Löneväxling

lonevaxling

Löneväxling innebär att du i en överenskommelse med din arbetsgivare sätter av en viss del av bruttolönen till pension, bil eller någon annan typ av förmån. Främst är det höginkomsttagare som tjänar på detta.

Innan du bestämmer dig för löneväxling är det viktigt att utvärdera om det är fördelaktigt eller inte att byta en löneökning mot en förmån. Det finns både fördelar och nackdelar med detta. Vi ska här gå igenom grundläggande saker du behöver veta för att kunna ta ett beslut.

Fördelar med löneväxling

En fördel med att löneväxla till pension är att arbetsgivaren får mer utrymme att sätta av mer till pensionen. Det beror på att arbetsgivaren betalar en särskild löneskatt på pension som är ungefär 5-6% lägre än arbetsgivaravgiften.

En annan fördel är att löneväxla till en bilförmån, vilket kan ge dig positiva skatteeffekter.

Det finns faktiskt också nackdelar med att löneväxla, vad gäller inkomstförsäkring, sjuklön och sjukpension. Det går vi igenom här nedan under nästa rubrik.

När tjänar man på att löneväxla?

För att du ska kunna tjäna på att löneväxla behöver du framför allt ha en månadslön på minst 47 748 kronor efter löneväxling. Om du tjänar mindre påverkas din allmänna pension, föräldrapenning och sjukpenning negativt.

Arbetsgivaren behöver också utgå från din bruttolön före löneväxlingen när det ligger till grund för avsättning till tjänstepension. Du tjänar också på att löneväxla om du får en större avsättning till pensionen utav de skattepengar som arbetsgivaren kan tjäna på en löneväxling.

Viktigt att tänka på är att om du väljer att löneväxla kan detta ge lägre ersättning från din inkomstförsäkring om du blir ofrivilligt arbetslös. När ersättning bli aktuell baseras det på din tidigare inkomst, det vill säga efter löneväxlingen.

Skulle du bli sjuk kan också en löneväxling påverka din kollektivavtalade sjuklön och sjukpension negativt. Denna räknas också på din lön efter löneväxling.

Kräv skriftligt avtal

Se alltid till att kräva ett skriftligt avtal om löneväxlingen. Det är viktigt att ha detta dokumenterat eftersom din bruttolön sänks. Dokumentet ska även innehålla reglering kring hur du kan säga upp löneväxlingen.

Bind inte heller upp dig på för lång tid och det är också klokt att rådgöra med någon innan du bestämmer dig.

För dig som är privatanställd kan du få information hos PTK kring löneväxling. Du kan också få personliga råd om din pension genom Avtalats rådgivningstjänst.

Är du i stället anställd inom kommun, region eller inom den statliga sektorn kan du vända dig till OFR för information.

saga upp sig

Så säger man upp sig

Funderar du på att säga upp dig? Innan du verkligen säger upp dig är det bra att först ha koll på regler kring uppsägningstid, hur ett uppsägningsbrev ska formuleras och annan formalia. Oavsett varför du vill sluta på ditt jobb...
Läs mer
loneansprak intervju

Löneanspråk inför intervjun

Det är många som tycker det är svårt och även jobbigt att lämna löneanspråk för ett jobb man är intresserad av. Det kan vara en tuff balansgång att ange den lön man tycker att man är värd samtidigt som man...
Läs mer
hallbarhet

Hållbar utveckling

Många chefer har idag ett ansvar för att integrera hållbarhetsperspektivet på alla områden inom sitt chefsuppdrag. Hur ska man då tänka och arbeta mot ökad hållbarhet? Hållbarhet är en viktig strategisk fråga Alla i samhället både påverkar och påverkas av både sociala,...
Läs mer
utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen är ett guldläge för att få en bild över var verksamheten står i dag och vad som kan göras för att få en ännu bättre framgång. Hela verksamhetens utveckling och framgångar beror till stor grad på personalen. Det är...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.