konflikthantering

Konflikthantering

Konflikter på en arbetsplats är något som chefer behöver vara uppmärksamma på för att kunna agera i tid. Rätt hanterat kan det leda till en positiv utveckling för både relationer och arbetssätt. Görs det ingenting åt det är det lätt att det eskalerar och det leder tyvärr ofta till destruktiva beteenden som kan påverka både arbetsgrupper och verksamhet negativt.

Konflikter på en arbetsplats är något som chefer behöver vara uppmärksamma på för att kunna agera i tid. Rätt hanterat kan det leda till en positiv utveckling för både relationer och arbetssätt. Görs det ingenting åt det är det lätt att det eskalerar och det leder tyvärr ofta till destruktiva beteenden som kan påverka både arbetsgrupper och verksamhet negativt.

Hur uppstår konflikter?

Att ha olika åsikter och idéer är oftast positivt. En arbetsgrupp behöver bestå av personer med olika perspektiv som kompletterar varandra men även som utmanar personerna i gruppen att utvecklas vidare i sina tankar och arbetssätt.

Att ha olika idéer och åsikter leder ofta till en dialog och om alla i gruppen respekterar varandras expertis och lyssnar på alla kan det leda fram till ett bättre arbetssätt och att man tillsammans hittar fram till de bästa lösningarna. En tydlig rollfördelning, klara och tydliga mål och ramar underlättar för individerna i gruppen att nå framgång med detta. Då behöver det sällan leda till konflikter.

En konflikt uppstår lätt när en eller flera inom gruppen inte är villiga att acceptera och släppa fram andras åsikter och idéer. Det i sig kan bero på flera olika orsaker som behöver lösas.

Ta tag i problemen så tidigt som möjligt

Att som chef hantera en konflikt så tidigt som möjligt är bättre för att hitta bra vägar framåt. Ju fler större konflikter som äger rum i en arbetsgrupp eller verksamhet kommer att spä på över senare konflikter. Det kommer att göra det svårare att kunna få en välmående och fungerande arbetsgrupp och arbetsmiljö.

Det kan ibland vara svårt att avgöra när man som chef behöver lägga sig i en konflikt. Det kan vara nyttigt för gruppen att själv lösa eventuella problem som ännu inte har blivit en faktisk konflikt, en låsning, eller som är på gränsen till att bli det. Som chef kan du alltid fråga de inblandade om vad det är som händer och om de behöver hjälp för att hitta en lösning.

Att förstå en konflikt med ABC-modellen

Det finns en ABC-modell, en konfliktriangel, som kan vara bra att använda sig av för att förstå mekanismerna i en konflikt. Triangelns tre hörn representerar tre faktorer inom en konflikt som kan påverka olika mycket. Triangeln kan vara bra att använda både när parterna i en konflikt verka bete sig irrationellt men även för att lyckas lösa konflikten i rätt ände.

Sakfrågan

Ofta kan konflikter starta för att det finns oförenliga mål. Här stöter man ofta på en oklar syn på frågor som relaterar till vad, vem och hur.

Beteende

Hur parterna agerar, i fråga om hur de kommunicerar med varandra, de kanske rentav undviker varandra eller hur de handlar på ett särskilt sätt för att driva igenom sina viljor är också något som kan bidra till en konflikt.

Attityder

Parternas egna upplevelser med tankar, känslor och vilja men även uppfattningar om övriga parters tankar, känslor och vilja spelar även roll i sammanhanget. Attityder kan vara svårare att ta tag i och kan gärna lätt överskugga exempelvis sakfrågan som kanske var upphov till konflikten. 

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.