inkomstforsakring

Inkomstförsäkring

Att bli av med jobbet är aldrig roligt, men om det skulle hända är det bra att vara förberedd. Ett sätt att förbereda sig på är att ha koll på vilka försäkringar som kan hjälpa en om något skulle hända. Man kan till exempel försäkra sin inkomst - men hur fungerar det egentligen? Och hur ser utbetalningarna ut? 

Att bli av med jobbet är aldrig roligt, men om det skulle hända är det bra att vara förberedd. Ett sätt att förbereda sig på är att ha koll på vilka försäkringar som kan hjälpa en om något skulle hända. Man kan till exempel försäkra sin inkomst - men hur fungerar det egentligen? Och hur ser utbetalningarna ut? 

Vad är en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring är, precis som namnet antyder, en försäkring av ens inkomst. Om man blir av med sitt jobb kan man få ersättning via a-kassa. A-kassan täcker 80 procent av ens inkomst upp till ett visst tak, 33 000 kronor.

Om man tjänar mer än 33 000 kronor och vill ha en ersättning som reflekterar det om man skulle bli arbetslös är en inkomstförsäkring lösningen. Inkomstförsäkringen har ett högre tak än a-kassan. A-kassa kombinerat med inkomstförsäkring ger alltså högre utbetalningar om man skulle förlora sitt arbete och man tjänar mer än 33 000 kronor i månaden. 

När är det praktiskt att ha en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring kan vara en trygghet om man skulle bli uppsagt. Det lönar sig för många att ha den här typen av försäkring, men såklart inte för alla.

Månadslön 

Det första man behöver se över är hur stor ens månadslön är. A-kassan ersätter 80 procent av lönen om man tjänar upp till 33 000 kronor i månaden. Den ersättningen gäller i 100 dagar, sen sänks den till 80 procent av 27 500 kronor. Det betyder att om man tjänar under 27 500 kronor i månaden ger a-kassan full ersättning, då kanske en inkomstförsäkring känns överflödig.

Har man en månadslön som överstiger det beloppet kan dock en inkomstförsäkring vara en god idé. Hur högt tak inkomstförsäkringen har beror på vilken inkomstförsäkring man väljer. Det finns även tilläggsförsäkringar som kan höja taket ytterligare och/eller höja antalet dagar utan arbete inkomstförsäkringen ersätter. 

Arbetssituation

Det är även viktigt att tänka på hur ens arbetssituation ser ut när man överväger om man ska skaffa en inkomstförsäkring eller inte. Om man har varit fastanställd på samma arbetsplats under lång tid är risken inte lika stor att man blir av med jobbet som om man har varit anställd under en kortare tid. Dock är ingen immun mot att bli uppsagd. Om man vill säkra sin inkomst är en inkomstförsäkring i många fall en god idé. 

Medlemskap i a-kassan - ett måste för inkomstförsäkring 

En betydelsefull sak att komma ihåg är att man måste ha ett medlemskap i a-kassan för att få utbetalningar från en inkomstförsäkring om man skulle bli uppsagd. 

Vad betalar man för en inkomstförsäkring?

Hur mycket man betalar för att försäkra sin inkomst avgörs av om man tecknar försäkringen via en privat aktör eller via ett fackförbund. Priset varierar förstås även privata aktörer emellan och fackföreningar emellan. 

Inkomstförsäkring via fackförbund

Inkomstförsäkringen man får via en fackförening ingår i många fall i medlemskapet och månadsavgiften. För många fackförbund avgörs månadsavgiften av på hur stor månadsinkomst man som medlem har. Det innebär att avgiften blir lägre om man har en låg inkomst och högre om man har en hög inkomst.

Ett medlemskap i fackföreningen Unionen kostar till exempel mellan 50 och 235 kronor i månaden. Till det tillkommer även en avgift till a-kassan. I ett fackligt medlemskap ingår mycket mer än bara inkomstförsäkring. Man kan till exempel få stöd och hjälp vid konflikter på arbetsplatsen och personlig coachning i karriären. 

Privat inkomstförsäkring 

Man behöver förstås inte vara medlem i ett fackförbund för att kunna ta del av en inkomstförsäkring. Det finns många privata aktörer på marknaden. Priset på en privat inkomstförsäkring beror på hur hög månadslön man har och vilka villkor man väljer på sin försäkring. Man kan till exempel välja för hur många dagar man får ersättning och om man vill att biträdeshjälp ska ingå. Biträdeshjälp kan användas om man tycker att man blivit felaktigt uppsagd. 

Hur mycket får man med inkomstförsäkring?

Hur ersättningen ser ut via ens inkomstförsäkring beror på hur hög månadslön man hade innan man blev av med sitt arbete. A-kassan ersätter 80 procent av ens lön upp till 33 000 kronor under de första 100 dagarna, sen 80 procent av 27 500 kronor under resterande dagar av ersättningsperioden.

En inkomstförsäkring kan komplettera den ersättningen om man har en högre månadslön. Hur mycket inkomstförsäkringen kompletterar beror på vilken inkomstförsäkring man har valt. Hur mycket inkomstförsäkringen ersätter beror alltså på vilket fackförbund man har medlemskap i eller vilken privat inkomstförsäkring man har valt. 

En grundläggande inkomstförsäkring som man får tillsammans med sitt fackliga medlemskap täcker runt en månadsinkomst på 60 000 - 80 000 kronor. Ersättningen får man endast under ett visst antal dagar, runt 100 till 200 dagar beroende på villkoren i försäkringen. 

Om man har en högre inkomst än vad som täcks av grundinkomstförsäkringen kan man välja att lägga till en tilläggsförsäkring. Den här försäkringen har förstås en högre månadskostnad än grundförsäkringen, men den ersätter mer. Man kan höja ersättningstaket på månadslönen och förlänga tiden ersättningen gäller. 

Privat inkomstförsäkring

Det är inte ett krav att vara medlem i en fackförening för att försäkra sin inkomst. En privat inkomstförsäkring täcker, precis som en försäkring via en fackförening, 80 procent av inkomsten om man skulle bli av med sitt arbete. Inkomstförsäkringen anpassas efter hur ens månadslön ser ut. Om man har en högre månadslön blir avgiften för inkomstförsäkringen varje månad dyrare än om man har en lägre inkomst. Man kan många gånger välja hur många dagar man vill att försäkringen ska täcka, vanligtvis mellan 100 och 300 dagar. 

Man måste uppfylla vissa krav om man vill skaffa sig en inkomstförsäkring från en privat aktör. Ett arbete i Sverige krävs, precis som ett medlemskap i a-kassan. Det lönar sig bara att ha den här typen av försäkring om man har en inkomst som är högre än a-kassans tak. 

Unionens inkomstförsäkring

Som medlem i Unionens fackförening får man även tillgång till deras inkomstförsäkring. Kostnaden för medlemskapet varje månad avgörs av hur stor månadsinkomst man har. 

Med unionens försäkring får man en ersättning som täcker 80 procent av en månadslön på högst 60 000 kronor. Ersättningen betalas ut under högst 150 dagar. Man får ta del av försäkringen om man är arbetande eller driver en enskild firma eller handelsbolag och är under 65 år gammal. Ett medlemskap i a-kassan krävs dessutom. Studentmedlemmar omfattas alltså inte av Unionens inkomstförsäkring.

Man har rätt till ersättning när man har blivit arbetslös om man har varit med i a-kassan under minst ett år, och haft ett medlemskap i Unionen lika länge. Man måste även ha arbetat minst deltid, alltså 80 timmar per månad, under sammanlagt 12 månader under det sista ett och ett halvt året.

Om man har en högre inkomst än 60 000 kronor i månaden eller vill få ersättning under fler dagar erbjuder Unionen en tilläggsförsäkring. Det här tillägget kan ge 50 extra dagar med ersättning och täcka en inkomst på upp till 150 000 kronor i månaden. Att förlänga antalet dagar kostar 50 kronor i månaden, och att höja taket för ersättningen kostar 100 kronor i månaden. 

Akavia inkomstförsäkring

Akavias inkomstförsäkring kompletterar a-kassan och ser till att du får upp till 80 % av din lön upp till 80 000 kronor vid en eventuell arbetslöshet. Du kan få den högre ersättning utbetalad i upp till 120 dagar. 

Ledarnas inkomstförsäkring

Om man är anställd som chef eller ledare kan man bli medlem i Ledarnas fackförening. Villkoren för Ledarnas inkomstförsäkring avspeglar hur många chefers arbetsvillkor ser ut. Ersättningen är alltså något högre än hos till exempel Unionen eftersom chefers löner brukar vara något högre än andra anställdas. 

Hur mycket ett medlemskap i Ledarna kostar beror på inom vilken bransch man arbetar som chef eller ledare. Det billigaste medlemskapet kostar 317 kronor per månad och det gäller om man till exempel arbetar inom gruvor, mineraler och råvaror. Det dyraste medlemskapet kostar 389 kronor, och det får man betala om man till exempel arbetar inom kost och näring eller restaurangverksamhet. I medlemskapet ingår inkomstförsäkringen bas och andra medlemsförmåner som stöd, coachning och rättshjälp. 

Ledarnas försäkring ger utbetalningar som täcker 80 procent av lönen om man har en månadslön på upp till 80 000 kronor. Om man har inkomstförsäkringen bas får man utbetalningar under högst 150 dagar. Om man vill förlänga antalet dagar och höja ersättningstaket kan man skaffa sig en tilläggsförsäkring av Ledarnas samarbetspartner Bliwa. Med den försäkringen kan man höja utbetalningarna att täcka en månadslön på 120 000 kronor under 250 dagar. 

Man blir inte automatiskt medlem i a-kassan om man är medlem hos Ledarna, det måste man ordna själv. Dessutom behöver man vara under 65 år och ha varit medlem i Ledarna, eller en annan fackförening, under ett år innan man blev av med sitt arbete om man vill att försäkringen ska gälla. 

Kan man få ersättning från inkomstförsäkring vid egen uppsägning?

Om man får utbetalningar får a-kassan när man själv valt att sluta på sitt arbete får man även, i de flesta fall, utbetalningar från sin inkomstförsäkring. Det gäller dock inte alltid. Inkomstförsäkringens villkor avgör om försäkringen gäller eller inte, så kontrollera alltid vad som gäller för just dig. 

Man får utbetalningar från a-kassan om man valt att sluta på sitt arbete och har giltiga skäl. Dessa skäl kan till exempel vara att man inte får den lön man avtalat, om arbetsplatsen gör en sjuk eller om man utsätts för trakasserier på arbetsplatsen. 

Vad gäller med inkomstförsäkring vid avgångsvederlag?

Är man tvungen att lämna sin arbetsplats men får avgångsvederlag har man ändå rätt till utbetalningar från sin inkomstförsäkring. Dock kan dessa utbetalningar dröja. Avgångsvederlaget ses som lön och a-kassan och inkomstförsäkringen väntar därmed med sina utbetalningar tills beloppet avgångsvederlaget bestod av har räknats av. 

Ersättning från inkomstförsäkring vid aktivitetsersättning?

Om man får aktivitetsersättning av Försäkringskassan kan man även få utbetalningar från sin inkomstförsäkring. Det gäller dock inte alla försäkringar, och det är viktigt att ha koll på villkoren som gäller. 

Om man har rätt till a-kassa har man i de flesta fall rätt till utbetalningar från sin inkomstförsäkring. Aktivitetsersättningen räknas ut av a-kassan, men betalas inte ut av dem, vilket gör att inkomstförsäkringen gäller i vissa fall. 

5 skäl till att du bör ha en inkomstförsäkring

Skälen till att ha en inkomstförsäkring är många. I den här listan har vi samlat de fem vi tycker är viktigast. 

1. Komplettera ersättningen från a-kassan

Som arbetslös får man ersättning från a-kassan. Ersättningen man får av a-kassan baseras på inkomsten man hade innan man blev uppsagd, och är 80 procent av den inkomsten. Det finns dock ett tak, och om man tjänar över det taket får man inte en högre ersättning av a-kassan. Med en inkomstförsäkring kan man täcka det glappet och få 80 procent av sin tidigare lön. 

2. Få full ersättning fler dagar

Efter 100 dagar sänks ersättningen man får av a-kassan. Om man har en inkomstförsäkring täcker den glappet så att man fortsätter att få full ersättning så länge inkomstförsäkringen gäller. 

3. Trygghet

En inkomstförsäkring innebär trygghet. Med en inkomstförsäkring kan man försäkra sig om att man får en ersättning som man kommer klara sig på under tiden man är arbetssökande. 

4. Med tilläggsförsäkring får du ersättning längre

Hos de flesta fackförbund har man möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring. En tilläggsförsäkring räcker ofta under fler dagar. A-kassa får man under 300 dagar, och en vanlig inkomstförsäkring ger ersättning i 100 till 150 dagar beroende på fackförbund. Med en tilläggsförsäkring kan man få ersättning från sin inkomstförsäkring under alla 300 dagar. 

5. Med en tilläggsförsäkring får du mer, om du tjänar mer

Med en tilläggsförsäkring kan man även höja taket för sin ersättning. Om man tjänar mer i månadslön än vad som ingår i inkomstförsäkringen kan man höja maxbeloppet med en tilläggsförsäkring. Det betyder att man kan få ut en ersättning på 80 procent av sin tidigare lön även om man tjänar mer.

Inkomstförsäkring kan ge gott ekonomiskt skydd

En inkomstförsäkring är ett utmärkt sätt att skydda sig mot kraftigt sänkta inkomster för den som tjänar så pass mycket att a-kassans maxnivå, 80 procent av lönetaket på cirka 19 000 kronor, innebär en allt för kraftig inkomstsänkning i händelse av hastigt uppkommen avsaknad av arbete.

Inkomstförsäkringar finns i många olika varianter. De flesta förmedlas via facket, och kan då vara antingen frivilliga utöver medlemskapet eller ingå i detta. Dessutom finns det privata företag som erbjuder denna typ av försäkringar.

Generellt kan man säga att skillnaden mellan privata och fackliga inkomstförsäkringar är att de fackliga är billigare, men att de privata ger ett mer omfattande skydd (så väl i procentnivå som tidsomfattning), så utifrån detta kan man ta ett beslut om vad som passar en själv bäst.

Privata försäkringar kan dessutom användas för att komplettera en facklig. Krav som ställs för att få teckna dessa försäkringar varierar också. Vanligt är att man ska vara mellan 20 och 55, bo i Sverige och ha tillsvidareanställning. Priset varierar likaså, men ligger i regel på några hundra kronor i månaden.

Läs mer om några av fackförbundens inkomstförsäkringar nedan:

Unionen inkomstförsäkring

Ledarna inkomstförsäkring

Akavia inkomstförsäkring

 

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.