte att byta en löneökning mot en förmån. Det finns både fördelar och nackdelar med detta. Vi ska här gå igenom grundläggande saker du behöver veta för att kunna ta ett beslut.

Fördelar med löneväxling

En fördel med att löneväxla till pension är att arbetsgivaren får mer utrymme att sätta av mer till pensionen. Det beror på att arbetsgivaren betalar en särskild löneskatt på pension som är ungefär 5-6% lägre än arbetsgivaravgiften.

En annan fördel är att löneväxla till en bilförmån, vilket kan ge dig positiva skatteeffekter.

Det finns faktiskt också nackdelar med att löneväxla, vad gäller inkomstförsäkring, sjuklön och sjukpension. Det går vi igenom här nedan under nästa rubrik.

När tjänar man på att löneväxla?

För att du ska kunna tjäna på att löneväxla behöver du framför allt ha en månadslön under 2024 på minst 51 250 kronor efter löneväxling. Om du tjänar mindre påverkas din allmänna pension, föräldrapenning och sjukpenning negativt.

Nivån för när man tjänar på att löneväxla ändras för varje år i takt med att regeringen fastställer inkomstbasbeloppet som används för beräkning av pension. För att inte din allmänna pension och socialförsäkringsförmåner ska drabbas negativt, behöver du ha en årsinkomst som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp efter löneväxling, vilket motsvarar 614 934 kronor för år 2024. Inkomstbasbeloppet för år 2024 är 76 200 kronor, för 2023 var beloppet 74 300 kronor.

Arbetsgivaren behöver också utgå från din bruttolön före löneväxlingen när det ligger till grund för avsättning till tjänstepension. Du tjänar också på att löneväxla om du får en större avsättning till pensionen utav de skattepengar som arbetsgivaren kan tjäna på en löneväxling.

Viktigt att tänka på är att om du väljer att löneväxla kan detta ge lägre ersättning från din inkomstförsäkring om du blir ofrivilligt arbetslös. När ersättning bli aktuell baseras det på din tidigare inkomst, det vill säga efter löneväxlingen.

Skulle du bli sjuk kan också en löneväxling påverka din kollektivavtalade sjuklön och sjukpension negativt. Denna räknas också på din lön efter löneväxling.

Kräv skriftligt avtal

Se alltid till att kräva ett skriftligt avtal om löneväxlingen. Det är viktigt att ha detta dokumenterat eftersom din bruttolön sänks. Dokumentet ska även innehålla reglering kring hur du kan säga upp löneväxlingen.

Bind inte heller upp dig på för lång tid och det är också klokt att rådgöra med någon innan du bestämmer dig.

För dig som är privatanställd kan du få information hos PTK kring löneväxling. Du kan också få personliga råd om din pension genom Avtalats rådgivningstjänst.

Är du i stället anställd inom kommun, region eller inom den statliga sektorn kan du vända dig till OFR för information.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.