Avsked Uppsagning

Avsked / Uppsägning

Att bli avskedad och uppsagd är två olika saker - men med samma resultat: man kan inte vara kvar på sin arbetsplats. Att bli avskedad innebär att man lämnar sitt arbete omedelbart, vid uppsägning har man en uppsägningstid. 

Att bli avskedad och uppsagd är två olika saker - men med samma resultat: man kan inte vara kvar på sin arbetsplats. Att bli avskedad innebär att man lämnar sitt arbete omedelbart, vid uppsägning har man en uppsägningstid. 

Skillnaden mellan att bli avskedad och uppsagd

Att bli uppsagd från en fast anställning är relativt vanligt och enligt svensk lag kan man bli uppsagd på två grunder. Den vanligaste anledningen till uppsägning är på grund av så kallad arbetsbrist alltså att det företag man arbetar på behöver göra nedskärningar eller någon typ av omorganisation. 

Den andra grunden till en uppsägning är att man har misskött sig eller att man inte längre klarar av att utföra sitt arbete. Den anställda får då fortsätta jobba tills uppsägningstiden gått ut och får under hela denna period lön. 

Att bli avskedad däremot är högst ovanligt och innebär att man får avsluta sin anställning utan att få någon uppsägningstid. Detta sker endast i de fall då man har begått någon brottslig handling eller gjort något lika allvarligt. Blir du avskedad har du inte längre rätt till lön eller några andra anställningsförmåner.

Exempel på att missköta sitt arbete eller inte klara av att utföra arbetet

Det finns olika sätt som räknas till att bli uppsagd av personliga skäl när man bland annat missköter sitt arbete eller inte klarar av att kunna utföra sitt arbete. Det kan som exempel handla om olika former av oärlighet, att man varit illojal, trakasserier, upprepade gånger av arbetsvägran eller vägran att ta order, upprepad sen ankomst eller att det finns allvarliga samarbetssvårigheter.

När kan man bli avskedad eller uppsagd?

Om en arbetsgivare vill avskeda eller säga upp en anställd måste han eller hon göra det med skäl som handlar om saker som hänt under de senaste två månaderna.

Vad du har för rättigheter vid ett avsked eller uppsägning

Du har alltid rätt att få veta varför du blivit avskedad eller uppsagd. Du ska få ett skriftligt uppsägningsbesked som ska överlämnas till dig personligen. Går det inte att lämna över den personligen kan det bli skickat i ett rekommenderat brev.

Uppsägningsbeskedet ska innehålla information om hur och när du måste agera om du tycker avskedandet eller uppsägningen är felaktig. Du har två veckor från att du tagit emot beskedet att skriftligt meddela arbetsgivaren om att uppsägningen eller avskedandet är felaktigt. Därefter har du ytterligare två veckor på dig om du vill stämma din arbetsgivare utifrån att uppsägningen ska ogiltigförklaras.

Innan du kan bli uppsagd måste arbetsgivaren först titta på möjligheterna för en omplacering. Det kan bli möjligt om det finns ett ledigt jobb och om du har tillräckliga kvalifikationer för arbetet efter en upplärningsperiod. Det nya arbetet bör så långt det är möjligt vara likt ditt tidigare arbete i utformningen. Blir du omplacerad har du inte rätt till samma anställningsvillkor som tidigare med exempelvis samma lön. Du kan vid en omplacering med andra ord få en lägre lön.

Om du har blivit avskedad eller uppsagd utan att din arbetsgivare kan hänvisa till giltiga skäl bör du kontakta ditt fackförbund för att få hjälp.

Mer information

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid uppsägning på Lag&Avtal.se

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.