fordelar nackdelar

Fördelar och nackdelar med facket

Vad gör facket för mig?
Vad är egentligen poängen med att vara med i ett fackförbund? Vad kan facket göra för dig? Vi kan börja med nackdelarna, eftersom du kommer att märka att de vägs upp till stor del av fördelarna.

Vad gör facket för mig?

Vad är egentligen poängen med att vara med i ett fackförbund? Vad kan facket göra för dig? Vi kan börja med nackdelarna, eftersom du kommer att märka att de vägs upp till stor del av fördelarna.

Nackdelar med att vara med i facket

 • Medlemsavgift
 • Upplevd politisk tillhörighet
 • Osäker på fackets fördelar
 • Fackförbunden är inte lika starka som de var förr

En av nackdelarna är självklart att för att vara med i facket så måste du betala medlemsavgift varje månad. Eftersom det ibland kan ingå exempelvis försäkringar och annat i din medlemsavgift så kan avgiften ibland upplevas som hög hos vissa fack. En del har också invändningar mot vad de upplever vara fackens politiska tillhörighet, även om facken är partipolitiskt obundna. Många som är tveksamma till att bli medlemmar i facket är det helt enkelt för att de inte tycker att de får ut tillräckligt mycket av det för att berättiga den kostnad det innebär. Vissa upplever också att facket inte är lika starka idag som de en gång varit, vilket ironiskt nog i så fall skulle kunna bero på att färre är medlemmar i facket idag än förr. Så varför ska man då egentligen bli medlem i facket? Finns det några solklara fördelar som gör att medlemsavgiften är värd pengarna?

Fördelar med att vara med i facket

 • Trygghet för den anställda
 • Hjälp med rådgivning och representation vid konflikter på arbetsplatsen
 • Facket bevakar anställdas rättigheter
 • Facket värnar om kollektivavtal 
 • Juridisk rådgivning via facket
 • Inkomstförsäkring
 • Hjälp med CV och förberedelser inför arbetsintervju
 • Utbildningar och kurser

Att vara medlem i facket är framförallt en trygghet för dig som anställd. Om en situation skulle uppstå där du hamnar i någon typ av konflikt med din arbetsgivare, så kan facket vara de som hjälper dig med både rådgivning och representation. Det kan gälla allt från diskriminering och kränkande särbehandling till arbetsskador eller brister i arbetsmiljön. Facket är dessutom en stor trygghet i och med att de bevakar de anställdas rättigheter i exempelvis tider av uppsägningar eller olika typer av förhandlingar när det gäller både omorganisationer, löner och kollektivavtal. Facket har till och med ofta jurister som kan ge dig kostnadsfri rådgivning. Många fack har dessutom inkomstförsäkringar, som ger dig extra trygghet i ekonomin i det fall du skulle bli arbetslös och få ersättning från a-kassan. Som arbetslös kan du även få stöd i att söka nytt arbete, både vad gäller att skriva CV, gå på intervjuer och så vidare. Facken har även en hel del utbildningar och kurser som kan utveckla dig i ditt yrke. 

Mer information om hur du går med i facket.

Kollektivavtal

Den stora fördelen med facket är självklart kollektivavtalet. Kollektivavtalet förhandlas fram mellan arbetsgivaren eller arbetsgivarorganisationen och fackförbundet och reglerar alla rättigheter och skyldigheter för både anställd och arbetsgivare. Allt regleras i kollektivavtalet: semester pension, garanterad löneökning i procent per år, övertidsersättning, föräldralön, sjuklön, försäkringar och avtal om arbetstider och liknande. Exempelvis sjuklönen kan skilja sig stort mellan den som har ett kollektivavtal och den som inte har det. Kollektivavtalet blir då även en stor ekonomisk trygghet i de situationer då ekonomin är det sista du vill behöva oroa dig för. Även om du löneförhandlar själv både när du börjar på ett nytt arbete och varje år, så kan facket dels stödja dig i denna förhandling och har dels förhandlat fram grunderna i den så kallade avtalsrörelsen. Det garanterar vad din minsta ökade lön blir och omfattar alla som arbetar på arbetsplatsen med kollektivavtal.

På många arbetsplatser finns även lokala avtal som förhandlats fram mellan arbetsgivaren och facket, och där kan du som medlem ofta ha ett ganska stort inflytande. Du har till exempel möjlighet att driva frågor som är viktiga för dig och som du verkligen brinner för. Fackets styrka i avtalsrörelsen ligger i hur stort facket är, det vill säga antalet medlemmar. Därför är det lika viktigt att prata om vad facket gör för dig som vad ditt medlemskap faktiskt kan göra för facket. Vill du engagera dig och företräda dina och dina kollegors intressen så finns många möjligheter att göra verklig skillnad och engagera sig inom facket. Om ni har en lokal fackklubb på arbetsplatsen så har du stora möjligheter att påverka och initiera förhandlingar med arbetsgivaren i många frågor. 

Andra förmåner

Även om styrkan och tryggheten är de stora fördelarna med ett medlemskap i facket, så får du även ännu mer värde ur din medlemsavgift. Det rör sig till exempel om hemförsäkringar, sjukförsäkringar och livförsäkringar som helt eller delvis ingår i din avgift. Du kan även få rabatter och förmånliga villkor på så kallade medlemslån.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.